Hodjanernes Blog

17 december 2010

Kulturberigende dommer afsløret

En 58-årige dansk-iraker, der modtager førtidspension fra Århus Kommune, er samtidig fremtrædende undersøgelsesdommer og vicechefanklager i den nordirakiske millionby Sulaimaniya, skriver Ekstra Bladet.

Mon han anklager sig selv for svindel?

9 november 2010

Rollemodellen var rollemodel i mere end en forstand

A woman who helped more than 170 Romanians illegally claim £2.9m in benefits has been jailed for two years and three months.

Lavinia Olmazu, a leading campaigner for the rights of Roma (Gypsies), helped mastermind the scam involving 172 members of the Romanian community.

 

 

15 oktober 2010

Kulturberigere i fedtefadet for over 10 millioner kroner

EKSTRA BLADET afslørede for godt et år siden, at nogle irakere med både dansk og irakisk statsborgerskab gjorde sig skyldige i socialbedrageri og skattesvindel i et nærmest gigantisk omfang.

Skat har nu færdigbehandlet de sager, som Ekstra Bladet bragte frem i lyset. Samtidig har Skat taget sig af adskillige andre sager, der dukkede op som en konsekvens af afsløringerne.

Mere.

14 oktober 2010

Flere årtier for sent

Regeringen vil indlede en jagt på sociale bedragere både i udlandet og i Danmark.

I den del af jagten, der skal foregå i Tyrkiet og Spanien, vil den danske stat ansætte tyrkisk- og spansktalende personale.

De har jo navnene på de, som blev hentet til Danmark fra Libanon i 2006. Hvad med at tage fat i dem?

4 oktober 2010

Almindelige kriminelle er amatører ved siden af dette

Filed under: Demografi, EURABIA, Europa, Frankrig, Immigration, Jura, Kriminalitet, Penge — Tags: , — Hodja @ 14:30

Via Vlad Tepes

2 september 2010

Kosovo: Hospitalsdirektør og Universitetsprofessor med fritidsjob

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Kosovo, Læger, Penge, Schweiz — Tags: — Hodja @ 09:40

En hospitalsdirektør og universitetsprofessor fra Pristina i Kosova har arbejdet i sin fritid i Schweiz.

Arbejdet bestod i at være invalidepensionist, og var meget givtigt.

Han indkasserede 550.000 schweizerfrank.

18 august 2010

Hvorfor velger så mange fra et konservativt Sunni-muslimsk land plutselig å skille seg når de kommer til Norge?

Mange somaliere er skilt etter norsk lov, men gift etter islamsk lov, sier Kadra Yusuf.

Kronikk fra Kadra Yusuf: Til velferdsstaten skiller oss ad.

Mon det er anderledes i Danmark?

2 august 2010

“Taquia” igen, igen…

Filed under: Politik — Tags: , , — spydpigen @ 14:20

Et socialnet er en god ting forudsat, at borgerne har en høj moral og også bevarer den trods socialnettets demoralisering. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger ordsproget.

Socialnettet lærer ikke nogen noget og bør strammes op.
Fortællingen om Kejserindens skattekiste er langt mere værd. Hun skænkede en fattig landsby en skattekiste med den klausul, at den kun måtte åbnes i yderste nød, når alt andet var prøvet. Og se, for ikke at tage hul på denne livsvigtige reserve, anstrengte alle landsbyboerne sig mere end nogensinde…

Socialnettet lokker til socialt bedrageri, og skattekronerne sidder løsere end andre penge.
Jeg husker fra begyndelse af 1970´erne, at en chef for et af Københavns Kommunes socialkontorer blev ærgerlig over gang på gang at se samme mand møde op. Fik han en lun vinterfrakke, så solgte han den og mødte frysende op for at få hjælp igen. Nu smækker vi kassen i, sagde den retskafne chef, vi kan ikke blive ved. Men han blev klogere. Han havde ikke lov at smække kassen i. Så sagde han sin stilling op og flyttede til provinsen.
Siden da har vi fået en sand græshoppeinvasion, og nu læser man, at en Ole Seidling, der skal kontrollere de sociale bidrag i Høje Taastrup godt kunde vælge at se lyst på tingene:

at det nok kun er fordi indvandrere og efterkommere er i god tro, fordi de endnu ikke kender de danske regler så godt; men når de først lærer dem, vil alt blive fint, og de vil ikke længere overtræde reglerne.

Er det spydigt ment? Eller er nævnte Ole Seidling så ukyndig, at han selv tror på det vås?
Det muslimske begreb ”taquia” har været omtalt adskillige gange: det er den tilladte løgn, som anbefales og bruges i rigt mål af muhammedanere over for os vantro. Især skal den bruges over for myndigheder i vantro lande. Det er netop det, der er tale om her. Og Seidling har i ti år kontrolleret socialt bedrageri uden at kende dette meget vigtige bud. Men det er naturligvis nok som i ovennævnte gamle sag, ikke Seidlings skyld alene, men vore politikeres.

1 august 2010

Tørre tal fra Høje Taastrup

Filed under: Danmark, Demografi, EU, Evidens, Hodja, Immigration, Jura, Kriminalitet, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 12:08

“Flere indvandrere og efterkommere er ikke i god tro, men bedrager… bevidst…”


Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

17 juni 2010

Børn sendt til udlandet, hvor af en del er på genopdragelse, bliver i stor stil brugt til socialt bedrageri.

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration — Tags: , — Hodja @ 00:34

Sidste år fandt Københavns Kommunes kontrolgruppe i et stort svindelprojekt 380 sager med børn, hvis forældre fortsat modtog børnecheck og ekstra boligstøtte, selv om børnene ikke længere bor i Danmark.

24 maj 2010

Fire milliarder om året?

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 23:20

Det sociale bedrag koster hvert år det offentlige op mod fire milliarder kroner.

Er det andet end toppen af et kæmpe isbjerg?

10 december 2009

Iraker slipper for politianmeldelse

62-årige Samia Aziz Mohammad hævede ulovligt 710.000 kroner i understøttelse fra Næstved Kommune.

Alligevel går hun fri.

Den var aldrig gået for en dansker.

18 september 2009

Mindst otte ansatte på Iraks ambassade tjener sorte penge på ambassaden ved siden af førtidspension, kontanthjælp eller dagpenge

Filed under: Asyl, Danmark, Evidens, Hodja, Immigration, Irak, Jura, Kriminalitet, Labaner — Tags: , — Hodja @ 08:44

Iraks ambassade i Hellerup står bag organiseret sort arbejde og socialbedrageri blandt herboende dansk-irakere.

Det skriver Ekstra Bladet fredag på baggrund af et internt dokument fra ambassaden.

2 september 2009

EkstraBladets leder: Milliardstøtte til pampersump

Filed under: Asyl, Danmark, Hodja, Immigration, Irak, Jura, Kriminalitet, Labaner, Muslim World, Penge — Tags: — Hodja @ 13:06

INGEN kan længere tro disse irakiske politikere over en dørtærskel, når de påberåber sig uvidenhed og svipsere i fortielserne over for det danske skattevæsen.

Slet ikke efter i dag, hvor Ekstra Bladet dokumenterer de svimlende beløb, de i virkeligheden skovler hjem hver måned via deres dobbeltliv i Irak.

HELE billedet af, hvad det er for et spirende demokrati, vi har kastet så mange kræfter og penge i, fylder en med væmmelse.

30 august 2009

Socialbedragere skal ikke ud af landet mener Socialakrobaterne

Udlændinge med dansk statsborgerskab skal miste det, hvis de begår groft socialt bedrageri, mener et politisk flertal efter afsløringer om irakere.

Men det mener Socialdemokraterne IKKE.

16 august 2009

Irak-snyd: Diplomat lænser kommunen

Dansk-irakisk diplomat, der arbejder på Iraks ambassade i Bulgarien, scorer både løn fra ambassaden og førtidspension fra den danske statskasse, afslører Ekstra Bladet Søndag.

Hvor mange tilfælde endnu? Hvornår bliver systemerne kulegravet? Dvs også de, som tildeler pensionerne.

11 august 2009

11.200 irakere i Danmark på førtidspension, dagpenge eller kontanthjælp.

Nu kræver SF og DF at irakernes økonomiske forhold kulegraves.

Det koster selvfølgelig også en formue. Bagefter er der adskillige andre grupper (palæstinensere, somaliere, tyrker etc), man kunne tage fat på – når man nu er i gang.

11.200 bare fra denne gruppe. Hvad koster det om året? I 10 år? Livsvarigt? Hvad koster det i hele EU?

Læs Ralf Pittelkow: Irakernes socialsnyd demonstrerer, at integration og værdifællesskab i det danske samfund rager dem en høstblomst.

14 december 2008

Socialt bedrageri

56 danske kommuner undlod i 2007 at uddele sanktioner til borgere, der begår socialt bedrageri.

Dansk Folkepartis socialordfører, Dennis Flydtkjær, er forundret over, at kommunerne tilsyneladende er i kronisk pengemangel, men alligevel undlader at opkræve den halve milliard, der ellers ligger og venter på dem, hvis de over en kam indførte samme effektive kontrol som Svendborg kommune.

– Jeg deler til fulde, velfærdsminister Karen Jespersens, forundring over, at kommunerne ikke følger Svendborg Kommunes eksempel med at bekæmpe socialt bedrageri, siger Flydtkjær. Jeg vil derfor opfordre velfærdsministeren til at gøre det obligatorisk for kommunerne at nedsætte et kontroludvalg, som skal afdække socialt bedrageri i kommunerne.

– Det er ofte indenfor brancher, hvor mange indvandrere har nedsat sig, at der er massive problemer med socialt bedrageri, momssvindel og andre former for skatteunddragelse. Det er afgørende for integrationen, at det står klart, at den danske samfundsmodel er baseret på solidaritet, og at alle bidrager til den fælles husholdning, siger Dennis Flydtkjær.

– Vi skal hjælpe dem der ikke kan klare sig selv, men de der misbruger det danske samfunds tilbud om hjælp til de svageste, skal mærke, at den slags ikke accepteres, slutter Dennis Flydtkjær.

Pressemeddelelse, Christiansborg, onsdag den 10. december 2008/KE