Hodjanernes Blog

5 november 2010

Holland har fået et nyt ord i ordbogen: Taqiyya

The Party for Freedom (PVV) has added a new word to Dutch vocabulary: takiyya. It says it is an Islamic rule that allows Muslims to lie to non-Muslims.

In his recently-published book, PVV MP Martin Bosma describes takiyya as “lying to strengthen Islam.” It amounts to Muslims being able to present themselves as liberal and modern, while secretly working on the introduction of the Sharia.

In a debate last week, GroenLinks leader Femke Halsema accused PVV leader Geert Wilders of making all Muslims suspect with the reference to takiyya. Wilders advised her to seek information from Islam experts.

If Halsema were to go to Maurits Berger for advice, she would not be convinced of Wilders’ views. The professor of Islam in the present-day West reacted angrily to the PVV message in De Volkskrant newspaper yesterday.

“How dare Wilders throw around Islamic terms about which he does not have a clue? Takiyya is a concept from the Middle Ages. It infuriates me that such a dogma from the past should be stuck onto the Muslims of today. It is as if you claimed that Christians think women who stay afloat are witches.”

The concept of takiyya appears in the Koran. “Only among extreme groups does this secrecy still do the rounds,” according to Berger. He considers it a “complete scandal” that Wilders and Bosma have introduced it. “This is manifest incitement to hatred.”

2 august 2010

“Taquia” igen, igen…

Filed under: Politik — Tags: , , — spydpigen @ 14:20

Et socialnet er en god ting forudsat, at borgerne har en høj moral og også bevarer den trods socialnettets demoralisering. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger ordsproget.

Socialnettet lærer ikke nogen noget og bør strammes op.
Fortællingen om Kejserindens skattekiste er langt mere værd. Hun skænkede en fattig landsby en skattekiste med den klausul, at den kun måtte åbnes i yderste nød, når alt andet var prøvet. Og se, for ikke at tage hul på denne livsvigtige reserve, anstrengte alle landsbyboerne sig mere end nogensinde…

Socialnettet lokker til socialt bedrageri, og skattekronerne sidder løsere end andre penge.
Jeg husker fra begyndelse af 1970´erne, at en chef for et af Københavns Kommunes socialkontorer blev ærgerlig over gang på gang at se samme mand møde op. Fik han en lun vinterfrakke, så solgte han den og mødte frysende op for at få hjælp igen. Nu smækker vi kassen i, sagde den retskafne chef, vi kan ikke blive ved. Men han blev klogere. Han havde ikke lov at smække kassen i. Så sagde han sin stilling op og flyttede til provinsen.
Siden da har vi fået en sand græshoppeinvasion, og nu læser man, at en Ole Seidling, der skal kontrollere de sociale bidrag i Høje Taastrup godt kunde vælge at se lyst på tingene:

at det nok kun er fordi indvandrere og efterkommere er i god tro, fordi de endnu ikke kender de danske regler så godt; men når de først lærer dem, vil alt blive fint, og de vil ikke længere overtræde reglerne.

Er det spydigt ment? Eller er nævnte Ole Seidling så ukyndig, at han selv tror på det vås?
Det muslimske begreb ”taquia” har været omtalt adskillige gange: det er den tilladte løgn, som anbefales og bruges i rigt mål af muhammedanere over for os vantro. Især skal den bruges over for myndigheder i vantro lande. Det er netop det, der er tale om her. Og Seidling har i ti år kontrolleret socialt bedrageri uden at kende dette meget vigtige bud. Men det er naturligvis nok som i ovennævnte gamle sag, ikke Seidlings skyld alene, men vore politikeres.

7 april 2010

How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War

Filed under: Imamer, Islam, Jihad, Koran, Labaner, Moske, Minaret, Muslim World, Oplysning om islam, Shariah — Tags: — Hodja @ 09:43

Yet if Muslims are exhorted to be truthful, how can deceit not only be prevalent but have divine sanction?

What exactly is taqiyya? How is it justified by scholars and those who make use of it? How does it fit into a broader conception of Islam’s code of ethics, especially in relation to the non-Muslim? More to the point, what ramifications does the doctrine of taqiyya have for all interaction between Muslims and non-Muslims?

Grundig gennemgang her.

7 januar 2010

How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War

Islam must seem a paradoxical religion to non-Muslims.

On the one hand, it is constantly being portrayed as the religion of peace; on the other, its adherents are responsible for the majority of terror attacks around the world. Apologists for Islam emphasize that it is a faith built upon high ethical standards; others stress that it is a religion of the law. Islam’s dual notions of truth and falsehood further reveal its paradoxical nature: While the Qur’an is against believers deceiving other believers—for “surely God guides not him who is prodigal and a liar”[1]—deception directed at non-Muslims, generally known in Arabic as taqiyya, also has Qur’anic support and falls within the legal category of things that are permissible for Muslims.

Gennemgang af begrebet på Middle East Quarterly

30 april 2008

Uhørt klarsyn

Det interessante ved Domstolsstyrelsens beslutning om, at dommere kan bære hijab, er sådan set ikke afgørelsen i sig selv.

Hvad andet kunne man forvente af mennesker, der har levet en beskyttet tilværelse, fra deres mor kørte dem i skole ad de stille villaveje, og til de blev færdigopdraget af Justitsministeriet?

Har de nogen sinde læst en bog om islam? Næppe, for de ved jo allerede, at islam er omtrent det samme som kristendommen, blot mere fredelig, så hvad skulle problemet bestå i?

Det afgørende, siger Domstolsstyrelsens formand, højesteretsdommer Niels Grubbe, er, at indpakkede kvinder signalerer neutralitet, og det gør de. Ellers ville det blive afsløret under ansættelsessamtalen.

Domstolsstyrelsen må altså have fundet en metode til at gennemskue muslimers anvendelse af taqiyya – det princip, at de troende anbefales eller religiøst forpligtes til at skjule deres sande hensigter, når det gavner islam eller den enkelte muslim.

Denne nyopdagede metode – som islams naboer har efterlyst i 1.400 år – gør det muligt for Domstolsstyrelsen at afgøre, om den tilhyllede kvinde taler sandt eller – som hendes religion forpligter hende til – fører de vantro bag lyset.

Kan vi andre ikke få at vide, hvordan man bærer sig ad, for det må have interesse langt ud over landets grænser?

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft Sagt. 20. april 2008.

12 februar 2008

Muslimernes Fællesråd mener, at de tre mænd bag mordplanerne har misforstået budskabet i islam.

Samtidig understreger Muslimernes Fællesråd, at mordplanerne ikke har nogen berettigelse i islam, og at man finder de tre bagmænds opførsel helt uacceptabel.

Mere på Jyllands-Posten

Tip: TB

Ja man tænker på, hvad det er, de finder uacceptabelt. Finder de det så også uacceptabelt at ‘profeten’ myrdede en kvindelig digter, der gjorde nar ad ham i sine digte i det 7. århundrede?

Eller har de forstået taqiyya helt rigtigt?

10 februar 2008

Tariq Ramadan demonstrerer begrebet ‘kitman’ i praksis

After the criticism drawn by his words about the boycott of the Turin International Book Fair, Swiss professor Tariq Ramadan replies with a letter to Ernesto Ferrero and Rolando Picchio, Director and president of the Book Fair.

“I will fight any kind of anti-Semitism and racism but I want to be among those you are standing up against occupation, oppression and injustice.”

Læs mere på adnkronosinternational

Daniel Pipes: Taqiyya and Kitman: The role of Deception in Islamic Terrorism

“Kitman: mental reservation and dissimulation or concealment of malevolent intentions…”

Altså at skjule ondsindede hensigter ved at skjule noget af sandheden:

“Kitman” is close to “taqiyya,” but rather than outright dissimulation, it consists in telling only a part of the truth, with “mental reservation” justifying the omission of the rest. One example may suffice. When a Muslim maintains that “jihad” really means “a spiritual struggle,” and fails to add that this definition is a recent one in Islam (little more than a century old), he misleads by holding back, and is practicing “kitman.” When he adduces, in support of this doubtful proposition, the hadith in which Muhammad, returning home from one of his many battles, is reported to have said (as known from a chain of transmitters, or isnad), that he had returned from “the Lesser Jihad to the Greater Jihad” and does not add what he also knows to be true, that this is a “weak” hadith, regarded by the most-respected muhaddithin as of doubtful authenticity, he is further practicing “kitman.”

17 januar 2008

Masterplanen

En af Uriaspostens læsere forklarer klart og tydeligt, hvordan islamiseringen indføres skridt for skridt.

1: Vælg et quasireligiøst humanistisk indstillet parti.

2: Giv dig ud for at være en demokratisk indstillet, moderat muslimsk medborger.

3: Bare sig at du ikke er tilhænger af sharialovgivning som højeste lov og at du er imod dødsstraf, minoritetskrænkelse, national identitet og ulighed. Argumentér endvidere for at islam er op til fri fortolkning ligesom bibelen og at der derfor ikke findes “een sand islam”. Nævn derfor endelig ikke dens format af helt bokstavelig kommandomanual som defineret igennem dateringskriteriet der gang på gang, utvetydigt befaler drab på anerledes tænkende. Det ødelægger bare illusionen om fortolkningsfleksibiliteten.

4: Argumentér for at islam er “fredens religion” og brug ugyldiggjorte (af koranen- og hadith selv) koranvers til at understøtte postulatet og kryds fingre for at de ikke kender til dateringskriteriet i islam der netop annullerer alle modstridende, tolerante og tidlige verdslige koranvers i forhold til det senest daterede og dermed endegyldige “sværdets vers” hvilket teoretisk set udelukker muligheden for en “moderat islam”.

5: Brug venstrefløjens moralrelativistiske idioti imod dem selv. Eksempel: Mænd og kvinder er lige i islam, det er bare en anden form for lighed. Den virker hver gang, de er rummelige. Langt de fleste af dem beskytter islam uden at have læst så meget som een eneste strofe i koranen. Benyt det, hold de vantro i mørket.

6: Argumentér for at Jihad ikke handler om krig imod anerledes tænkende, men udelukkende om en muslims indre kamp. Venstrefløjen er selv underlagt akut selvhad og er proppet til randen med indre konflikter. Dhimmierne vil forstå dig halvt ihjel.

7: Smør tykt på og husk at smide masser af links til statistikker, artikler og politiserende marxistisk institutionaliserede multikulturelle “islamforskere” der understøtter dit bedrag.

8: Kør på offerrollen og styr dem indirekte og sindrigt igennem den. De føler sig altid skyldige som bare fanden og vil altid irrationelt lede efter årsager til at give “os selv” skylden for selv de mest åndssvage ting, ting der ikke har et klap med vesten at gøre. Brug det! Skriv så marginaliseret og uskyldigt som muligt. De er offerrolle-manikere og har ingen politisk sag uden ofre. Venstrefløjen er 100% intellektuelt androgyniseret og der kan igennem dette opdyrkes en overbeskyttende og bundnaiv moderskabsfølelse der vil være dit skjold imod dem der kender din religion og derfor ikke stoler på dig. Spil dem ud imod hinanden så behøver du ikke engang argumentere din egen sag da du er jo et stakkels offer for “de onde danskere”. Lad den evigt voksenopdragende “mor” ordne paragrafferne for dig.

Man skal jo stække ondskaben!

9. Snak med bævrende offerstemme når du debatterer. Du er jo helt uskyldigt forfulgt og kritikken af din religion er ren blasfemi, totalt ufortjent og helt uforståelig.

10: Sidestil islamskeptikerne med nazistiske jødehadere. De har stadig ikke fattet at det er islam der i realiteten er europa’s nye naziproblem. Brug derfor 2. verdenskrig flittigt som reference (den rammer også lige i venstrefløjens masochistiske selvstraffermentalitet) Bring altid Hitler på banen og associér de mennesker der uenige med dig, med ham. Så er du “det bedre menneske”.

11: Tal multikulturalismens og kulturrelativismens sag sammen med dem. Det skaber den tolerance og det intellektuelle råderum vi skal bruge, demografien klarer resten i løbet af 5-6 generationer. Vi er kritisk afhængige af den multikulturelle strategi for at få skabt den plads vi skal bruge og vi kan altid senere afvikle den igen igennem jihad når vi selv har fået magt som vi har agt. Vi tog også røven på dem i Iran i 79′ og de er ikke kvikke nok til ikke at gentage fortidens fejl.

12: Dæk dig ind under “racisme mærkatet” når du møder modstand. Venstrefløjen har udviddet den eksisterende definition af ordet racisme til også at handle om alt muligt andet end race udelukkende for din skyld således at de konsekvent kan bruge “2. verdenskrigskortet” imod alle de mennesker der er skeptiske overfor det påståede gode ved islamiseringen af europa. De har stadig ikke fattet at nutidens nazipotentiale ligger i islam, da de konsekvent stirrer sig blinde på den nationalsolidariske, ikke-nazistiske patriot, Pia Kærsgaard. Pia Kærsgaard som jo altid har uret uanset hvor objektivt korrekt det sagte er, alene fordi at det er hende der siger det.

13: Og husk, oh, gode muslim! Der findes INTET mere uislamisk og diabolsk, dekadent og fordærvet end frisind. Brug deres frisind som et våben imod dem selv.

14: Aldrig fortælle dine gumbegode partifæller at islam er arabisk ultraborgerlighed båret oppe af en kraftig selvsolidarisk kultur der får Pia Kærsgaard til at ligne vand ved siden af. Det kan skabe nationalsocialistiske associationer der ikke tjener vores sag. Skulle de nævne det alligevel, så kør øjeblikkeligt på offerrollen, så holder de omgående kæft og føler skyld. De gik jo “over stregen”.

15: Aldrig nævne islams ekstremistisk imperialistiske og ekspansionsivrige natur. De hader imperialisme. Nævner de det selv, så nævn med såret stemme de “kristne’s” forbrydelser og de holder selvskyldigt kæft omgående. I den forbindelse: aldrig nævne at korstogene var et retfærdigt forsøg på GENerobring efter islamisk imperialistisk jihad imod kristent land. De tror stadig fejlagtigt at det var et udslag af uretfærdig kristen-vestlig uprovokeret aggression. Brug det istedet til at forstærke deres civilisationsselvhad. Det gør os stærkere.

16: Konfronteres du med taqiyya’en, så benyt dig omgående af taqiyya ved at fortælle dem at det udelukkende gælder for Shia muslimer. De ved sikkert ikke at koranen slet ikke arbejder med klassificeringerne Shia- og Sunni muslim og at visse af koranens vers så derfor ikke kun kan være gyldige for den ene af grupperingerne.

17: Understreg at koranen forbyder drab på uskyldige, men nævn endelig ikke at ikke-muslimer er skyldige i ikke at være muslimer…

18: Hold dig slavisk til ovenstående og verden er vores! Nederlaget ved Wiens’ porte 9/11 1683 vil være godtgjort og profetens 3. rige vil være en realitet båret frem af deres egen tolerance af vores intolerance og deres egen intolerance af de mennesker der er intolerante overfor vores guddommeliggjorte og derfor ukritisérbare og ufejlbarlige intolerance.

19: Hva’ sagde de liberale!? “kollektivist-ideologisk narcissistisk ansporet voldspsykose?” Det ved vi ikke hvad er… vi slår det lige op i den eneste faglitterære bog verden rigtigt har brug for – koranen, og står det der ikke, så bare ignorér det og fortsæt!

Dhimmitude eller simpel uvidenhed?

Filed under: Islam, Koran — Tags: — Hodja @ 08:51

An Islamic “jihad” is an effort by Muslims to convince “others to take up worthy causes, such as funding medical research,” according to a middle school textbook used in California and other states.

And even at its most violent, “jihad” simply is Muslims fighting “to protect themselves from those who would do them harm,” says the “History Alive! The Medieval World and Beyond” book published by Teachers’ Curriculum Institute.

But a parent whose child has been handed the text in a Sacramento district is accusing the publisher of a pro-Muslim bias to the point that Islamic theology has been incorporated into the public school teachings.

Læs mere på WorldNetDaily

Hvordan står det til med Danske/Skandinaviske skolebøger? Hvor lang tid går der, før noget lignende bliver et KRAV i Eurabia? Det er jo lige efter Bæk-Simonsens opskrift.

9 februar 2006

Taqiyya: Anatomy of the Comic Jihad

Filed under: Islam, Jihad, Koran, Muhammed Cartoons, Muslim World, Oplysning om islam — Tags: — Hodja @ 22:06

Taqiyya: Anatomy of the Comic Jihad

JYB Films Presents:

97408356_e10fc2f9ee.jpg

It moves fast because the story is deep, so watch it twice if you have to. And then tell your friends about it.

Sources: Those Lying Danish Imams, The Cartoon Hoax, Breaking the Taboo, Danish Imams Busted, Drawing Fire, Creating Outrage, and several others.

Fra: http://junkyardblog.net/archives/week_2006_02_05.html#005372