Hodjanernes Blog

2 december 2009

Public health: Er de forskere eller præster?

De danske Public health-myndigheder, der står bag kampagnen for at nedbringe tobaksrygningen i Danmark, er overraskende blanke på det videnskabelige område.

Forskerne skyder med spredhagl og har ingen ide om, hvorvidt deres interventioner vil virke. Det ser ud som om myndighederne fører en slags hellig krig mod rygerne – med bind for øjnene.

Dette bliver hurtigt klart, når man interviewer public health lederne om Sundhedsstyrelsens kampagne imod rygning. Ingen af “eksperterne” Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen, eller Knud Juel fra Institut for Folkesundhed kendte noget til verdens største undersøgelse af sundhedseffekterne efter rygeforbud, da jeg interviewede dem. “Den kender vi ikke,” sagde de begge.

Læs hele artiklen, der skyder rygeforbuddet ned, på 180Grader

19 januar 2008

Nyhedsavisen og Kristeligt Dagblad taler usandt

Nu køres næste trin i afviklingen af det danske samfund i stilling: Amnesti

Det gælder flygtninge og indvandrere, der op holder sig illegalt i Danmark.

De to nævnte aviser er i gang med jammerkampagnen og skriver:

“Flere tusinde illegale indvandrere lever en skyggetilværelse i landet uden cpr. nummer, lægehjælp eller rettigheder af nogen art.”

Om det er mod bedre vidende eller bare uvidenhed, skal jeg ikke kunne sige, men Ugeskrift for Læger skrev i 2003:

“Det danske sundhedsvæsen accepterer, at udlændinge bruger falsk navn eller nægter at opgive navn, når de henvender sig til sygehus for at føde eller modtage anden sygehusbehandling. Eventuelle helbredsmæssige følger for den fødende/barnet, medpatienterne eller personalet skal tackles af Patientklagenævnet, altså når skaden er sket. Det er den besked, Frederiksberg Hospitals fødeafdeling står tilbage med efter en offentlig debat for nylig om afdelingens problemer med indvandrere, der opholder sig illegalt i landet.”

[…]

Sundhedsstyrelsen slog fast, at også udlændinge, der opholder sig ulovligt i landet, har ret til hjælp på sygehuse, og at personalet hverken har pligt eller ret til at melde dem til myndighederne. Personalet må acceptere anonymitet eller det potentielt dødbringende misbrug af sygesikringsbeviser.

[…]

Hovedstadens Sygehusfællesskab har i et notat fra december behandlet de økonomiske aspekter af sagen. I praksis accepterer H:S at yde vederlagsfri behandling til fødende kvinder, som opholder sig ulovligt i landet.

Ingen kender i dag omfanget af danske læge/sygehusydelser til udlændinge uden opholdstilladelse. I USA gør det tilsvarende problem ondt. Nærmere bestemt for 3,7 milliarder dollars ondt.

Ifølge UfL’s artikel accepterer flere europæiske lande anonyme fødsler. Er det ikke tankevækkende, at det netop er fødsler det drejer sig om? Giver vi statsborgerskab ad bagvejen til børn født her i landet af illegale mødre? Og ‘sygehuspersonale har ingen ret til at anmelde dem til myndighederne’. Hvem arbejder Sundhedstyrelsen for?

Nyhedsavisens og Kristeligt Dagblads journalister har bedre muligheder end jeg for at finde informationer, og alligevel skriver de, som de gør……………….

Og se lige denne udtalelse fra RUC-forskeren om antallet af illegale i DK:

Endnu har vores forskning ikke givet os noget grundlag at tale ud fra.”

Er det ikke påfaldende, som medierne myldrer med ‘forskere’, der udtaler sig om ufærdige såkaldt videnskabelige indersøgelser?

DR er selvfølgelig med på vognen.

Se også: Vi er i Göteborg for at studere ulovligheder