Hodjanernes Blog

6 september 2011

Sprog og lektiehjælp‏

Som skolepsykolog møder jeg mange indvandrerforældre, som svigter deres børn, fordi forældrene ikke lærer dansk.

Når de ikke kan sproget, kan de nemlig heller ikke hjælpe deres børn med lektierne.
Det resulterer i øget behov for specialundervisning. Desuden fører det ofte til uro i undervisningen, fordi børnene ikke kan følge med, og derfor keder sig eller bliver usikre. Denne tendens må vi ikke se igennem fingre med, og forældrene bør også bidrage. De forældre, som ikke vil lære dansk på et vist niveau, bør i stedet bidrage økonomisk
til lektiehjælp i skolen eller sfo’en. Det vil sikre, at forældrene enten gør sig i stand til selv at hjælpe deres børn, eller at børnene kan få hjælpe et andet sted fra. En PISA-undersøgelse viste for nogle år siden, at 64 procent af børn med arabisk baggrund er funktionelle analfabeter efter 10 år i den danske folkeskole. Det skal der rettes op på, og frivillige tilbud har allerede mange gange vist sig at være nyttesløse. Der skal flere krav og konsekvenser til, hvis integrationen skal lykkes, og det er Dansk Folkeparti ene om at kæmpe åbent og målrettet for.

Med venlig hilsen
Nicolai Sennels, folketingskandidat (DF)

Dokumentation:
64 pct. analfabeter: Rockwool Fondens forskningsenhed, maj 2007
“Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere“

17 juni 2010

Sprog er dejligt

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 11:14

Tip: G.G.

29 april 2010

Fransk

Filed under: Frankrig, Hodja — Tags: , , — Hodja @ 12:26

Flertallet af fransktalende i Verden er i dag IKKE franskmænd.

26 marts 2010

Hvilket sprog taler man i Storbritannien om føje år?

Filed under: Demografi, Europa, Immigration, Lærere, UK, Undervisningssystemet — Tags: , — Hodja @ 12:52

Martin Johnson of the Association of Teachers and Lecturers said that the problem of non-English speaking pupils was spreading out of the inner cities and was now using up valuable resources in tiny town and village schools.

His words came after a survey of schools in Kent found some head teachers have classes with up to 70 per cent of pupils who struggle to speak English.

7 marts 2010

Integration er frækt og sundt‏

Filed under: Danmark, Hodja, Islam — Tags: , , — Hodja @ 22:51

Slogan generator, Danske Online Ordbog der ud fra et nøgleord genererer et tilfældigt slogan baseret på 100 slogans der alle har været i brug i forbindelse med markedsføring.

Maskiner kan være mere filosofiske end de selv ved af.

“Gør det du er bedst til, det gør kulturberigelse”
 
“Integration er frækt og sundt, derfor dyrker vi det året rundt”
 
“Koranen – Så behøver du kun at handle ét sted«
Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

5 januar 2010

Ny undersøgelse sætter Socialdemokraterne grundigt til vægs: Næsten samtlige udtryk på partiets hjemmeside er sproglige klicheer, men hvilket parti bruger mindst?

Ikke færre end 93 procent af alle udtryk på partiets hjemmeside hører under klicheerne

Til sammenligning ryger de Radikale kun op på 51 procent, de Konservative på 47 procent og såvel SF som Enhedslisten på 42 procent. Absolut lavest ligger Dansk Folkeparti – der bruger man kun klicheer i hvert femte udtryk. Folketinget som helhed endte i øvrigt på 54.

Undersøgelsen findes her.

26 juni 2009

Hvad med at lære dansk?

PLEJE.

I klokken 8-radioavisen onsdag den 23. juni problematiseres, at børn af etniske minoriteter, som anbringes hos danske plejefamilier, ikke lærer deres oprindelige modersmål. Det vanskeliggør barnets kommunikation med forældrene, hvilket Mette Larsen fra Center for Familiepleje i Københavns Kommune kalder for et brud på børnekonventionen.

Hun mener derfor, at børnene bør anbringes i familier, der taler forældres sprog, at der gøres en særlig indsats for at give børnene modersmålsundervisning, og at der sættes massivt ind med tolkebistand. Til gengæld nævner Mette Larsen ikke den mulighed, at barnets forældre kunne hjælpes til at lære dansk, når de har valgt at bo i Danmark.

Det undlader Radioavisens medarbejder også at nævne, hvilket enten er dårligt journalistisk håndværk eller et bevidst forsøg på at fremme Danmarks Radios politiske dagsorden.

Rasmus Jarlov; metroXpress København 25.06.2009

27 februar 2009

Flere hundre millioner kroner er bevilget til å gi innvandrere «obligatorisk» norskopplæring.

Filed under: Demografi, Immigration, Norge, Politik, Politisk korrekte — Tags: , — Hodja @ 01:53

Men lærerne må tråle T-banestasjonene for å overtale utlendinger til å møte opp.

De færreste kommer.

Vil I ikke nok komme – vi vil så gerne proppe et statsborgerskab ned i halsen på jer!

Utlendinger er også blitt tilbudt alt fra gratis bærbar låne-PC, kveldskurs etter arbeidstid, barnevakt, leksehjelp, skreddersydde kurs på arbeidsplassen og spesialkurs i norsk samtidig som de får annen utdanning.

De som ikke lærer seg norsk, vil nå få avslag når de søker om norsk statsborgerskap eller fast bosetting.

5 december 2008

Nu da Hussein snart indtager præsidentkontoret

Filed under: USA/Canada — Tags: , , — Hodja @ 01:03

Så er det på tide at lære Demokraternes sprog.

Her er et lille grundkursus:

Stjålet herfra

25 november 2008

Hvor mange penge er der tilbage til forbryderjagt?

Filed under: Demografi, Immigration, Jura, Politisk korrekte, UK — Tags: , , , — Hodja @ 11:00

Lincolnshire Police force has been spending more than £300,000 a year on translation services covering 49 different languages.

1£ er cirka 12 kroner.

5 september 2007

‘Førstegenerationsdansker’

I Norge diskuteres en ny brochure der skal gøre sproget mere ‘inkluderende’.

inkluderende_sprak.jpg

Med brochuren “Et inkluderende språk” – “Veiledning i bruk av ord og uttrykk” vil Inkluderingsdepartmentet forsøge at få indført ord, som departmentet stort set er de eneste der bruger.

Førstegenerationsnordmand skal for eksempel indføres istedet for andengenerationsindvandrer, og man må ikke sige at en person taler ‘gebrokkent’ – PC-versionen er her, at personen taler med accent. Et andet fy-ord er ‘fremmedkulturell’, som virker afstandsskabende ifølge brochuren.

Mere på Aftenposten

Brochuren ligger her (PDF).

Hvad eliten mener med ‘det inkluderende samfund’, har Steen Gade (SF) oplevet i Manchester UK:

“Danmark bør spejde mod Storbritannien og Manchester for at lade sig inspirere til vores udlændingepolitik. I Manchester taler man ikke om integration, men om inklusion. Indvandrerne skal optages betingelsesløst i samfundet. I Manchester stiller man ikke krav om tilegnelse af Storbritanniens kulturelle værdier og normer; ej heller kendskab til det engelske sprog er nødvendigt for at blive inkluderet i samfundet.”