Hodjanernes Blog

1 oktober 2013

Når DR udformer vores udlændingepolitik

Psykiater Henrik Day Poulsen skriver:

Tophistorien i DR søndag var en stakkels dreng på 15 år, der var blevet nægtet opholdstilladelse i Danmark og udvist til Kosovo. Drengen led af depression og fik præparatet Abilify, som ikke er tilgængeligt i Kosovo. Historiens pointe var, at man ikke kan udvise personer med sygdomme, hvis behandling ikke forefindes i hjemlandet. Som konsekvens af DRs tophistorie har justitsminister Morten Bødskov med baggrund i fem minutters tv-indslag nu omgående sat sådanne udvisningssager i bero.

Læs historien på Berlingske

Vi har tidligere skrevet om samme emne:

»Den aktivistiske advokat Hans Boserup vejleder derfor sine klienter til at få ordineret en nervemedicin, som ikke kan skaffes i Kosovo. Det er meget snedigt tænkt af Boserup, for med dette lille kunstgreb gør han det vanskeligt for myndighederne at hjemsende de pågældende. Hans Boserups vejledning er bevidst fidusmageri, som alene foretages for at omgå de danske hjemsendelsesregler.«

Jeg gad vide, hvad flygtningeadvokaten i den aktuelle sag hedder? Psykiateren, der har udskrevet medicinen, er overlæge Anne Heurlin.

DDR arbejder så ihærdigt på, at flygtningen skal blive her, at de har sendt medarbejdere til apoteker i Kosovo. Samtidig oplyser de ikke navnet på advokaten i teksten eller TV-indslaget.

Pølletiken mener selvfølgelig, at Henrik Day Poulsen bare skal holde mund.

27 april 2013

DR-kampagne undergraver tusinder af lægers arbejde

92 specialister m.v. klager til DR’s bestyrelse over udsendelsesrækken ‘Danmark på piller’

Til DR’s bestyrelse,

Klage over udsendelsesrækken ‘Danmark på piller’.

DR fører en krig mod antidepressiva. Så klart formulerer en journalist sig over for en psykiater i forbindelse med DRs udsendelsesrække ‘Danmark på Piller’.

Det bekræfter til fulde den mistanke man har haft om DR’s intentioner med diverse udsendelser.

Vi finder det dybt problematisk, at en public service kanal har set det som sin opgave at bekæmpe brugen af et medikament, som har afgørende betydning for mange menneskers helbred.

Udsendelserne, som nu har været vist i den bedste sendetid i flere uger, indeholder ikke faktuelle oplysninger om depressionssygdommen og dens behandling, men bygger på enkeltudsagn og udtalelser fra såkaldte eksperter, hvoraf den mest anvendte er specialist i intern medicin og altså ikke har erfaring med behandling af psykiatriske patienter.

Dette kan imidlertid være svært at gennemskue for seerne, og de mange kritiske udsendelser og den sensationsprægede retorik har den konsekvens, at både de depressive og deres pårørende bliver unødvendigt utrygge.

Mange vælger at ophøre med at tage medicin, med det resultat at de får tilbagefald af deres depressionssygdom, ligesom mange pårørende lægger pres på patienterne for at få dem til at ophøre med at tage medicinen.

Udsendelserne er en klar desavouering af de tusindvis af læger, der dagligt behandler patienter med antidepressiv medicin. De må fremstå fuldstændig utroværdige, når de nu i årtier har ordineret medicin, der ifølge DR’s ‘eksperter’ i bedste fald er virkningsløs, i værste fald livsfarlig.

Psykiatriske patienter i Danmark har det ikke nemt. Specialet er udsultet, mange sengepladser er nedlagt, og adgangen til psykiatrisk behandling er reduceret.

DR’s kampagner bidrager til, på usaglig vis, at situationen forringes yderligere, hvilket vi finder er fuldstændig uacceptabelt.

Underskrevet af 92 psykiatere mm

29 november 2011

Retspsykiatere erklærer Anders Breivik utilregnelig og uegnet til fængselsstraf.

Massemorderen Anders Behring Breivik er utilregnelig og kan derfor ikke idømmes straf.

Det oplyser den norske statsadvokat, Svein Holden, på et pressemøde. I henhold til den norske straffelov, kan man ikke straffes, hvis man har været utilregnelig på gerningstidspunktet.

Det er jo meget belejligt for de norske myndigheder, idet man så kan se bort fra massemorderens manifest.

Katrine Winkel Holm: Spildt blæk på Breivik

9 august 2011

Islamisk psykiatri

Filed under: Asien, Hodja, Indonesia, Islam, Læger, Medicin, Muslim World — Tags: — Hodja @ 13:34

1 august 2011

Retsmedicinsk psykiater analyserer Breivik

En af USA’s førende retspsykiatere, Michael Wellner: “Det har intet med muslimer at gøre.”

Breivik er en banal, gemen massemorder.

Bemærk doktor Wellners konklusion i slutningen: Hold op med at gøre Breivik til en stjerne. Fokuser på ofrene. Fokuser på heltene. Gør Breivik til den onde, lede mide, han er – det vil forebygge at tilsvarende sker igen. Det at medierne fokuserer på at Breivik forsøger at opnå heltestatus, kan medføre, at andre vil efterligne ham.

26 marts 2010

Psykopatologi

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam — Tags: , , , — Hodja @ 10:29

Der er 50 % etniske patienter på de danske retspsykiatriske afdelinger.Hvorfor mon ?

“Personality and psychopathology are shaped by the institutions,traditions,and values that constitute the cultural context of the individual and social “.

Oxford Textbook on Psychopathology.1999 editor Millon et al.

Men her i landet mener mange forskere at dannelsen i familien er ligegyldig, og at det er socialklassen der er afgørende. Måske har de ret. Se bare de dygtige læger og ingeniører i al Qaida !

“By changing the culture we change the child “

 Oxford Textbook on Psychopathology.1999 editor Millon et al.

 Jeg spørger bare : Er der nogen der vil af med noget ?

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

25 januar 2010

How to do Moslem‏

How to do Moslem.

Jeg har lige i dag været til symposium med danske psykiatere med temaet Kultur og Psykiatri . Som altid, når noget interkulturelt problematisk er på tapetet i behandlerindustrien, handlede det hovedsageligt om muslimer.

Udover at det er interessant at konstatere, hvor langt bagud de evidensfikserede og positivistisk orienterede psykiatere generelt er, i forhold til psykologer med hensyn til at arbejde med kulturens indflydelse og deres patienters helt anderledes kosmologi – fejlfokuseringen på klasser i stedet for kultur, kan vi vel takke 68’erne for – så er det et uddrag af Dr. Sushrat Jadhavs beretning om et storstilet personalekursus i Storbritannien, jeg her viderebringer.

Dr. Sushrat Jadhav er såkaldt cultural psychiatrist. Han behandler mange muslimske patienter og fandt det derfor passende efter angrebene d.11 september 2001 ,hvor mange af byområdets muslimer blev meget ængstelige og følte sig forfulgte ( ja, det er rigtigt forstået MUSLIMER i Camden/London følte sig utrygge og angste efter at muslimer havde angrebet ikke-muslimer ) at han og hans personale satte sig grundigt ind hvad islam er, og hvem muslimerne er.

Der tilvejebragtes en betydelig pengepose, man nærmest flyttede ind i en Regents Park Mosque i en uge og holdt kurser der foruden workshops og symposier ,nogle af sygehuspersonalet iførte sig tørklæder, teamet blev sovset ind i en jævnlig strøm af Halal-mad, Dr. Sushrat opfordrede kurusdeltagerne til at deltage i bønnen , der var sponsorerede bøger om islam fra moskeens boghandel og to indforskrevne muslimske oplægsholdere foruden hospitals-imamen og en muslimsk seniorpsykiater til at forklare på sidelinierne. Der blev diskuteret dogmer, sekter, sex, køn, undervisning og opdragelse og you name it. Alle sten (i skoen ) blev vendt .Kort sagt erkendelsesintensivering med alle sanser i højeste gear !

Da ugen var gået, og Dr. Sushrat Jadhav havde inhaleret sin modgift i form at et måltid med svinekød, skulle der naturligvis evalueres . Man havde, som lægeprofessionen foreskriver i forskningsprotokollerne, selvfølgelig en kontrolgruppe for at konstatere, om man nu havde lært noget. Det havde man faktisk ikke i forhold til kontrolgruppen ! Den bestod interessant nok af hospitalets personalekontor, som var almindelige dygtige og åbenbart også velorienterede akademikere ! En hyppig kommentar efter dette intensive kursus om islam og muslimer gik på ” Hvorfor reformerer muslimer ikke deres religion, så den passer til nutiden ? ” og “Er der tilgivelse i islam ? ” Kan man nu forstå det ?! En af de muslimske oplægsholdere endte også med at smide sin hidjab.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

29 oktober 2007

Det er selvfølgelig vores skyld

Marianne Kastrup og Karin Helweg-Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed, som hovedkræfterne bag et nyt studie af etniske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrisk behandling.

»Der er en overrepræsentation af patienter med flygtninge-/indvandrerbaggrund i retspsykiatrien. Hvad er det, der gør, at psykiske problemer hos netop denne gruppe oftere giver sig udslag i kriminalitet og indlæggelse på retspsykiatriske afdelinger?« Spørger Marianne Kastrup og fortsætter:

»Danske og engelske studier har påvist, at der blandt visse etniske grupper er en høj forekomst af skizofreni. Forklaringen skal snarere findes et andet sted: Der er tale om en række belastninger, når man flytter land.«

Karin Helweg-Larsen tager over: »En del af forklaringen skal findes i situationen med et voldsomt opbrud fra deres egen kultur og en besværliggjort identifikation med værtslandets befolkning. Og som et særligt memento til den danske indvandrerpolitik kunne man tilføje, at det næppe bliver lettere at finde sin identitet i et indvandrerfjendsk samfund.

Baggrunden for immigration er ofte væbnede konflikter, politisk forfølgelse og fængsling samt langvarige ophold i flygtningelejre.”

Mere på Ugeskrift for Læger

Ikke et ord om økonomiske flygtninge eller for den sags skyld fup-flygtninge. Det er jo ofte påvist at mange ‘flygtninge’ kommer her med falske papirer eller slet ingen papirer. Og igen denne sammenblanding af begreberne – danskerne er overhovedet ikke indvandrerfjendske. Danskerne har ikke spor imod indvandrere fra:

Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne, Grønland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spanien, Italien, Irland, UK, USA, Canada, Mexico, Schweiz, Østrig, Estland, Letland, Litauen, Ukraine, Hviderusland, Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Bulgarien, Rumænien, Kroatien. Serbien, Bosnien, Sydafrika, Australien, Tasmanien, New Zealand, Brasilien, Argentina, Chile, Peru (bare de ikke fløjter på torvet), Honduras, Nicaragua, Indien, Israel, Kina, Vietnam, Japan, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Burma, Grækenland, Malta, Andorra, Tibet, Nepal, Timor og alle Stillehavsøerne.

Hvis brækspanden ikke er for langt væk – så læs den rare rare læge Peter Qvortrup Geislings kommentar til Lægeforeningens behandling af asylsagen. Se også Uriasposten.