Hodjanernes Blog

27 august 2015

K: Posttraumatisk stress baner vejen til statsborgerskab

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Jura — Tags: , — Hodja @ 09:04

Antallet af ansøgninger om dansk statsborgerskab hvor posttraumatisk stress (PTSD) gives som dispensation for kravet om gode danskkundskaber er steget voldsomt.

Det har integrationsordfører Naser Khader (K) konstateret ved selvsyn:

»Der er gået inflation i det. Folk har fundet ud af, at hvis man kan få PTSD som diagnose, er det den lige vej til dansk statsborgerskab«, siger Naser Khader til avisen.

Mere på Politiken

2 december 2011

Helsides interview med Über-Stampisten i metroXpress

metroXpress interviewer Zenia Stampe på en togtur til Jylland.

Stampisten er ved at gennemgå en række statsborgerskabssager fra VKO-regeringen, hun kalder afgørelserne ‘kyniske, uværdige og inhumane’.

Det er som om flere års diskussioner er gået helt henover hovedet på kvindemennesket, og af interviewet fremgår det, at der skal strøs statsborgerskaber ud med løs hånd for eksempel baseret på på posttraumatisk stress.

Men hvis posttraumatisk stress igen skal være en selvstændig dispensationsmulighed, er der så ikke en risiko for, at velvillige læger udstyrer en masse ansøgere med denne omdiskuterede diagnose?
»Det ville være udtryk for en total disrespekt for lægers faglighed. De her lægeerklæringer bliver udarbejdet på baggrund af nogle dybtgående samtaler. Det er forløb, der strækker sig over flere år. Det er jo ikke sådan, at man bare møder op hos en læge og får ham til at skrive under på, at man er syg. Det er nogle meget lange behandlingsforløb, og der er jo ikke nogen, der prøver at snyde sig til et statsborgerskab ved at gå til lægen i 10 år og spille deprimeret.«

Stampe har åbenbart ikke fulgt med i diskussionen i blandt andet Ugeskrift for Læger for nogle år siden om lægeerklæringer. Læs videre her – Hodja har skrevet om det flere gange. Selvom nogen i indfødsretsudvalget har en ikke-så-selektiv-hukommelse som Stampisten, nytter det nok intet. Selvklart kommer mikrofonholderen fra Journalistisk Venstreparti heller ikke ind på sagens rette sammenhæng.

29 september 2008

Ny doktorafhandling om voldtægt

Filed under: Danmark, Evidens, Feminisme, Jura, Kriminalitet, Læger, Medicin, Videnskab, Vold, Voldtægt — Tags: — Hodja @ 10:35

Afhandlingen konkluderer:

Studiet frembyder ny viden om seksualiseret vold ved at inddrage ofre, der ikke har anmeldt overgrebet og ikke er lægeundersøgt. Forebyggelse er vigtig, da rigtig mange af ofrene har en behandlingskrævende posttraumatisk belastningsreaktion selv flere år efter overgrebet. Fremtidige præventive tiltag kan målrettes de påviste risikogrupper. Nye undersøgelser om politiets brug af den retsmedicinske erklæring og om den psykologiske opfølgnings varighed er påtrængende.

Mere på Ugeskrift for Læger

26 februar 2008

Børn overtager forældres krigstraumer

Filed under: Asyl, Aviser mm Danske, Danmark, Demografi, Historie, Immigration, Medicin, Politisk korrekte, WWI, WWII — Tags: , — Hodja @ 09:05

Når forældre har krigstraumer, rammer det også børnene.

Angsten og depressionerne forplanter sig til næste generation, som igen fører traumerne videre til den kommende generation.

“Børnene får samme symptomer som forældrene. De får hukommelsesproblemer, de får koncentrationsvanskeligheder. De har svært ved at sove, og de kan udvikle angst. Nogle reagerer ved at blive meget sensitive, ved at være aggressive og reagere ude af proportioner i forhold til noget, som andre børn ville tage som helt naturligt,” forklarer Tina Mouritsen fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

Børnene bliver det, man i fagsprog kalder sekundært traumatiserede. Det betyder, at forældrenes traumer smitter børnene, som selv får alvorlige psykiske problemer.

Mere på Information

Jeg synes også, jeg har det dårligt. I ved – Den sorte død, svenskekrigene, tabet af Norge, statsbankerotten efer Napoleonskrigene, 1848, 1864, Sønderjyderne i 1. verdenskrig, Besættelsen, den kolde krig, den første muhammedkrise.

Traumer, traumer traumer. PTSD osv. 

Er vi overhovedet egnet til at tage imod traumatiserede udlændinge, når vi selv har så mange skeletter i skabene??

29 juni 2007

Skal du i kiosken?

Så må du være opmærksom på, hvilke sanseindtryk du sender.

For det er næsten ikke hans skyld.

10 april 2006

Dansk Folkeparti står fast på indfødsretsaftale

Regeringen skal alligevel ikke regne med at få forligspartneren Dansk Folkepartis støtte til en opblødning af den netop indgåede indfødsretsaftale, så torturofre, der lider af kronisk posttraumatisk stress-symptom (PTSD), atter får mulighed for at få dispensation for aftalens sprogkrav.

Mere på Jyllands-Posten

Nej – nu må I huske på, hvad Marianne Helved sagde “Et statsborgerskab er ikke noget man skalter og valter med“.

Ovre på Mavepusteren kan man læse hans jammer om, at de slemme ikke vil give torturofre stemmeret. Jamen de får jo opholdstilladelse, torturofferbehandling osv. Og man vil have, at der skal afstås fra sprogkriteriet, jamen hallo! Hvordan kan folk, der ikke kan tale dansk, deltage i politik? Nå ja men – vi flinke mennesker skal jo nok fortælle dem, hvem der vil tale deres sag, og sige til dem hvem de skal stemme på.

26 februar 2006

Læger siger fra – opfølgning

‘Læger siger fra’ vil nu have et møde med infødsretsudvalget i Folketinget. De mener, at man ikke kan stille spørgsmål ved lægelige vurderinger i sager om PTSD.

De siger dermed, at alle lægeerklæringer i asylsager er uangribelige. Og indirekte, at læger er bedre mennesker end alle andre, idet det indirekte må betyde at læger ikke er korrupte.

Hvem siger følgende ikke foregår i Danmark på en eller anden måde?

Innvandrermiljøer har systemer for juks

Flere innvandrergrupper i Oslo har bygd opp egne systemer for svindel med falske sykemeldinger og trygdeytelser gjennom norske leger. Det norske trygdevesen kan allerede være tappet for flere hundre millioner kroner.

VG har tidligere beskrevet hvordan en norsk-pakistansk «medisinmann» i samarbeid med norske leger og psykiatere mistenkes for salg av sykemeldinger og uføretrygd i det pakistanske miljøet i Oslo. Nå hevder en rekke kilder at det også i andre innvandrergrupper foregår omfattende trygdesvindel.
Flere marokkanske kilder forteller til VG om en uføretrygdet mann som bruker dagen sin til å samle inn bestillinger på sykemeldinger. Han sitter gjerne ved kafébord på Gunerius, NAF-huset, Sten & Strøm eller andre steder hvor marokkanere er samlet. Her oppsøkes han av personer som betaler ham 700 kroner for to ukers sykemelding, et par tusen kroner for åtte uker.Mannen noterer navn og fødselsnummer. På ettermiddagen drar han til en lege, som bruker kvelden på å skrive ut sykemeldinger. Neste dag deles de ut på kafeen.
 

Livsvarig uføretrygd

I dette systemet, som delvis er basert på en av de syv legene som er under gransking av Rikstrygdeverket, skal det koste rundt 200 000 kroner å kjøpe seg livsvarig uføretrygd.

Jeg kjenner mange unge marokkanske menn – de er bare i 20-årene – som er uføretrygdet. De har flyttet hjem til Marokko, hvor de lever godt på 12 000 kroner måneden som de får utbetalt fra trygdekontoret. De kommer til Norge en gang i året – for å underskrive selvangivelsen. Andre sitter bare på kafé og skryter av hvordan de har lurt trygdevesenet, sier en marokkansk kilde.

Kildene nevner navn på flere leger og spesialister som ikke er omfattet av de syv som er under gransking av Rikstrygdeverket og Oslo Trygdekontor. De hevder at svindelen med sykepenger og uføretrygd omfatter flere tusen personer.

VG dec 2000

«Kaster trygden»

Dersom de er misfornøyd med størrelsen på uføretrygden de får innvilget, velger de å jobbe i stedet. Blant innvandrerkvinner kalles dette «å kaste trygden».


Juks i mange år
 Korrupte leger Når VG i dag avslører, at udover pakistanere har også marokkanske og tyrkiske innvandrermiljøer har egne systemer med korrupte leger som tar betalt for fiktive sykemeldinger, bekrefter Eva Khan opplysningene.- I tillegg har iranere tilsvarende systemer, delvis i samarbeid med de pakistanske. Men husk også at det er norske leger som tar seg betalt eller stiller seg til rådighet for dem som vil lure samfunnet for sykepenger og trygd, sier hun.ORKIS-medarbeiderne forsøkte lenge å varsle politiet, trygdekontorer og sosialkontorer om det utstrakte jukset med legeerklæringer. Men ingen reagerte – og de sluttet å melde fra.


VG dec 2000
 

Medisinmann leier av overlege

En overlege mistenkt for å skrive falske legeerklæringer, får over 300 pasienter i året ved å leie ut sin private legeklinikk til en norsk-pakistansk «medisinmann» uten legelisens.
Norsk-pakistaneren er av Rikstrygdeverket utpekt som kontaktmannen mellom minst fire av syv leger/psykiatere som er anmeldt eller granskes for trygdebedrageri og utskrivning av falske legeerklæringer. Også VG – linkes fra de andre artikler

Mistenker 7 leger for trygdejuks Rikstrygdeverket mistenker to psykiatere og fem andre leger i Oslo for å delta i et omfattende trygdebedrageri.
Foreløpig er de to psykiaterne anmeldt til økonomiseksjonen ved Oslo politidistrikt. Rikstrygdeverket mener at det er grunn til å tro at de to anmeldte psykiaterne, sammen med minst to andre leger, driver en felles, organisert virksomhet i å skrive ut legeerklæringer mot betaling i innvandrermiljøer i Oslo. De to psykiaterne er anmeldt for både grovt bedrageri og falsk forklaring.

Etterforsket i flere år

Rikstrygdeverket og fylkestrygdekontoret i Oslo har i flere år nedlagt betydelig arbeid og store ressurser i å skaffe seg oversikt i saken. Trygdedirektørens internrevisjon har i måneder gjennomgått dokumenter, spesialisterklæringer og journaler fra legene. Det omfattende materialet danner grunnlag for de strenge reaksjoner som er kommet mot flere av de syv mistenkte:

VG do
 

Leger skaffer pasienter uføretrygd

Oslo (ANB):

300.000 personer her i landet mottar uføretrygd. Over 4.000 av dem kan ha fått trygden etter uberettiget hjelp fra legen sin.

Legene klarer ikke alltid å skille mellom rollen som objektiv fagperson, som skal gi myndighetene råd om den medisinske tilstanden til en uførekandidat – og rollen som pasientens nære fortrolige og hjelper. 15 prosent av legenes attester om uførepensjon, kan være vektlagt for mye i pasientens favør, viser en ny undersøkelse av Pål Gulbrandsen. Han er avdelingsdirektør i ”Kunnskapssenteret for helsetjenesten”.

Gulbrandsens beregninger viser at over 4.000 pasienter kan ha fått urettmessig hjelp til å passere kravet til uførhet.

Nesten halvparten av legene i undersøkelsen oppgir at de fra tid til annen skriver erklæringer og attester for å hjelpe sine pasienter til å oppnå krav til uføretrygding, melder NRK.

Østlands-Posten 23/2 2004