Hodjanernes Blog

15 februar 2015

Politikens terror”ekspert” er totalt uvidende

Han ved åbenbart ikke at synagogen/NorthWest airlines var udsat for arabisk terror allerede i 1985

Politiken ekspert

Bemærk hvad “eksperten” (som kommer fra … Sverige) skriver i sidste afsnit ovenfor:

“Vi har ikke set så alvorligt et angreb på dansk grund før. At det lykkedes at gennemføre det på så tæt hold og efterfølgende flygte fra gerningsstedet tyder på, at det er godt planlagt«, siger Ranstorp.”

Også i 1985 lykkedes det at angribe synagogen ( og et sted til) og slippe væk.

Angrebet var med bomber, men det ændrer jo ikke på “ekspertens” uvidenhed.

Læs mere om terrorangrebet den 22 juli 1985 her

Taget herfra

Kilde: JL

D07B11_3

6 august 2011

Forfatteren Jørgen Knudsen, i kronik om 11/9, “Terrorangrebet: Ondskab?”, i Politiken (25.9.2001)

Jørgen Knudsen som apologet for Bin Laden (2001)

“Det mærkelige var, at rædselsdåden også oplevedes som en lettelse. Endelig! Da disse babelstårne sank i grus, blev det forståeligt, at verdens magtbalance var tippet. Det lykkedes for nogle få, meget beslutsomme mænd at demonstrere Magtens sårbarhed og Afmagtens styrke. Det rige samfund er ikke kun et risikosamfund, det er også ekstremt sårbart. Det blev klart, at den globalisering, vi alle taler så meget om, ikke er mulig i verden, som den ser ud i dag. Arrogant rigdom og håbløs fattigdom kan ikke leve fredeligt side om side på samme klode, dertil er den blevet for lille og ødelæggelsesmulighederne for let tilgængelige. Den teknik, den rige verden har udviklet, kan af fantasifulde fra den fattige verden vendes imod den, og ingen mure, hegn, metaldetektorer eller missilskjolde kan skærme den.
Vi er derfor udleveret til de fattige på nåde og unåde. Det er dem, der har fat i den lange ende. . . . .

Hvornår vil vi forstå budskabet? Hvor længe endnu vil vi prøve at bekæmpe terroristerne og deres formodede bagland og dermed fremtidssikre terrorismen, konfrontationen og håbløsheden? Hvor længe vil vi holde på vores RET her i Fort Europa og Fort Amerika og afskrive den fattige verdens helte som onde, fanatikere, terrorister . . . Derfor insisterer vi også på at kalde selvmordspiloterne onde. Er et menneske, der betaler for sin handling med sit eget liv, ondt? Tanken modsiges af de smukke traditioner for selvopofrelse, som vor kultur er stolt af at have.
. . .
Når vi derfor læser om de unge palæstinensere, der sprænger sig selv i luften for at få nogle jøder med i døden, er det ikke kun gru og afsky, vi føler, men også i et hjørne af sjælen en respekt for et menneske, der sætter sagen højere end sit liv.
. . .
Hvad skal man kalde de selvmordere, der styrede de fire amerikanske fly i døden med så rædselsfulde følger? De har jo øjensynlig forberedt sig på deres egen død i årevis, metodisk, planmæssigt, og må have brugt alle deres åndsevner på at gøre den sikker. Hvordan skal man være indrettet for at kunne gøre noget sådant? Hvis de var onde, var så bombekasteren over Hiroshima (som ikke løb nogen nævneværdig risiko) også ond? Ordet er ikke til megen hjælp. Et andet ord hjælper bedre til forståelse: had. Disse mænds had til USA må have været grænseløst. Og deres død må have været forsødet af triumf, når den svage part takket være kløgt og snedighed overlister den stærke.”

Jørgen Knudsen (født 22. marts 1926) er en dansk forfatter, der siden begyndelsen af 1980’erne har arbejdet på en ottebinds monografi om Georg Brandes og tiden omkring ham. Værket blev færdigt i 2004.

Foruden forfatter er Knudsen mag.art. i litteraturhistorie, kulturkritiker og æresdoktor ved Københavns Universitet. Han fungerede desuden som lektor på Bonn Universitet i 1950’erne, blev senere højskolelærer og er i dag formand for Brandes Selskabet.

Han er blevet tildelt livslang ydelse fra Statens Kunstfond.

29 juli 2011

Har den radigale blogger Margrethe S. Hansen (‘Shansen’) været inspirationskilde for massemorderen Anders Behring Breivik?

Shansen indrømmer, at hun gennem 2 år har været venner med Breivik på Facebook.

Man kan jo stille spørgsmålet, om hun har været medvirkende inspirationskilde for massemorderen, idet hun er velkendt for at optræde som agent provocateur.

Samtidig kan det i høj grad undre, at en sådan person optræder som sandhedsvidne for både Samarbejds-Politiken og DanMarx Radio.

Følg med på linket ovenfor, der henviser til Uriasposten, der optrævler den rådne historie.

P.S.: For en ordens skyld – Hodjanerne har IKKE modtaget mailen med Breiviks manifest.

Politiken-Update: Redaktionschef kunne ikke finde kontaktoplysninger

Når Hodjanernes Blog figurerer på medieredaktør Jakob Elkjær og redaktionschef John Hansens fakta-liste som en del af netværket,  International Civil Liberties Alliance, skyldes det ifølge John fire ting:

1) Politiken kunne ikke finde hodjanernes kontaktoplysniger. (Se øverst i bloggens højre hjørne under ‘Om Hodjas Blog‘.)
2) Bloggens skribenter er anonyme
3) International Civil Liberties Alliance linker til vores blog.
4) Hodjanernes Blog linker til nogle af de sites,  International Civil Liberties Alliance også linker til.

Mail fra John Hansen, Redaktionschef:

“Når Hodjanernes Blog nævnes i faktaboksen skyldes det, at den på  International Civil Liberties Alliance’s website, på undersiden om Danmark, optræder på listen over blogs og websites (http://www.libertiesalliance.org/countries/denmark/). Det har vi taget som udtryk for, at Hodjanernes Blog er en del af netværket, hvilket bestyrkes af, at en del af “udstyret” hos Hodjanerne i form af links til andre sites etc. er identisk med, hvad der findes på http://www.libertiesalliance.org.

Der var ikke umiddelbart nogen vej til at kontakte Hodjanernes Blog for at kontrollere oplysningen: Bloggen opgiver ingen kontaktmuligheder, der er ingen angivelse af hvem der har ansvaret for sitet, skribenterne er anonyme […].”

Egtvedpigen søgte efterfølgende på “Jakob Elkjær” og “Politiken”, og som noget af det første fik hun øje på dette citat:

Fra Journalisten.dk – Tøger: Jakob Elkjær er helt til grin:

»Jakob Elkjær bedriver netop det, han beskylder os for, nemlig spekulationer, der ikke har nogen bund i virkeligheden. Han kritiserer os for ikke at styrke nyhedsdækningen, selvom det præcist er det, vi gør med de nye omlægninger. Jeg må sige, at hans indlæg er helt til grin,« siger Tøger Seidenfaden.

Bare et tilfælde, eller forsøger den gamle Blobfisk at fortælle os noget?

OPDATERING: Politiken “dementerer”.

28 juli 2011

Løgnagtig artikel i Politiken der groft overtræder sine egne presseetiske regler (igen).

Politiken påstår i en artikel, at flere navngivne danske og udenlandske blogs er medlemmer af et internationalt netærk (Civil Liberties Alliance), som massemorderen Anders Behring Breivik hentede sin verdensopfattelse fra.

Vi har ikke i sinde at begive os ind i en diskussion med Politiken, men vil blot gøre opmæksom på følgende: Hvordan kan man være medlem af en organisation, som man aldrig har hørt om, før Politiken bragte artiklen? Vi har ifølge sagens natur iøvrigt heller aldrig linket til ICLA.

Vi vil dog gøre opmærksom på Politikens egne etiske regler:

Journalistik
Politikens journalistik skal være kritisk, saglig, korrekt og fair. Og Politiken viser i sin journalistik respekt for menneskers privatliv, race, nationalitet, religion og livssyn.

Journalisten skal gå til opgaven med åbenhed og uden fordomme. Journalisten skal forholde sig kritisk til alle kilders motiver. Sympati for eller antipati mod en given sag/person eller løfte om solohistorier og andre redaktionelle fordele må ikke sætte den journalistiske hæderlighed, fairness og væsentlighed ud af kraft eller fordreje vinkling, sprogbrug, billedvalg og placering.

Oplysninger skal være korrekte og skal derfor efterprøves. Overskrifter, underrubrikker, henvisningstekster og spisesedler skal have dækning i artiklen. Det skal i artiklerne klart fremgå, hvad der er faktuelle oplysninger, og hvad der er citater.

Begge/alle parter i en sag skal så vidt muligt komme til orde. Den kritiserede parts synspunkter må ikke gemmes til sidst, men skal fremgå fra begyndelsen af artiklen og/eller i underrubrikken. Redaktionen skal gøre, hvad der er muligt for at sikre sig den kritiserede parts synspunkter. Hvis det ikke lykkes, skal det fremgå, at den kritiserede part ikke er hørt og hvorfor. Det gælder også, hvis den kritiserede part ikke vil udtale sig.

Som det er vore læsere bekendt, har vi her på bloggen en offentlig mail-adresse, hvorpå vi i tidens løb har modtaget utallige henvendelser af forskellig art – BARE ALDRIG FRA POLITIKEN, der altså beskylder os for at være medskyldige i massemord, og som IKKE gør opmærksom på, at de INTET har gjort for at indhente de anklagedes meninger.

Vi har egentlig kun en kommentar: Vi er ikke overraskede.

Læs John Hansen, Politikens kommentar.

De pæne og deres tone

I disse dage ser vi på baggrund af tragedien i Norge venstrefløjens bekymrede miner i anledning af sammenfaldet mellem de synspunkter, den norske galning lægger frem, og Dansk Folkepartis syn på islam og udlændingepolitikken.

Dansk Folkeparti har, siger man, ikke ansvar for galningens massemord, men man skulle nu nok alligevel overveje en revision af partiprogrammet, hedder det vammelt og fromt.

Og så den forfærdelige sprogbrug, lyder det helligt og forarget. I hvert fald skulle man tænke over, hvorledes man udtrykker sig, hedder det formanende.

Således foranlediget vil det være nærliggende at henvise til Geoffrey Cains bog ”Gensyn med ondskabens ikon” fra 2006. Her drages sammenligninger mellem tegninger og udtryksformer i det nazistiske blad Der Stürmer og vore dages politisk korrekte dagblades valg af tegninger og udtryksformer.

Der Stürmer tegnede jøder som svin. Ekstra Bladet har også tegnet Pia Kjærsgaard som svin. Og entertainer

Michael Carøe har fra scenen kaldt hende en so.

Der Stürmer tegnede jøder som rotter. B.T. har tegnet Pia Kjærsgaard som rotte.

Der Stürmer tegnede jøder som gribbe, og det har Politiken også gjort med Pia Kjærsgaard.

Der Stürmer tegnede jøder som slanger. Kristeligt Dagblad har bragt en tegning af Pia Kjærsgaard som slange og Information har tegnet hende som en modbydelig orm, der har ædt sig gennem en menneskehjerne.

Men det bliver værre endnu, siger Geoffrey Cain. Nazisterne anså jøderne for menneskelig afføring – dog uden at de blev tegnet som sådan i Der Stürmer. Men det er de blevet i Politiken af tegneren Roald Als.

Hvordan mon han ville have tegnet jøder, hvis han var ansat på Der Stürmer i 1930’erne? spørger Geoffrey Cain. Det forekommer mig efter læsning af Geoffrey Cain, at Dansk Folkepartis måde at tænke på og fremføre sine synspunkter virker helt søndagsskoleagtig i sammenligning med, hvad de politisk korrekte og hellige tillader sig.

Undertegnede er ikke medlem af DF, men jeg beundrer partiets folk for deres evne til at argumentere sagligt og sobert trods regnen af ukvemsord – og uden at skulle sammenligne deres modstandere med dyr.

Der spørges med rette, hvorfor Pia Kjærsgaard må have livvagter, men vi får ikke nogen forklaring fra de pæne.

Af John W. Hørbo, pastor emeritus, Jyllandsposten 28.7.2011 

Ondskabens Ikon kan downloades her.

25 juli 2011

Fra enkeltstående tilfælde til generel tendens på fire dage

Nok ligger 93 mennesker døde, men valget er nært forestående, og Politikens Kristian Madsen arbejder ufortrødent videre på rød bloks sejr. Anders Breiviks ugerning er i løbet af kort tid blevet til et generelt problem på højrefløjen:

Fra Politiken.dk – Leder: Hvor kommer det ekstreme højres had fra?:

“I fortvivlelse og afmagt må vi stille spørgsmålet: Hvor kommer alt det had dog fra?
Den frygtindgydende sandhed er, at terroristens depraverede verdensbillede deles af bekymrende mange mennesker – også i Danmark.
Mens der gudskelov er forsvindende få, der vil forsvare den norske terrorists metoder, endsige selv tage dem i anvendelse, er hans grundlæggende forestilling om en krigstilstand mellem Vesten og muslimer uhyggeligt udbredt i det ekstreme højre.  […]

Nu må stærkt indvandringskritiske debattører og politikere også se sig selv i spejlet og gøre deres for at stoppe de vrangforestillinger, der præger hadets nye ansigter.”

Til sammenligning kan I klikke jer tilbage til denne artikel om Fort Hood-massakren, hvor terroristens ‘depraverede verdensbillede’ ikke omtales med så meget som et enkelt ord – og det til trods for en overvældende mængde fortilfælde.

27 januar 2011

Tøger Seidenfaden er død

Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, er efter længere tids kamp mod kræftsygdom død, 53 år.

13 august 2010

Dagens citat

Filed under: Citater, Danmark, Hodja, Journalister, Medier DR m.fl. — Tags: , , — Hodja @ 13:35

Jeg sidder netop og hører DDR-P1 udsendelsen ‘Mennesker og medier‘.

Her udtaler Nyhedschef Anne Mette Svane, Politiken – endog 2 gange, at:

“Vi er sat i verden for at beskrive virkeligheden.”

Hvilket får mig til at tænke på Gandhi: Hvad mener du om Politikens virkelighedsbeskrivelse?  Det, mener jeg, ville være en god ide.

26 marts 2010

HUMANISME?

Rune Engelbreht Larsen har i lang tid som blog-og klummeskribent bidraget til dagbladet Politikens brand: De mest obskure ting bruges som springbræt til at kritisere DF, mens Larsen selv, Politiken, Enhedslisten osv. er de gode.

Larsen kalder frejdigt sig selv for humanist, sin blog for en »humanistisk blog« og sin personlige hjemmeside for humanisme.

Og hvad humanistisk er der så ved Larsen? Har han udtrykt forargelse over muslimers racistiske og nazilignende jødehad i Malmø og resten af verden? Nej. Har han udtrykt medfølelse med de millioner af muslimske kvinder jorden rundt, som lever en slavelignende tilværelse? Nej.

Har han kritiseret Koranens utallige åbenlyse opfordringer til verdenserobring, undertrykkelse og udryddelse af ikke-muslimer? Har Larsen påpeget den stigende foragt og vold mod ikke-muslimer og ikke-islamiske autoriteter og den lige så stigende respekt for muslimske fædregrupper, hjemmelavede sharia-domstole og radikale imamer i muslimsk-dominerede områder? Har han fordømt voldsforherligelsen blandt venstre-fløjens fascistiske anti-fascister? Nej, nej og atter nej.

Larsen har med sine ucharmerende spydigheder, retoriske ordlege og bevidste ignorering af fakta bidraget til, at begrebet humanisme i dag har fået en besk smag af naivitet, selvfedme og generel mangel på betydning.

Nicolaj Sennels; Politiken 26.03.2010

3 marts 2010

Tøgers undskyldning ren farce og injurie-turisme

Én af de muslimske organisationer, som Politiken har givet en undskyldning for krænkelserne ved genoptrykningen af Muhammedtegningerne, har slet ikke klaget over de omstridte karikaturer.

Bemærk at Information skriver ‘krænkelserne’ – ikke ‘de påståede krænkelser’.

Og Berlingske skriver: 

Lars hvidberg: Det er langtfra noget tilfælde, at Politikens forlig med de 93.943 efterkommere af profeten Muhammed blev indgået netop i London. Den engelske hovedstad er nemlig blevet metropol for ekstremt dyre injurie-retssager, hvor omvendt bevisførelse og dyre salærer er blevet en dødbringende cocktail for ytringsfriheden.

1 marts 2010

Muhammeds efterkommere‏

Den såkaldte profet Muhammed havde ingen sønner.

Da han levede var strukturen i området patriarkalsk og det er den stadig. Man regner altså afstamning patrilinært ,så hvorledes opstår da alle disse efterkommere, som Politiken undskylder dansk ytringsfrihed overfor ?

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Hodja: Så vidt jeg ved, havde ‘profeten’ en adoptivsøn: Zayed.

27 februar 2010

Appeasement

Billede fra Urias. Photoshop: Grisehandleren.

16 november 2009

Hvorfor vil Politiken kun hjælpe irakerne i Danmark?

Politiken kan ikke indsamle flere millioner hver måned, som er nødvendigt, for at de 100 afviste irakere gennem en høj løn kan få opholdstilladelse i Danmark.

Realistisk vil man højst kunne hjælpe nogle få i et par måneder. Og hvad så med alle de andre?

12 november 2009

Den fede vil samle ind til irakerne

Samarbejds-Politiken har indledt en indsamling og oprettet et Irakcenter, der skal gøre det muligt for læserne på fuldt lovlig vis at hjælpe de afviste irakiske asylansøgere, der så længe har været diskuteret herhjemme.

Tøger træder på mange danskere, der både med og uden mellemlange uddannelser IKKE tjener 32.000 kroner om måneden, derudover garanterer han IKKE, at centeret ikke ansætter kriminelle:

“Risikerer man ikke, at de indsamlede midler bliver brugt på at ansætte svindlere og forbrydere?
Det er Irak Centeret, der beslutter, hvem der skal ansættes. Irak Centeret vil foretage en grundig vurdering af ansøgerne til stillingerne i Irak Centeret, ud fra de tilgængelige informationer. Politiken ejer og driver Irak Centeret og vil gøre alt for at sikre, at Centeret fungerer på fuldt lovlige vilkår.”

15 oktober 2009

De Radigale og Samarbejds-Politiken arbejder imod Danmarks interesser

Ifølge DDR-P1 Morgen udgiver de Radigale og Samarbejds-Politiken i skøn forening snart en pamflet om, hvordan man omgår de danske familiesammenføringsregler.

Det får vi helt sikkert mere at høre om.

26 september 2009

Hård kritik af Tøger Seid-en-Faden i Børsen

Læs selv blogindlægget i Børsen, der konkluderer:

Der skal en sjældent set argument-resistent bestyrelse til for at lade alle disse ting i forening passere uden i hvert fald visse bestyrelsesdiskussioner om redaktøransvar. Man kan i hvert fald betvivle, om JP/Politiken-koncernens bestyrelse overhovedet forstår dels sit publicistiske ansvar, dels ansvaret for Politikens image og omdømme, hvis ikke den føler et behov for en grundig vurdering og evaluering af forløbet.

Ender sagen ikke med at koste Tøger Seidenfaden jobbet i denne omgang, kan den med stor sandsynlighed være den faktor, som gør, at bestyrelsen nu så småt begynder at tænke i et generationsskifte i Politikens ledelse.

Tip: Michael Sandfort og KBE

26 august 2009

Primitivt?

DF:

I Politiken (8.8.) mener Tøger Seidenfaden, at Dansk Folkepartis magt skyldes, at Pia Kjærsgaard henvender sig til vores reptilhjerne, og at hun er dygtig til at kommunikere på en særlig primitiv og derfor særlig effektfuld måde. Det eksemplificerer Seidenfaden med den impuls, de fleste mennesker har haft om at skubbe et medmenneske ned foran toget, når de står og venter på perronen. Desuden kalder Seidenfaden DFs politik for “ekstrem, irrelevant, overfladisk, problematisk og bizar”.

Næste gang Seidenfaden beklager sig over DFs debattone bør man modstå den impuls at trække på smilebåndet, for manden ved tydeligvis, hvad han taler om.

Måske har det også noget med impuls at gøre, at Tøgers avis valgte ikke at bringe disse linjer.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 25.08.2009

26 januar 2009

Uvidenhed?

TEGNING:

Med en tegning af jødiske soldater og muslimske civile, der indtager samme positurer som tyske soldater og jødiske civile på et berømt billede fra Holocaust, sidestiller Politikens tegner, Per Marquard Otzen, (14.1.) den jødiske stats behandling af palæstinenserne med Nazitysklands behandling af jøderne.

Dermed ignoreres, at tyske jøder ikke støttede, glorificerede og gennemførte selvmordsterror mod Tysklands civilbefolkning – mens selvmordsterror og en udslettelse af Israel støttes af et flertal af palæstinenserne.

Desuden faldt antallet af jøder i Tyskland i perioden 1933-45 fra mere end en halv million til mindre end 50.000 gennem fordrivelse og udryddelse, og havde Hitler vundet krigen ville der ikke eksistere en eneste jøde i Tyskland i dag.

Omvendt er den arabiske befolkning i Israel, Gaza og på Vestbredden vokset fra 1,4 mio. i 1967 til 5,2 mio. i dag. Ingen af disse mennesker ville eksistere, hvis sidestillingen var sand.

Politikens tegning skyldes næppe uvidenhed, men et andet velkendt fænomen som må få Irans mullaher, Hamas’ ledere og al- Qaedas krigere til at smile bredt.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 22.01.2009

30 december 2008

Dialog?

KONFERENCE: I november holdt dagbladet Politiken, Mandela Center Danmark og FN-forbundet en konference i København om mellemøstkonflikten.

Som repræsentant for Israel deltog Generalsekretær for “Peace Now” Yariv Oppenheimer, som med egne ord tilhører den yderste freds- og venstrefløj. Da jeg i pausen efter hans indlæg spurgte, om han nogensinde før havde oplevet, at samtlige øvrige talere (12) havde et endnu mere kritisk syn på Israel end ham selv, rystede han på hovedet – og da jeg fortalte, at vi her i Danmark kalder den slags arrangementer for “dialog”, kikkede han opgivende på mig. I fin tråd med arrangementet afviste Politiken disse linjer, så vennernes indbyrdes dialog kan fortsætte uforstyrret.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 5.12.2008

Older Posts »