Hodjanernes Blog

27 oktober 2011

Helle Thorning begår løftebrud ang. Svendborg Sygehus

1 november 2009

En kulturberiger

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Jura, Kriminalitet, Labaner — Tags: , — Hodja @ 12:02

Svendborg: Han er 14 år, storkriminel og en af de drenge, som har fremtvunget debatten om nedsættelse af den kriminelle lavalder.

B opsøger gerne – sammen med andre – de svageste beboere i boligkvarteret Byparken. De bliver så med trusler eller vold bestjålet for penge, cigaretter eller andre værdier.

 

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Aktuelt 14/12 91)

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996 

Selv om de (beregningerne over det voksende antal børn af fremmede) holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.
Bjørn Elmquist (Radikale) formand for Folketingets Retsudvalg, Jyllands-Posten 1/12 1994

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

14 december 2008

Socialt bedrageri

56 danske kommuner undlod i 2007 at uddele sanktioner til borgere, der begår socialt bedrageri.

Dansk Folkepartis socialordfører, Dennis Flydtkjær, er forundret over, at kommunerne tilsyneladende er i kronisk pengemangel, men alligevel undlader at opkræve den halve milliard, der ellers ligger og venter på dem, hvis de over en kam indførte samme effektive kontrol som Svendborg kommune.

– Jeg deler til fulde, velfærdsminister Karen Jespersens, forundring over, at kommunerne ikke følger Svendborg Kommunes eksempel med at bekæmpe socialt bedrageri, siger Flydtkjær. Jeg vil derfor opfordre velfærdsministeren til at gøre det obligatorisk for kommunerne at nedsætte et kontroludvalg, som skal afdække socialt bedrageri i kommunerne.

– Det er ofte indenfor brancher, hvor mange indvandrere har nedsat sig, at der er massive problemer med socialt bedrageri, momssvindel og andre former for skatteunddragelse. Det er afgørende for integrationen, at det står klart, at den danske samfundsmodel er baseret på solidaritet, og at alle bidrager til den fælles husholdning, siger Dennis Flydtkjær.

– Vi skal hjælpe dem der ikke kan klare sig selv, men de der misbruger det danske samfunds tilbud om hjælp til de svageste, skal mærke, at den slags ikke accepteres, slutter Dennis Flydtkjær.

Pressemeddelelse, Christiansborg, onsdag den 10. december 2008/KE