Hodjanernes Blog

11 marts 2008

Nestlederen av innvandrerrådet i Drammen (Oslo) mener kvinner forderves av den norske kulturen.

80 prosent av kvinnene og barna som bor på Betzy krisesenter i Drammen, har innvandrerbakgrunn.

Men nestleder Senol Karagøz mener mange misbruker krisesenteret.

– Kvinner må tåle krangling og å få kjeft uten å måtte søke ly i et krisesenter. Jeg hører om tilfeller der kvinner utnytter sentret bare for å få lov til å gå ut på byen eller komme seg bort fra mannen, hevder Karagøz overfor Drammens Tidende.

– Kvinner som kommer hit til landet, blir ofte smittet av den norske kulturen, med fokus på likestilling, alkohol, utfordrende klesstil og rettigheter. Det er farlige greier og kommer i konflikt med de tradisjonelle verdiene, sier Karagøz som også er et sentralt medlem i Det tyrkiske trossamfunn.

Læs det hele på Aftenposten

Ligestilling og rettigheder – uhadada. Ja det er selvfølgelig nordmændenes skyld. Hvad vil de egentlig heroppe – når det er så farligt for deres livsstil? Hvad med børnepenge, bistandshjælp og så videre – er det ikke også farligt for deres traditionelle levemåde?

19 januar 2008

Nyhedsavisen og Kristeligt Dagblad taler usandt

Nu køres næste trin i afviklingen af det danske samfund i stilling: Amnesti

Det gælder flygtninge og indvandrere, der op holder sig illegalt i Danmark.

De to nævnte aviser er i gang med jammerkampagnen og skriver:

“Flere tusinde illegale indvandrere lever en skyggetilværelse i landet uden cpr. nummer, lægehjælp eller rettigheder af nogen art.”

Om det er mod bedre vidende eller bare uvidenhed, skal jeg ikke kunne sige, men Ugeskrift for Læger skrev i 2003:

“Det danske sundhedsvæsen accepterer, at udlændinge bruger falsk navn eller nægter at opgive navn, når de henvender sig til sygehus for at føde eller modtage anden sygehusbehandling. Eventuelle helbredsmæssige følger for den fødende/barnet, medpatienterne eller personalet skal tackles af Patientklagenævnet, altså når skaden er sket. Det er den besked, Frederiksberg Hospitals fødeafdeling står tilbage med efter en offentlig debat for nylig om afdelingens problemer med indvandrere, der opholder sig illegalt i landet.”

[…]

Sundhedsstyrelsen slog fast, at også udlændinge, der opholder sig ulovligt i landet, har ret til hjælp på sygehuse, og at personalet hverken har pligt eller ret til at melde dem til myndighederne. Personalet må acceptere anonymitet eller det potentielt dødbringende misbrug af sygesikringsbeviser.

[…]

Hovedstadens Sygehusfællesskab har i et notat fra december behandlet de økonomiske aspekter af sagen. I praksis accepterer H:S at yde vederlagsfri behandling til fødende kvinder, som opholder sig ulovligt i landet.

Ingen kender i dag omfanget af danske læge/sygehusydelser til udlændinge uden opholdstilladelse. I USA gør det tilsvarende problem ondt. Nærmere bestemt for 3,7 milliarder dollars ondt.

Ifølge UfL’s artikel accepterer flere europæiske lande anonyme fødsler. Er det ikke tankevækkende, at det netop er fødsler det drejer sig om? Giver vi statsborgerskab ad bagvejen til børn født her i landet af illegale mødre? Og ‘sygehuspersonale har ingen ret til at anmelde dem til myndighederne’. Hvem arbejder Sundhedstyrelsen for?

Nyhedsavisens og Kristeligt Dagblads journalister har bedre muligheder end jeg for at finde informationer, og alligevel skriver de, som de gør……………….

Og se lige denne udtalelse fra RUC-forskeren om antallet af illegale i DK:

Endnu har vores forskning ikke givet os noget grundlag at tale ud fra.”

Er det ikke påfaldende, som medierne myldrer med ‘forskere’, der udtaler sig om ufærdige såkaldt videnskabelige indersøgelser?

DR er selvfølgelig med på vognen.

Se også: Vi er i Göteborg for at studere ulovligheder