Hodjanernes Blog

29 september 2011

98 SPØRGSMÅL TIL SØREN KRARUP

INTERVIEWSERIE: RÆSON STILLER 98 SPØRGSMÅL TIL DANSKE MENINGSDANNERE.

25 september 2010

»Vi er nogle, der glæder os og ler højt«

Søren Krarup i Samarbejdspolitiken om DDR’s udsendelsesrække ‘Jagten på de røde lejesvende’:

Det er ikke uden interesse at se reaktionerne på DR 2’s program om de røde lejesvende.

Jeg mener – vi andre, der er blevet forfulgt temmelig systematisk af DR og havde grund til at klage over udhængning og hetz og andre søde sager fra alt for politisk bevidste medarbejdere i DR i forne tider, vi må more os over den jammer, som vore fhv. forfølgere nu hengiver sig til.

Jens Nauntofte, fru von Sperling, Per Schultz, Kjeld Koplev, og hvad de nu hedder, påtænker klager og krav over for den stilfærdige og sagtmodige studievært, og naturligvis kommer Klaus Rifbjerg frem med bulder og brag og larmer i Politiken; »Så er DR’s heksejagt på de røde lejesvende skudt i gang« (21.9.).

Læs det hele her.

29 december 2009

Kommentar af Søren krarup: Et mordforsøg

Endnu en gang er Lars Hedegaard blevet lagt for had af totalitarismens venner, fordi han siger sandheden.

Første gang, da han som chefredaktør for Information sagde sandheden om Blekingegadebanden. I dag, fordi han som formand for Trykkefrihedsselskabet siger sandheden om islamismen.

Læs resten på Berlingske.

13 november 2009

Søren Krarup i Samarbejds-Politiken: Danmark er blevet et foregangsland i Europa

Systemskiftet i 2001 er i sidste ende et opdragelsesprojekt. Systemet Politiken har tabt.

Danskerne har gennemført det systemskifte, som de europæiske befolkninger drømmer om. Men jeg tror, at overklassen ender med at tabe. Jeg synes, at der er mange, mange vidnesbyrd om, at europæerne er ved at gå i danskernes fodspor. Det seneste valg til Europaparlamentet forekommer mig at være en strømpil på samme bevægelse, som det danske systemskifte udtrykker. Befolkningernes voksende oprør mod de overnationale ideologer. Derfor de europæiske nationers krav om selvstændighed. Det danske systemskifte er i al enkelhed nationalt. Det er samme trang til national selvbestemmelse, jeg ser som den toneangivende tendens i Europa i dag.

Læs resten.

9 februar 2009

Debat: Manden der er lyst i band

Sidste år hørte jeg den hollandske politiker Geert Wilders tale i Landstingssalen på Christiansborg. Han var inviteret af Trykkefrihedsselskabet af 2004 og talte til en temmelig stor forsamling på et smukt engelsk.

Hvorfor nægte, at jeg havde været spændt på at høre ham? Rygterne var jo gået. Den ene politiker efter den anden journalist havde fordømt ham som en uhyggelig og uhyrlig type, og vores statsminister, hvis vurdering jeg ville tillægge en vis vægt, havde taget drastisk afstand fra ham.
Årsagen hertil var i første række den film Fitna, der undsagde islam som en totalitær trussel mod kristenheden og Europa. Anders Fogh Rasmussen havde ganske vist ikke set filmen. Det havde jeg. Jeg havde kunnet konstatere, at det var en saglig og præcis identifikation af islam som en bloddryppende lovreligion, en undertrykkende og aggressiv ideologi.

Wilders havde simpelt hen læst Koranen. Det var denne bog, han citerede. Uimodsigeligt og uafrysteligt. Men Anders Fogh Rasmussen sagde nej uden at vide, hvad han sagde nej til.

Det skuffede mig, men gjorde mig også mere nysgerrig med hensyn til Wilders. Var han så slem, som en udbredt opinion i Europa ville gøre ham til? Hans tale og optræden på Christiansborg dementerede denne bandlysning fuldstændigt. Et kultiveret, lødigt og begavet menneske, som holdt en tale af ånd og historisk og kulturel indsigt. Hvordan går det dog til, at Geert Wilders i den grad er lyst i band?

Derom spurgte jeg mig selv sidste år, da jeg mødte ham, og det samme spørger jeg om i år, hvor stærke kræfter vil forhindre ham i at deltage i den konference om islam , som han er selvskrevet til at være deltager i – endda en meget fremtrædende og betydningsfuld deltager.

For han har erfaringer. Han ved, hvad han taler om. Han, en folkevalgt hollandsk politiker, må leve under jorden i sit fædreland, vogtet af livvagter i en grad, så han er afskåret fra at leve et almindeligt familieliv, truet af islamister og terrorister. Og så skal han oven i købet tåle at blive lyst i band af det offentlige liv i Europa.

Jeg har et forslag. Det er stilet til Helle Sjelle (K), som afviser Wilders’ deltagelse i islamisme-konferencen. Det er for så vidt også stilet til Anders Fogh Rasmussen og dem, der mener som han. Gå til kilden! Lyt til Wilders selv! Læs ham på dansk! Forholdet er, at tidsskriftet Nomos i sit sidste nummer har trykt en tale, Geert Wilders holdt 25. september 2008 i New York.

Den er – vil jeg skynde mig at sige – oversat til dansk, og den giver et klart og overbevisende billede af denne bandlyste hollandske politiker. Igen er jeg blevet slået af Geert Wilders’ sans for historie og kulturel sammenhæng. Danske politikere kunne lære meget. Denne hollænder ser tingene i sammenhæng og perspektiv, og enhver europæer bør lytte til hans ord.

Nu er de tilgængelige. Nomos har trykt dem. Talen foreligger. Læs den, Helle Sjelle!

Af Søren Krarup, MF, Dansk Folkeparti; Berlingske Tidende 8.02.2009

13 januar 2009

Krarup og Langballe genopstiller ikke

Filed under: Danmark, DF, EU, Immigration, Kristne, No dhimmi, Politik, Præster — Tags: , — Hodja @ 10:59

Tiden er ved at løbe ud for Dansk Folkepartis to kontroversielle folketingsmedlemmer, fætre og præster, Søren Krarup og Jesper Langballe.

Begge meddeler nu, at de ikke genopstiller ved det næste folketingsvalg på grund af deres alder. Søren Krarup er 71 år, og Jesper Langballe er 69 år.

14 maj 2008

Netop som Dansk Folkepartis Søren Kraup og til dels integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) havde varmet op til at stramme indfødsretsprøven, så lukker de Konservative den sag.

Efter to ugers betænkningstid meddeler K, at det allerede er tilstrækkelig svært at blive dansk statsborger – og da det er et forlig mellem Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti, så har det enkelte parti veto.

Mere på Berlingske

Så må jeg atter påpege, at jeg er mere på linie med Marianne Jelved, der udtalte de uforglemmelige ord:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med.”

19 marts 2008

Når statsminister Anders Fogh Rasmussen undsiger den islamkritiske hollandske politiker Geert Wilders, så undsiger han også regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

For Wilders og DF arbejder grundlæggende på det samme, siger folketingsmedlem Søren Krarup.

“Han siger det med uindpakkede, barske ord, men sandheden bliver ikke mindre sand af, at den er uindpakket,”

siger Søren Krarup til Ritzaus Bureau.

25 februar 2008

Søren Krarup: Den 3. mand skal ud

Den 3. mand i mordkomplottet mod Kurt Westergaard skal udvises i henhold til indfødsretslovens paragraf 8a.

Den siger, at hvis man har begået ‘forsætligt svig, så kan man ved dom få frataget statsborgerskabet.’

En mand, der vil myrde en tegner fordi han har tegnet muhammed, har bevidst løjet i forhold til det løfte, han skulle aflægge for at få dansk statsborgerskab. Man lover troskab og loyalitet mod dansk lovgivning og kultur.

En sådan mand har begået svig siger Søren Krarup til Søndagsavisen 24. februar 2008.

Her må Marianne Jelved jo være fuldstændig enig med Søren Krarup, idet hun jo mener at:

“Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med.”

krarup.jpg

Læs hele artiklen på Søndagsavisen

21 januar 2008

Lægen, der forsynede Blekingegadebanden med CPR-numre fra sine patienter, arbejder stadig som læge.

Hun blev aldrig tiltalt.

Ingen kan længere have tillid til danske læger.

Det mener Torben Ishøy, der selv er læge og tidligere formand for den danske afdeling af anti-korruptions-organisationen Transparancy International.

Han kalder det en skandale, at hverken Lægeforeningen eller myndighederne greb ind, da det kom frem, at lægen Kari Havsland Jørgensen i Gentofte forsynede Blekingegade-banden med CPR-numre og navne fra patienterne.

Oplysningerne kunne banden blandt andet bruge til at fabrikere falske kørekort og leje lejligheden, der blandt andet blev brugt til at skjule våben og mapper med registrering af danske jøder.

Læs også Søren Krarups kommentar om politimorderne iblandt os.

Læs mere om mediernes behandling af sagen.

Mikael Jalving: Sig navnet!

23 maj 2007

Krarup sammenligner Koranen med Mein Kampf

Koranen svarer her til Karl Marx´ Das Kapital eller til Hitlers Mein Kampf.

Det er den hellige bog, som skal dominere alt, det er totalitarismen, sagde Søren Krarup.

koran.jpg

Mere på Berlingske

Koranen er en morderhåndbog (jøderne er pesten).

Koranen går ind for islams expansionisme (lebensraum).

Koranen er ekskluderende overfor alle ikke-muslimer (ariere).

Koranen er racistisk (undermennesker/dhimmi).

Koranen taler om overmennesker (herrer og slaver).

 

19 april 2007

Dansk Folkepartis Søren Krarup vender sig skarpt mod udsigten til, at en muslimsk kvinde kan komme til at tale i Folketinget iført tørklæde.

Hvis Enhedslistens folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid en dag kommer til at tale i Folketinget iført sit sædvanlige tørklæde, vil det være at sammenligne med en person, som taler med et nazisymbol på klædedragten.

Det mener indfødsretsordfører Søren Krarup (DF).

realholocaust.jpg

Mere på Jyllands-Posten

Er det ikke paradoksalt, at det er den yderste venstrefløj, der arbejder indædt for at få religionen helt frem i skoene i samfundet?

Der er ellers muslimer, der mener, at tørklædet har en helt anden symbolværdi.

Ordbog: Fanebærer, bannerfører: Fænomenet består i at bærere af tørklædet bevidst eller ubevidst bliver fanebærere for islam (citat: Sabine Kebir; Freitag).
Fane (banner): Viser placeringen af egne tropper med henblik på orientering på slagmarken. I overført betydning: bærer af ideologi.