Hodjanernes Blog

20 december 2010

Anne Grethe Holmsgaards fortid

Under overskriften “Lovede terrorister troskab” skriver BT om AGH bl.a.:

I sommeren 1980 besøgte den dengang 31 år gamle Holmsgaard – der i årene 1979-1986 sad i Folketinget for Venstresocialisterne – lejre i Mellemøsten tilhørende PFLP, den palæstinensiske befrielseshær. Samme hær stod i disse år bag talrige flykapringer, terroraktioner, mord, kidnapninger og gidseltagninger.

Alligevel var Anne Grete Holmsgaard efterfølgende med til at formulere en fælles erklæring mellem VS og PFLP, som sagde, at det var ‘nødvendigt’, at palæstinenserne fortsatte deres kamp mod Israel »med alle midler«. Sort på hvidt beseglede Anne Grete Holmsgaard og VS sit slægtsfællesskab med PFLP, som indbefattede en fælles forståelse af, at problemerne i Mellemøsten – herunder ‘jødespørgsmålet’ – ikke kunne løses uden ‘uden en total ødelæggelse’ af Israel.

10 august 2010

Kan man stole på socialister?

Spurgte Morten Messerschmidt i Nordjyske 1. august og sigtede bl.a. til Anne Grethe Holmsgaard.

Hun var i sin tid medlem af Venstresocialisterne, der som yderliggående brugte uparlamentariske metoder. Efter en årrække i deres folketingsgruppe gled hun over til Socialistisk Folkeparti.

I marts 1978 kunde man både i JP og i Berlingeren se fotos og læse om folk fra ”Forbundet Imod Imperialisme”, som gik ind for terror fra PLO´s side og som arrangerede den såkaldte ”Solidaritetskonference ” (af nogle kaldt ”terroristkongres”) med El Fta og PLO i påsken 1978 på Arne og Inge Larsens Pension ”Kildegården”. Kun 6 år efter massakren ved Olympiaden i München.

Nils Vest havde med statsstøtte nogle år før lavet en propagandafilm fra en træningslejr i Libanon, hvor drenge blev trænet militært. Ifølge en NATO-efterretningsrapport blev der i 1980 også uddannet næsten 2000 ikke-arabiske terrorister, bl.a. fra Baader-Meinhof-gruppen. Tyrken Ali Agca, som forsøgte at myrde paven i 1981, skal være uddannet på PLO kursus i Libanon.

Jeg husker, at Anne Grethe Holmsgaard på vegne af VS talte ved ovennævnte  solidaritetskonference i 1978, hvor hun sagde sådan noget som ”Israel har ingen existensberettigelse, som landet ser ud i dag. Zionismen skal elimineres. Hun var positiv til vold, selvom kamp mod imperialismen krævede civile ofre. Danmark var en del af det imperialistiske system.”

En stor moddemonstration fandt sted i København, arrangeret af ”Komitéen imod International Terrorisme”, hvor den fra Frihedskampen så kendte Jens Lillelund talte: ”Vi oplever nu atter den samme paradoksale situation, hvor en bange regering ikke tør tage et klart standpunkt og sige Nej til international terror, men imod det store flertals ønsker – og i strid med grundloven – smugler terrorister ind ad bagdøren og godtager, at et propagandamød for terror i dølgsmål og uden nogen som helst kontrol afholdes på dansk grund…”

Det følgende år inviterede venstrefløjen PLO-folk op til Danmark og gjorde en ihærdig propaganda indsats med foredrag rundt om i landet, bl.a. i København, Aalborg og Ribe.

I 1985 slog Anne Grethe Holmsgaard til lyd for, at Danmark burde anerkende PLO, og at PLO burde stå som officiel repræsentant for det palæstinensiske folk i Danmark med et PLO-kontor. 1992 narrede PLO den danske regering og fik dem til at lave særlov for asylanter i Blågårskirken…

Kilde: tidsskriftet AKTION 1978/4, Familieværnets telefonavis 29.3.1985.

3 august 2010

Tilbageblik

Kan man stole på socialister? Spurgte Morten Messerschmidt i Nordjyske 1. august og sigtede bl.a. til Anne Grethe Holmsgaard.

Hun var i sin tid medlem af Venstresocialisterne, der som yderliggående brugte uparlamentariske metoder. Efter en årrække i deres folketingsgruppe gled hun over til Socialistisk Folkeparti.

I marts 1978 kunde man både i JP og i Berlingeren se fotos og læse om folk fra ”Forbundet Imod Imperialisme”, som gik ind for terror fra PLO´s side og som arrangerede den såkaldte
”Solidaritetskonference ” (af nogle kaldt ”terroristkongres”) med El Fta og PLO i påsken 1978 på Arne og Inge Larsens Pension ”Kildegården”. Kun 6 år efter massakren ved Olympiaden i München.

Nils Vest havde med statsstøtte nogle år før lavet en propagandafilm fra en træningslejr i Libanon, hvor drenge blev trænet militært. Ifølge en NATO-efterretningsrapport blev der i 1980 også uddannet næsten 2000 ikke-arabiske terrorister, bl.a. fra Baader-Meinhof-gruppen. Tyrken Ali Agca, som forsøgte at myrde paven i 1981, skal være uddannet på PLO kursus i Libanon.

Jeg husker, at Anne Grethe Holmsgaard på vegne af VS talte ved ovennævnte solidaritetskonference i 1978, hvor hun sagde sådan noget som ”Israel har ingen existensberettigelse, som landet ser ud i dag. Zionismen skal elimineres. Hun var positiv til vold, selvom kamp mod imperialismen krævede civile ofre. Danmark var en del af det imperialistiske system.”
En stor moddemonstration fandt sted i København, arrangeret af ”Komitéen imod International Terrorisme”, hvor den fra Frihedskampen så kendte Jens Lillelund talte: ”Vi oplever nu atter den samme paradoksale situation, hvor en bange regering ikke tør tage et klart standpunkt og sige Nej til international terror, men imod det store flertals ønsker – og i strid med grundloven – smugler terrorister ind ad bagdøren og godtager, at et propagandamøde for terror i dølgsmål og uden nogen som helst kontrol afholdes på dansk grund…”

Det følgende år inviterede venstrefløjen PLO-folk op til Danmark og gjorde en ihærdig propaganda indsats med foredrag rundt om i landet, bl.a. i København, Aalborg og Ribe.

I 1985 slog Anne Grethe Holmsgaard til lyd for, at Danmark burde anerkende PLO, og at PLO burde stå som officiel repræsentant for det palæstinensiske folk i Danmark med et PLO-kontor. 1992 narrede PLO den danske regeringen og fik dem til at lave særlov for asylanter i Blågårdskirken…

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 7/1977 og n4. 4/1978 samt Familieværnets Telefonaviser 1985,

1 april 2010

‘Usmageligt’ at tage hensyn til det danske folk i udlændingespørgsmålet

Ved 2. behandlingen i Folketinget af et forslag om ændring af Udlændingeloven 16. oktober 1986 udtalte den konservative Hagen Hagensen bl.a.:

“De, der er egentlige flygtninge, skal vi tage imod og sørge ordentligt for, men vi må også have lov til at se på, i hvilket omfang det er overensstemmende med, hvad det danske folk i øvrigt kan bære af flygtninge.”

Til dette replicerede Steen Tinning (VS):

“Ja så tager hr. Hagen Hagensen også det danske folk til indtægt. Der er ingen grænser for usmagelighederne i dag.”

7 marts 2010

Holmsgaard og terroren

Hvis SF skal i regering, må partiet have styr på sin egen fortid.

Hvis Anne Grete Holmsgaard bliver ministeremne, må man spørge, om hun har indset, at hun legede med jødehadet og terroren og at det meget meget let kunne være endt endnu værre end det gjorde, skriver kronikøren Bent Blüdnikow i JP.

Tip: GG