Hodjanernes Blog

3 maj 2017

Glimrende indlæg af Bent Jensen om mediernes krig mod Trump

Bent Jensen er altid værd at læse !

Læs hans indlæg her

28 august 2015

Hvorfor får Israel kritisk særbehandling i Vesteuropa?

Bent Jensen fortæller hvorfor og hvordan her

Som sædvanligt , når det drejer sig om Bent Jensen, er det en uhyre interessant og perspektivrig video!

11 juni 2015

PET-dokumenter sparker på ny gang i historisk injuriesag

15 dokumenter fra Politiets Efterretningstjeneste er blevet offentliggjort i forbindelse med injuriesagen mellem koldkrigsforsker Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl.

Bent Jensen-Foreningen har lagt både citater fra originale dokumenter fra PET og affotografering af dokumenterne ud på foreningens hjemmeside.

Mere på Berlingske

Du kan finde dokumenterne her, hvor du også kan støtte Bent Jensen økonomisk.

23 december 2014

Ups : PET sletter historikers computer uden tilladelse …

Filed under: Danmark, Danmarks Omdømme, Inkompetence, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 15:59

Rigtig imponerende af Politiets EfterretningsTjeneste , ikke sandt

banghead

TV2 skriver:
“Computeren indeholdt en mængde oplysninger, som Bent Jensen har fundet frem under sine studier af efterretningstjenestens arkiver.
Maskinen var låst inde i et skab hos PET og rummede de oplysninger, som historikeren siden 2007 har samlet under sine dyk i arkiverne.”

PET sletter Bent Jensens PC

Det fremgår ikke, hvorfor Bent Jensens computer var hos PET ?

Taget herfra, hvor der står meget mere.

25 oktober 2013

Østre Landsret har den 25. oktober 2013 afsagt dom i en injuriesag anlagt af journalist Jørgen Dragsdahl mod historiker Bent Jensen.

Selv om Jørgen Dragsdahl således aldrig har været sigtet, tiltalt eller dømt for overtrædelse af straffelovens § 108, og der ikke er ført bevis for, at Jørgen Dragsdahl rent faktisk var agent for KGB, finder landsretten efter en samlet afvejning af hensynet til ytringsfrihed over for hensynet til respekt for privatliv, at Bent Jensens fremsættelse af ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om agentvirksomhed og desinformation var berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Mere på Østre Landsret

Læs en gammel artikel om Dragsdahls økonomiske bagmænd – de får forhåbentlig mægtig ondt i tegnebøgerne nu 🙂

28 november 2011

Hver djævel har sin tid

Filed under: Islam, Marxisme, Sovjet/Rusland, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 18:57

Det er altid en fornøjelse af læse artikler af historikeren Bent Jensen. Man lærer næsten altid noget nyt

Læs her en artikel om Bertrand Russells sammenligning af Islam og kommunisme og om alle medløberne.

25 marts 2011

Landet, som er en Potemkin-kulisse

Det følgende bør stå som forordet i fremtidens danmarkshistorie.

Når Mohammedanmarks mest EUSSR-liderlige avis, Jydepotten, stadig kan lade en kronik af professor Bent Jensen passere, er alt håb om en snarlig pressedød måske forgæves. Hvad enten det skyldes en abscence hos redaktionen eller er et sidste forsøg på at vende oplagsfaldet, så skynd Jer at læse den inden den forsvinder. Vi bringer et par smagsprøver:

“Danmarks selvstændighed er på selv de mest basale områder en by i Rusland. Folketingets flertal skammer sig over det danske folk og har hele tiden blikket rettet mod FN og EU.

”Danmark” er én stor kulisse. En kulisse er noget kunstigt, som foregiver at være noget virkeligt. Alle kender begrebet teaterkulisse og den russiske kejserinde Katharine II’s minister Grigorij Potjomkin, som opstillede kulisser for at bedrage kejserinden. Når man kører rundt i det danske land, ser det nogenlunde ud, som det længe har set ud […]

Danmark er et selvstændigt land. Det lærte vi i skolen, i gymnasiet og på universitetet. Men nu er det åbenbart, at Danmarks selvstændighed på selv de mest basale områder er en by i Rusland. Danske politikere i de fleste partier siger, at Danmark først og fremmest skal overholde nogle ”internationale konventioner”, som ingen nogensinde har hørt om, og som befolkningen aldrig er blevet bedt om at tage stilling til. De har levet deres skjulte liv, men hives nu efter behov frem med alvorsmine for at tæske befolkningen på plads.” […]

Danmark har et parlament, som hedder Folketinget, fordi det skal repræsentere det danske folk. Det gør det bare ikke alligevel. Folketingets flertal er mest af alt optaget af at varetage andre folks interesser. Man hører stort set aldrig et medlem af Folketinget tale om den danske nations interesser. I stedet taler de hele tiden om alle de krav, andre nationer og overnationale organisationer som FN (hvis flertal er ikke-demokratier) og EU stiller til Danmark. Folketingets flertal skammer sig over det danske folk og har hele tiden blikket rettet mod FN og EU: Hvad siger de derovre og dernede? Lever vi op til deres forventninger, konventioner og direktiver? Folketingets flertal er bange for folket, som opfattes som bagstræberisk og uoplyst i modsætning til Folketingets partier. Derfor tør Folketinget ikke lade afgørende spørgsmål komme til folkeafstemning. Folketinget er en kulisse. […]        –     Læs hele den fremragende kronik.

24 august 2010

Dommen i Dragsdahl sagen

Hverken Berlingeren, Weekendavisen, Politiken eller Information er interesserede i en juridisk gennemgang af dommen i Dragsdahl-sagen.

Her er det, denne landsdækkende presse ikke vil have.

Af professor, jur. dr. Ole Hasselbalch

27 juli 2010

Bent Jensen-Foreningen

Filed under: Danmark, Historie, Hodja, Videnskab — Tags: — Hodja @ 12:21

Foreningen til støtte for Bent Jensens hjemmeside.

8 maj 2008

Der er ingen tvivl om, at man i Socialdemokratiet er rædselsslagne ved tanken om en både nøgtern og kritisk forskning i Den Kolde Krig

Morten Bødskov har i lighed med i øvrigt SF’s Pernille Frahm da også lige siden Bent Jensen artikel i Jyllands-Posten 14. januar sidste år gjort, hvad han kan for at stoppe Bent Jensens adgang til PET’s arkiver og dermed også sabotere koldkrigscenterets forskning.

[…]

Nu lader det til, at Morten Bødskov og konsortier er ved at få held med at sabotere en hårdt tiltrængt og nøgtern og dermed også politisk ukorrekt forskning i Danmarks rolle under Den Kolde Krig, og for at færdiggøre arbejdet går man nu personligt efter denne besværlige professor, der ikke har fattet, at historien er den løgn, det er mest bekvemt for politikere at blive enige om.

[…]

Obstruktionen og chikanerierne mod Center For Koldkrigsforskning stammer fra justitsministerens og statsministerens ministerier, og begge ministre har passivt set til og dermed accepteret, at der nu én gang for alle skal lægges låg over seriøs historisk forskning om Danmark og danskeres rolle under Den Kolde Krig.

Læs Dagens klumme: Poul Erik Andersen skriver om det politiske systems skandaløse forsøg på at sabotere professor Bent Jensens forskning i Den Kolde Krig på 180Grader.