Hodjanernes Blog

6 august 2009

Hvis du er Jehovas Vidne – så kommer du i spjældet

Hvis du er muslim (mand – det siger sig selv) – så kan du roligt med Ritt Bjerregaards velsignelse banke løs på din kone og dine børn.

45-årig mand fra Jehovas Vidner idømt betinget fængsel og samfundstjeneste for at slå 15-årig datter.

Ritt Bjerregaard er slet ikke i tvivl om, at det i den givne situation er fuldt lovligt ikke at indberette den vold, som børnene har videregivet viden om.  “Der er fuldt lovgrundlag for det”, konkluderer overborgmesteren og tilføjer, at det heller ikke nytter at kriminalisere en stor del af Københavns familier.

23 marts 2009

Så kan man sove roligere – ikke mere MareRitt

Klokken 16.00 i dag har Ritt Bjerregaard hasteindkaldt til pressemøde.

Hendes pressesekretær Kasper Fogh Hansen bekræfter over for jp.dk, at socialdemokraten ikke genopstiller.

Der er kommunalvalg til november.

Tip: PH

3 marts 2009

Kulturberigelse

Københavns Kommune har måttet opgive at bringe mad ud til flere ældre mennesker på Nørrebro, idet chaufførerne på madvognene er blevet truet af bevæbnede indvandrerbander.

Maden må nu sandsynligvis udbringes under politieskorte.

OPDATERING: Københavns Kommune vil smugle maden ind til de ældre.

Borgmesteren  tilføjer, at der tidligere har været trusler mod sundhedspersonale, der bevæger sig ind i bydelen.
Blandt andet er kommunens hjemmehjælpere også i indvandrerbandernes sigtekorn: For en måneds tid siden blev et par af dem truet med en revolver, da de bevægede sig ind på Nørrebro.
Gerningsmændene truede ifølge den københavnske sundheds- og omsorgsborgmester med at dræbe hjemmehjælperne, hvis de atter viste sig i kvarteret. Også hjemmesygeplejersker er tidligere blevet truet.

Sygeplejersker truet med at få hovedet skudt af.

 

Selv om de (beregningerne over det voksende antal børn af fremmede) holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.
Bjørn Elmquist (Radikale) formand for Folketingets Retsudvalg, Jyllands-Posten 1/12 1994
 
Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.
Marianne Jelved, Formand for Den Radikale Venstre, Jyllands-Posten 8/8 2004

Hvad er den danske traditionsrige kultur…andet end selvbedrag…selvglad i sin egen usselhed, fedladen…pylret…Indbyd alle og hvemsomhelst…lad os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder.
Johannes Sløk, professor, Jyllands-Posten 16/2 1985

Idiotiske danskere…de helt store, blafrende tåber og idioter..et grænseland, hvortil kloge, dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle og hjælpe de primitive nordboere…selv vort nationalsprog er et mixmask af påvirkning fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog. Hvad er en dansker? Og hvad er det dog, vi bilder os ind? – Hva’faen er det for et land, mit skib er fortøjet til?
Erik Wedersøe, skuespiller og forfatter, fhv. formand for Socialdemokratiets kulturudvalg, Berlingske Tidende 3/3 1985

Uanset hvor mange stramninger, vi laver for at bremse strømmen, så kan ingen modificere folkevandringens realitet…Jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det (Danmark) overhovedet er vores…Man kan ikke eje et land, og slet ikke Danmark..
Suzanne Brøgger, forfatter, B. T. 21/3 1990

Vi skal ikke tro, at vi i al evighed kan bevare Skandinavien for skandinaverne. Andre lande har deres Chinatown – jeg kan udmærket forestille mig, at Danmark en dag har sit Little Turkey.
Nils Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske Tidende 10/12 1991 

Den aften var jeg af den overbevisning, at Danmark ville være et dejligt land uden danskere. Jeg ville elske det, hvis det var fuldt af tyskere, arabere, italienere, englændere, amerikanere, afrikanere, kinesere, japanere, polynesere, grønlændere og lapper. Jeg tror også de ville synes Danmark var et dejligt land uden danskere. Man kunne flytte danskerne op til Grønland, der ville være masser af plads og alt for koldt til at trække bukserne ned og vise den store hvide røv frem.
Morten Sabroe, Politiken 20/6 1999

Fremtidens største udfordring handler ikke om – på længere sigt i hvert fald – hvorvidt udlændinge skal integreres i Danmark, men om hvorvidt Danmark integreres i verden.
Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gør ikke spor, fordi det afgørende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men at fastholde grundlaget for velfærdsstaten, og det er ikke betinget af sprog, hudfarve, etnisk baggrund osv. men af solidaritet – med verden.
Henrik Svane, Kristeligt Dagblad 20/1 2000

Om Dannebrog: ” – det danske svastika. Det burde samles ind og afbrændes”.
Lars von Trier i TV-Zulu 24/3 2001

Jeg synes, danskhed er det grimmeste ord, der overhovedet findes.
Paprika Steen, skuespillerinde. Som led i Lars von Triers smædekampagne mod Dansk Folkeparti op til Folketingsvalget 20/11 2001 

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygtning kun opholder sig hos os midlertidigt. Derfor får en sådan kun midlertidig opholdstilladelse. Når den udløber, tager vi stilling til, om forholdene er forandret så meget, at man kan ophæve opholdstilladelsen og bede vedkommende rejse tilbage.
Per Stig Møller (Konservative) i Berlingske Tidende 16/2 1988

Jeg tror, at muslimerne en skønne dag vil kaste sig over os.
Helmuth Schmidt, fhv. tysk forbundskansler, socialdemokrat, Jyllands-Posten 16/8 1992

Så har I jo et kolossalt problem. Det er folk, som ikke bare kommer fra en anden kultur, men som er aktivt fjendtlige over for jeres civilisation og politisk vil forsøge at underminere den. De kommer ikke for at blive en del af jeres land, men for at ødelægge det samfund, som tager imod dem. Det er misforstået frisindethed at lade så mange muslimer komme ind i så lille et land…

 Nobelpristager i litteratur V. S. Naipaul. Interview i Jyllands-Posten 8/4 2004

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Mennesker må selvfølgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion….Flere jugoér, tyrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tværstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!..Flere kurdiske bjergbønder!…Flere tamiler…Mere sort, tak!..Se på for eksempel New York og Rio de Janiero!…De maddikefarvede danskere kan ikke tåle lyset og solen, de får kræft af den…..Hvad med at få nogle flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og den rette kulør opnås…Ud med solarierne! Ind med de fremmede!
Carsten Nagel, forfatter, cand. psych., EkstraBladet 1/12 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Jeg er meget ked af, at der har været tendens til, at mennesker i Danmark – måske halvdelen af menneskene i Danmark – giver de fremmede skylden for Danmarks problemer. Jeg kan forstå, at folkepensionister, der har svært ved at få pengene til at slå til, kan komme med lette svar. Men det er forkert. For disse fremmede er mere uskyldige end nogen andre. Og de betyder minimalt for de problemer Danmark har.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 17/10 1991.

23 januar 2009

Parallelkulturen i Fisken

Fisken frekventeres af indvandrerdrenge.

Nu skal de over 18 årige åbenbart også have et værested betalt af andre end dem selv.
Hvori ligger integrationen ? Eller medborgerskabet ?

fisken

Kírsten Damgaard, kulturpsykolog.

http://www.fisken.org/

Ritt er eneste kvinde på billederne !

4 december 2008

Sønderbro: Det rare fængsel?

Amagerbladet bragte 3. november artiklen “Sønderbro landets bedste sted for afsoning af straf“.

Baggrunden for den forhastede konklusion er, at næsten halvdelen af de unge, hvoraf omkring to tredjedele er muslimer, betegner deres ophold bag tremmerne som “meget godt”. Inden socialborgmester Mikkel Warming roser sig selv for meget, er det dog klogt at spørge sig selv om, hvad der får kriminelle unge til at synes, at et ophold bag tremmer opleves mindre slemt end forventet.

Kunne det skyldes, at de unge får det, som de vil have det? Kunne det skyldes, at institutionen ikke formår at sætte grænser og udfordre de unges identitet som kriminelle? Svaret finder vi i Sønderbros svar fra uge 41 i år til Københavns Borgerrepræsentation, som har kritiseret forstander Jens Asger Hansen for at tillade, at de unge producerer tøj og smykker, som er relateret til den kriminelle bandekultur.

Svaret kaster et noget andet lys over tilfredshedsundersøgelsen end den hurra-reaktion, som Warming har meldt ud. Forstanderen forsvarer nemlig de unges ret til at producere banderelaterede tøj og smykker, fordi

visuelle udtryk så som store halskæder, t-shirts med billeder af amerikanske rappere og kamphunde, kasketter med videre er vigtig for de unges identitet og ikke mindst i forhold til, hvordan de ‘afkodes og kategoriseres’ af andre unge. Smykker og dyrt mærketøj udtrykker både materiel og symbolsk status og medvirker til social anerkendelse i visse kredse som eksempelvis de unge på Sønderbro.”

Jens Asger Hansen mener altså, at det er god pædagogik at støtte de unges identitet som kriminelle ved at hjælpe dem til at lave “gangster-tøj”. Han mener tilsyneladende også, at det er godt socialarbejde, når Sønderbro hjælper de unge til at blive accepterede af de andre kriminelle på institutionen, i stedet for at støtte dem i at komme ud af disse kriminelle bekendtskabskredse.

Så er det pludseligt nemmere at forstå, hvorfor kriminelle unge synes, at det er “meget godt” at bo på Sønderbro. Det er også nemmere at forstå, hvorfor det eneste, Københavns Kommune har fået mere af under Ritt Bjerregaard, er indvandrerkriminalitet.

Ilddragen

5 juni 2008

Dansk Folkepartis Ungdom vil belønnes

Filed under: Danmark — Tags: , , — Hodja @ 23:41

Dansk Folkepartis Ungdom skriver i åbent brev til Ritt Bjerregaard.

”Vi har forstået, at kravet for at få et hus stillet til rådighed er, at man ødelægger dele af – eller hele – bydele. Vi vil derfor gerne gå så langt som at tilbyde at ødelægge en bydel for dig efter dit valg. Vi tænkte, at du eventuelt havde en bydel som du gerne ville have ryddet for at få plads til nogle af dine billige boliger. Vi kunne derfor til fælles glæde samarbejde om dette projekt,” skriver ungdomspartiet.

SE også:

Bevæbnet med brosten protesterede demonstranter grundlovsdag mod et nyt ungdomshus i København. Brostenene var dog fremstillet af flamenco.

24 maj 2008

Debat: Læserbreve: Naivister

For at imødegå opdelingen mellem sorte og hvide skoler vil Socialdemokraterne i København tvinge forældre til at sende deres børn i de lokale folkeskoler ved at stoppe for det frie skolevalg.

Men i praksis vil forslaget blot accelerere danske forældres fravalg af folkeskolen til fordel for privatskoler, hvilket vil øge problemet yderligere. Forslaget viser, at Ritt Bjerregaard og hendes partifæller både er naivister og utopister.

Michael Sandfort; Information 21.05.2008.

22 maj 2008

Endnu et enkeltstående tilfælde

En 15-årig somalisk drengs aggressioner kostede tirsdag millioner af kroner, ødelagte butikker, evakuering af Vestcentret og efterfølgende røgskader for mange tusinde kroner i centrets butikker.

Mere på Fredericia Dagblad

Den destruktive kraft må de autonome kunne finde god anvendelse for. Han har evnerne til at hjælpe dem til at opnå meget hos Mare-Ritt.

Nyheden er selvfølgelig af-etnificeret i flere medier.