Hodjanernes Blog

25 januar 2008

Samfundslære

Selv om dansk politik for tiden kan forekomme kaotisk, følger den i virkeligheden et ganske enkelt mønster.

Som den gamle menneskeæder Mao Zedong atid sagde:

“Når man har udpeget samfundets hovedmodsætninger, falder alt andet på plads,”

og i Danmark går den mellem De Samvirkende Eliter (SDE) og almuen, repræsenteret af Dansk Folkeparti.

SDE har længe været grundigt træt af underdanmark og har derfor udfoldet gevaldige bestræbelser for at hidkalde forhåbentligt mere medgørlige folk fra fjerne egne.

Uheldigvis har DF formået at stikke en kæp i hjulet på dette projekt ved at mobilisere dele af vælgerkorpset, og SDE har svaret igen med forskellige initiativer.

Først prøvede man at få folk til at stemme rigtigt ved at kalde dem racister. Da det ikke hjalp, bestilte man en stribe udenlandske rapporter, der bekræftede, at danskerne var værre end noget, katten havde slæbt ind.

Så opfandt man en ny mennesketype, den anstændige borgerlige – Homo virtus – hvis ypperste repræsentant blev Naser Khader efterfulgt af birthe Rønn Hornbech.

Men alle er kommet til kort, idet Pia Kjærsgaard har udmanøvreret dem.

SDE må snart begynde at spørge sig, om det nu var så god en ide med demokratiet i 1849.

Mon ikke EU kan hjælpe os af med det?

Lars Hedegaard i  Berlingske. Groft Sagt. 25. januar 2008.

Et glimrende resume af samfundsudviklingen de senere år. 😀

Skamløs behandling

GODHEDSNARKOMANERne og politikerne pisker en stemning op over, at nogle få udlændinge, som opholder sig i vort land ulovligt, ikke behandles ordentligt.

Har disse mennesker dog ingen skam i livet?

Tusinder af gamle danskere lever under kummerlige forhold.

Ligger for længe på hospitalerne, fordi der ikke er boliger nok til dem.

Tusinder har kummerlige værelser uden toilet og bad, hundreder placeres på tosengs-værelser på under 18 kvm uden toilet og bad.

Diskrimination af ældre

Denne diskrimination af vore gamle medborgere er en skændsel – findes der ingen konventioner, der pålægger et land at behandle egne gamle på anstændig vis?

Er der virkelig ingen politiker eller anden respekteret person, der har mod og format til at bringe denne skamløshed til ophør?

Der skal ikke ofres en krone på disse udlændinge, som ikke vil rejse hjem, før vore gamle medborgere har stue, soveværelse, køkkenniche, bad og toilet. For sig selv.

Det er en hån mod vore gamle, at udlændingene tilbydes egen lejlighed med bad og toilet og fuld forplejning betalt af de gamles børn og børnebørn.

De gamle har ingen lobbyister til at piske en stemning op.

Hvor er de gamles interesseorganisationer? Fra dem hører man ikke en lyd.

Lad os gå på gaden med brosten, molotovcocktails, hærværk og andet skyts, som åbenbart er den eneste måde at blive hørt på i dette ”korrekte” samfund.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har følt mig så skamfuld og umenneskelig over for egne gamle.

Læserbrev i Jyllands-Posten

Nej – de HAR ingen skam i livet.