Hodjanernes Blog

26 juni 2009

Man må gerne gå med kødøkse

Filed under: Danmark, Hodja, Jura, Våben — Tags: , , — Hodja @ 08:44

I den nye skærpede våbenlov, der trådte i kraft for et par uger siden, gives der ellers mulighed for at straffe ulovlig våbenbesiddelse meget hårdere end tidligere: Automatisk varetægtsfængsling og mindst ét års ubetinget fængsel.

Men ifølge loven omfatter skærpelsen kun knive – og ikke kødøkser.