Hodjanernes Blog

15 maj 2009

Hun gør dem en bjørnetjeneste

For at gøre det lettere for kriminelle at få et arbejde efter endt afsoning foreslår juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith, at forseelser slettes fra straffeattesten efter to eller tre år i stedet for fem.

Rød blok går endnu videre og forslår helt at afskaffe straffeattester eller at rense dem allerede efter et år (lovforslag B99).

Unge indvandrere er som bekendt stærkt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikken. Derfor vil Eva Smiths og den øvrige oppositions forslag ødelægge integrationen for de mange lovlydige indvandrerunge, som arbejdsgivere ikke vil turde ansætte, hvis det gøres umuligt at tjekke jobansøgeres baggrund.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 14.05.2009

16 april 2009

Rød sætter hensyn til kriminelle højt

ATTEST.

Hele rød blok støtter Det Radikale Venstres beslutningsforslag (B99) om at afskaffe straffeattester eller at rense dem allerede efter et år, for ‘straffeattesterne må ikke forhindre, at tidligere straffede integreres på arbejdsmarkedet’.

Forslaget viser, at oppositionen sætter hensynet til kriminelle højere end hensynet til det store flertal af lovlydige (indvandrere), som arbejdsgivere ikke vil turde ansætte, hvis straffeattester bliver afskaffet efter et regeringsskifte.

Men lovforslagets ødelæggende konsekvenser for integrationen bekymrer ikke rød blok, for de skal nok forstå at tørre ansvaret af på tilbageholdende arbejdsgivere ved hjælp af racismeanklager.

Johan Drost; metroXpress København 8.04.2009 

5 maj 2008

Nu skal vi have kriminaliteten til at falde

Filed under: Danmark, Jura, Kriminalitet, Labaner, Politik, Politisk korrekte, Radikale — Tags: — Hodja @ 15:24

Et voldeligt overfald, biltyveri eller et villaindbrud skal kun stå på straffeattesten i 12 måneder.

Mere på DDR

Det er blandt andre den kære lille Simon Emil, der fremsætter forslaget. Så kan vi få det som i Østrig, hvor man åbenbart ikke fra offentlig side kan bevise, om ‘Uhyret’ er dømt for voldtægt tidligere. Endnu et lovforslag der kun har til formål at beskytte de kriminelle og ikke ofrene.