Hodjanernes Blog

4 januar 2015

Tror du ikke du selv er ude om det?

Dan Park overfaldet af 6 ( ja seks) voldsfascister fra Einheilslistens Sturm Abteilung.

DAN_PARK

Sjovnalisten på TVToo NEWS spørger: “Tænker du, at du på en eller anden måde selv er ude om det? At det er din egen skyld?”

Han er en »nar«, lyder det fra folketingsmedlem for Enhedslisten Per Clausen søndag, efter det er kommet frem, at Dan Park blev overfaldet med slag og spark på Nørrebro i København af maskerede gerningsmænd.

»Fordømmer altid vold, men Dan Park er hverken kunstner eller politisk modstander, men en nar,« skriver Per Clausen på Twitter.

Hvornår stopper Enhedslisten støtten til de sorte stormtropper?

Enhedslistens blinde øje

27 januar 2011

Gælder hjernedødskriteriet ikke i Folketinget?

Einhetzlizten er pludselig blevet modstander af dødsstraffen – i USA, vel at mærke…

Pudsigt nok hører vi intet om, at danske firmaer burde indstille eksporten af visse andre varer til de muslimske lande. Det kunne f.eks dreje sig om Randers Reb og byggekraner til Iran, Rådvad Stål til Saudi-Barbarien og Gaza og rummelige veste med store lommer til den øvrige Ummah. Men OK, når nu Einhetzliztens kammerater i disse lande ikke ulejliger sig med at bedøve folk inden de aflives, så skal USA så sandelig heller ikke:

Samarbejds-Politiken: “Hvis Lundbeck ikke selv vil sikre, at stoffet pentobarbital ikke bliver brugt til henrettelser i USA, så må den danske regering skride ind, siger Enhedslistens sundhedsordfører Per Clausen. Han stiller nu spørgsmål til sundhedsminister Bertel Haarder (V) om, hvorvidt han mener, det er acceptabelt, at en dansk firmas stof bliver brugt på dødsgangen – og om han vil gøre noget for at forhindre, at det sker fremover. »Det er ikke særligt holdbart, at Lundbeck bare siger, det er kedeligt og alvorligt«, siger Per Clausen. »Hvis ikke Lundbeck sikrer sig, at stoffet ikke bruges til henrettelser, så må den danske regering følge op med andre initiativer«, siger han og foreslår et forbud mod at sælge stoffet til USA.

Stoffet pentobarbital har fundet vej til dødsgangene i Oklahoma og Ohio på grund af mangel på det bedøvelsesmiddel, der på dansk hedder natriumthiopental. Flere amerikanske læger afviser dog, at det nytter noget at indstille produktionen på samme måde, som Hospira har gjort, fordi stoffet pentobarbital bruges på hospitaler til behandling af hjerteanfald og som del af et bedøvelsesmiddel. Det ville således også gå ud over patienter, hvis stoffet pludselig ikke længere var til at skaffe. Men det argument stiller ikke Per Clausen fra Enhedslisten tilfreds: »Vi må gøre det helt klart, at vi ikke kan eksportere medicin til et land, hvis det land bruger det til dødsstraf«, slår han fast.

Også hvis det ender med at gå ud over patienter i USA? – »Ja, det kan være konsekvensen, hvis de amerikanske myndigheder i sidste ende ikke vil sikre, at stoffet ikke bruges til dødsstraf. Det må man gøre helt klart. Det er et valg, de amerikanske myndigheder foretager«, understreger han.”


Til orientering for Per Clausen kan oplyses, at pentobarbital – ligesom andre barbitursyrepræparater – er et sovemiddel som bl.a. bruges af anæsthesilægerne ved narkoseinduktion. Det er ikke dette stof der slår folk ihjel. Henrettelserne i USA foretages ved først at bedøve den dømte, dernæst injiceres et depolariserende stof – curarelignende – som lammer musklerne, inklusive mellemgulvet og de øvrige åndedrætsmuskler. Samtidig injiceres en stor dosis kaliumchlorid, et stof som standser hjertet. Alle disse  stoffer bruges i almindelig, dagligt hospitalsarbejde. – Men måske burde vi også forbyde hospitaler?

21 november 2010

Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde

Patienter indlagt på danske sygehuse har ifølge sundhedsminister Bertel Haarder ret til at blive henvist til et andet hospital, hvis de ikke ønsker behandling og pleje af en læge, sygeplejerske eller sosu-assistent, der bærer muslimsk tørklæde.

Men sundhedsvæsnet vælger stadigt at vægte hensynet til den muslimske læge over patientens helbred. Patienten må finde sig i at blive fragtet til et andet hospital, såfremt han ønsker at undgå den læge, for hvem ideologien er så ufravigelig, at hun også skilter med den i arbejdstiden.

Det er naturligvis faldet det inkluderende segment for brystet, at patienterne nu i nogen grad selv kan bestemme, om de vil behandles af en læge, der nægter at udvise uniformsmæssig neutralitet.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet forsøger, som på tælling, at afspore diskussionen ved at dreje fokus over på medfødte fysiske karakteriskika, som ingen læge selvsagt bør diskrimineres på baggrund af (og dog alligevel bliver det, af visse religiøse individer, der ikke bryder sig meget om hankønslæger på fødegangen) og væk fra det relevante spørgsmål:

Har en læge ret til at skilte med sin ideologi i arbejdstiden? Ville det fx. være i orden for doktoren at sætte en DF-bagde på kitlen på bekostning af patienten Mohammeds blodtryk?

Socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen går så langt som til at bebrejde patienten, at denne ved at bede om en uvildig læge vil besværliggøre tilrettelæggelsen af operationer, endskønt hun med rette kunne vende sin vrede mod den læge, der startede farcen ved at insistere på at iføre sig en overbevisning.

Fra dr.dk – Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde

Skulle jeg så også kunne nægte at blive behandlet af en læge fra Dansk Folkeparti? Det er jo absurd, siger sundhedsordfører Per Clausen, Enhedslisten.

Hans kollega i SF, Jonas Dahl, er bekymret for konsekvenserne af den rettighed.

Skal vi til at have en kupon, hvor vi kan krydse af, at vi kun vil behandles af kvinder under 30 år? Vi har et sundhedsvæsen, hvor man ansætter folk ud fra deres faglige evner, og det må patienterne acceptere. Vi må sætte foden ned, siger han.

Det vil blive utroligt besværligt at tilrettelægge planlægningen af operationer i det danske sundhedsvæsen, hvis en patient på operationsbordet pludselig kan kræve at blive henvist til et andet sygehus, bare fordi han ikke bryder sig om lægen eller sygeplejersken, mener socialdemokratiets sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen.

Patienten har jo heller ingen garanti for at få en ’hvid model’ på det næste sygehus, siger hun.”

10 august 2010

Man kan ikke stole på socialister

Junikredsen har tidligere afsløret, hvordan Enhedslistens Per Clausen bragte sig i strid med sandheden, da han i februar i år offentligt beskrev indholdet af en mail som ”en meget direkte trussel” mod sig.

Junikredsen kan i dag afsløre, at Enhedslistens gruppeformand efterfølgende har direkte løjet om Østjyllands Politi, samt indgivet en falsk klage til Ombudsmanden.

7 august 2008

Stop the Press! – ryd forsiden!

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Dhimmier, Enhedslisten, EU, Indvandring, Islam, Politik, SF — Tags: — Skjoldungen @ 11:33

Enhedslisten i historisk kovending: kritiserer Waffen-SF og vil støtte demokratiet mod EUSSR!

Fra Samarbejds-Politiken:

Mens folketingets øvrige partier ikke har tøvet med at tilkendegive deres mening om den omdiskuterede EU-dom om familiesammenføring, har SF været larmende tavse. Selv da politiken.dk i går interviewede partileder Villy Søvndal, var han meget vag i sine udtalelser .

Per ClausenDet får nu Enhedslistens EU-ordfører Per Clausen til at kritisere sit naboparti på venstrefløjen. »SF er tilsyneladende lammet i konflikten mellem sin EU-begejstrede politik og ønsket om at fremstå som et parti med en hård udlændingepolitik«, siger Per Clausen. »Resultatet bliver et totalt svigt over for det, der burde være et venstreorienteret socialistisk partis opgave i denne sag. Nemlig både at forsvare borgernes rettigheder og demokratiet«.

SF har strammet op

Villy Søvndal har siden årsskiftet markeret sig ved blandt andet at bede den ekstremistiske organisation Hizb-ut Tahrir om »at skride ad helvede til«, og generelt lede SF’s udlændingepolitik i en strammere retning. Men på spørgsmålet om den seneste dom fra EF-domstolen er Søvndal endnu ikke kommet med nogen klar udmelding. Og det skuffer Enhedslisten. »SF er åbenbart hverken i stand til at forsvare danske statsborgeres ret til at bo med deres ægtefælle i Danmark eller det danske folketings ret til at beslutte den danske udlændingepolitik overfor EF-domstolens indblanding«, raser Per Clausen.

Enhedslisten afviser, selv om partiet går ind for en mere lempelig udlændingepolitik, at EF-domstolen skal have indflydelse på, hvordan lovgivningen skal være i Danmark.