Hodjanernes Blog

24 september 2008

Kun to kulturer?

Filed under: Danmark, Demografi, Filosofi, Immigration, Islam — Tags: , — Hodja @ 17:34

“Vi er kommet derhen, hvor de to kulturer ikke bare lever ved siden af hinanden, og vi kan nøjes med at betragte de andre som interessante og eksotiske.

Nu er det medmennesker, man forholder sig til. Kulturerne tørner sammen, og det kan der komme to resultater ud af – en stigende kulturkamp eller en egentlig integration i tredje-fjerde generation alt afhængig af, hvordan parterne går ind i det her spil,” siger professor på CBS Uffe Østergaard til tv2.dk.

Hvorfor taler Østergaard udelukkende om to kulturer der tørner sammen? Kan det være, fordi det kun er muslimer, der har et ‘dem og os’-problem med danskere? Et problem som hinduer, buddhister og jøder ikke har og ikke vil få, fordi deres måde at være medmenneske og samfundsborger på, forliges ganske godt med et vestligt grundsyn med individuelt ansvar, frihed og udstrakt loyalitet overfor folk man ikke kender? Når muslimske medmennesker oplever en kulturkamp, er det så ikke lige netop fordi deres måde at praktisere parforhold, familieliv og medborgerskab på, afviger fra det som landets øvrige indvandrere er kommet for at tage del i, nemlig danskheden?

Kirsten Damgaard

22 marts 2007

Safia Aoude, konservativ og historielærer på en arabisk friskole, benytter sig af holocaust-benægter retorik med påviste fejl.

Professor Uffe Østergaard mener, at Safia Aoudes omtale af giftgassen Zyklon B, der blev brugt af nazisterne under 2. Verdenskrig, tyder på, at hun viderebringer den retorik, der kendes fra holocaustbenægtere, som helt eller delvist afviser, at jøder blev udryddet under 2. verdenskrig.

Det er det rene nonsens, hun skriver. Enten støtter hun holocaust-benægterne, eller også er hun i bedste fald gået i deres fælde. Hun tilslutter sig den spørgen ind til, om holocaust virkelig fandt sted, som man kan se på benægternes hjemmesider. De starter også med en uskyldig detalje, som at der er tvivl om antallet af døde, siger Uffe Østergaard, der er historieprofessor på Copenhagen Business School.

De Konservative vil efter påske tage stilling til om Safia Aoude skal ekskluderes af partiet, hvor hun er bestyrelsesmedlem i 1. kreds på Østerbro.

Pressenævnet om Safia Aoude.

Mere på Avisen

Der er jo sådan set det, jeg har skrevet i flere dage. Hvorfor smider de ikke hende ud med det samme? Hvordan ligger det med pensummet på ‘den arabiske friskole’?

19 juni 2006

Dansk forsker: “Udryddelseskrig” mod muslimer

En dansk forskers sammenligning mellem muslimernes situation i Europa i dag og jødernes i 1930’erne under nazisterne er søgt, mener lederen af afdelingen for Holocaust- og folkedrabsstudier, Uffe Østergaard.

Mere på Jyllands-Posten

Og det er muslimerne, der ikke vil integreres med os, det er dem der ikke må gifte deres kvinder med os, og det er dem der betragter sig selv som overmennesker. I 30’erne havde jøderne ikke noget hjemland, RSHA havde fremskredne planer om at sende dem til Madagascar. Jeg ser ikke lige problemet med, at muslimerne ikke har nogen hjemlande.