Hodjanernes Blog

4 januar 2017

Sæt pensionister i fængsel

pensionist

22 april 2013

Norge betaler 4,1 millioner kroner i gennemsnit pr indvandrer

Mens den rød-grønne norske regering behandler sine egne etniske medborgere sådan:

Marta Sofie Øye (82) ble plassert på badet av kommunen. Og det må hun attpåtil dele med andre pasienter.

I tillæg kommer, at nordmændene vil give pension til  folk, der aldrig har boet eller betalt skat i Norge.

20 februar 2013

Flere indvandrerkvinder havner på pension

På fem år er antallet af indvandrerkvinder på førtidspension vokset med 55 pct.

Samtidig er antallet af danske kvinder på førtidspension faldet med knap 3 pct.

Læs resten På JP

Og man skal være mere end almindeligt naiv, hvis man tror, at de indvandrerkvinder, der nu får pension, nogensinde har været på arbejdsmarkedet.

Tip:Lightmann

Fra en tidligere Hodja post:

“I går morges erklærede to af job-agenterne enstemmigt, at den allerværste, mest problematiske blokering for at få indvandrere i arbejde er indvandrernes egne fordomme. De fleste tror, at det er meget sværere for dem at få arbejde, end det er i virkeligheden. De to jobagenter har skaffet masser af job – problemet er at få de ledige unge indvandrere til at søge.
Den 29-årige tørklædebærende Anissa Aharaz er selv dybt overrasket. Hun havde troet, at de fleste danske virksomheder ville tøve med at ansætte kvinder, der insisterede på at bære tørklæde eller på anden måde skilte sig ud med navn, hudfarve eller påklædning. Men hun har opdaget, at langt de fleste virksomheder er overordentlig tolerante. Det, som blokerer, er indvandrernes fordomme.
En særlig erfaring har den kun 20-årige Rola El-Dirawi, der har palæstinensisk baggrund, gjort med gruppen af landsmænd og kvindelige kønsfæller i Århus. Her er 80 pct. af kvinderne uden for arbejdsmarkedet. Rola El-Dirawi har fundet masser af job. Men hun har ikke fået én eneste af sine landsmænd til at tage mod tilbudet. De vil ikke. Enten fordi de personligt foretrækker at gå hjemme – eller fordi deres mænd forbyder dem at tage arbejde.
De unge job-agenter er enige om, at det vigtigste, der kan gøres for at ændre på denne ulykkelige situation, er at true med at tage kontanthjælp fra de palæstinensiske familier.
En stærkere opbakning kunne regeringen næppe få til sit forslag.”

13 november 2012

Venstrefløjen er så venlige at oplyse om gode investeringsmuligheder til dem der skal have indbetalt på pensionen inden nytår

Menneskerettighedsorganisationer, venstrefløjen og Journalistisk Venstreparti hyler disse dage i kor mod pensionsselskaber der investerer i firmaer der producerer droner og dele til samme.

Samtidig er de alligevel så flinke at oplyse om, hvilke firmaer der er tale om, så hvis du har penge til overs til aktier, så drejer det sig om følgende virksomheder:

Cobham
Honeywell
Boeing
Lockheed Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Finmeccanica Group som ejer Selex Galileo
Flir Systems Inc.
Parker Hannifin
General Electric som ejer GE Intelligent Platforms Ltd.
Rockwell Collins

Hvilke firmaer investeres journalisternes pensionskroner i? Det oplyser de aldrig.

28 januar 2012

How to fix the UK economy – letter to DC

Filed under: Økonomi, Immigration, Penge, Politik, UK — Tags: , , — Hodja @ 16:41

Dear Mr. Cameron,

Please find below my suggestion for fixing the UK ‘s economy.

Instead of giving billions of pounds to banks that will squander the money on lavish parties and unearned bonuses, use the following plan.

You can call it the Patriotic Retirement Plan:

There are about 10 million people over 50 in the work force.

Pay them £1 million each severance for early retirement with the following stipulations:

1) They MUST retire.
Ten million job openings – unemployment fixed

2) They MUST buy a new British car.
Ten million cars ordered – Car Industry fixed

3) They MUST either buy a house or pay off their mortgage –
Housing Crisis fixed

4) They MUST send their kids to school/college/university –
Crime rate fixed

5) They MUST buy £100 WORTH of alcohol/tobacco a week …..
And there’s your money back in duty/tax etc

It can’t get any easier than that!

P.S. If more money is needed, have all members of parliament pay back their falsely claimed expenses and second home allowances

If you think this would work, please forward to everyone you know.

Also………..
Let’s put the pensioners in jail and the criminals in a nursing home.

This way the pensioners would have access to showers, hobbies and walks.

They’d receive unlimited free prescriptions, dental and medical treatment, wheel chairs etc and they’d receive money instead of paying it out.

They would have constant video monitoring, so they could be helped instantly, if they fell, or needed assistance.

Bedding would be washed twice a week, and all clothing would be ironed and returned to them.

A guard would check on them every 20 minutes and bring their meals and snacks to their cell.

They would have family visits in a suite built for that purpose.

They would have access to a library, weight room, spiritual counselling, pool and education.

Simple clothing, shoes, slippers, PJ’s and legal aid would be free, on request.

Private, secure rooms for all, with an exercise outdoor yard, with gardens.

Each senior could have a PC a TV radio and daily phone calls.

There would be a board of directors to hear complaints, and the guards would have a code of conduct that would be strictly adhered to.

The criminals would get cold food, be left all alone and unsupervised. Lights off at 8pm, and showers once a week. Live in a tiny room and pay £600.00 per week and have no hope of ever getting out.

Think about this (more points of contention):

COWS
Is it just me, or does anyone else find it amazing that during the mad cow epidemic our government could track a single cow, born in Appleby almost three years ago, right to the stall where she slept in the county of Cumbria?

And, they even tracked her calves to their stalls. But they are unable to locate 125,000 illegal immigrants wandering around our country. Maybe we should give each of them a cow.

17 december 2011

Tiden nærmer sig for den årlige indbetaling på pensionen

Filed under: Økonomi, Danmark, Hodja, Penge — Tags: , — Hodja @ 19:30

Politisk ukorrekt investering giver positivt afkast – år efter år.

Det årlige merafkast for den uetiske portefølje spænder fra seks til syv procentpoint. Det betyder, at investoren i verdensindekset over de seneste ti år ville ende med et rundt nul i afkast, mens den investor, der ikke har problemer med at investere i tobak, spiritus og våben ville have indkasseret 7,1 pct. om året.

Tip: J.D.

Hodja: Jeg sætter mine penge i denne; GKP, som også er noget politisk ukorrekt og måske risikabel.

Den risikovillige og lidt langsigtede kan også kigge her.

 

21 august 2011

Nu ryger din pension!

Filed under: Danmark, Ghetto, Loonies, Penge, Socialdemokratiet — Tags: , — Skjoldungen @ 17:25

De skillinger vi har sparet op til alderdommen skal hældes i et af Hafniabads utallige fallitprojekter.

Pravda i Pilestræde jubler: “Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt, fremlægger nu en strategi for, hvordan offentligt byggeri skal udvikle sig i årtierne fremover i et tæt samarbejde med private pensionsselskaber. Helt konkret skal et tocifret milliardbeløb fra pensionssektorens bugnende pengetanke finansiere og drive offentlige byggerier, såsom den meget omtalte betalingsring om København, renovering af kloakker og nye broer. Når byggeriet er på plads, skal driften sikre pensionskasserne et afkast af deres investering. »Vi vil gerne modernisere Danmark, og hvis man bruger nogle af de store midler i pensionssektoren, kan vi løfte Danmark betydeligt over de næste år. Det er jo lønmodtagernes midler, og de skal bruges til gavn for at skabe nye job i Danmark,« siger Helle Thorning-Schmidt.”

Vi oversætter: Den lille halvdel af befolkningen som arbejder for føden og den anden halvdel har typiske en pensionsordning, som de indbetaler ca. 10-15% af lønnen til – vel vidende, at til den tid er Folkepensionen afskaffet. Disse penge investeres af penionskasserne – typisk i aktier, hvorved man altså bliver en fæl kapitalist. Det går ikke. Og da der ligger milliarder i disse kasser er de lige til at konfiskere. Men hvad koster det at opsætte et par snese træskure med bomme? – en million?, to millioner?. Næppe mere. Så resten af milliarderne kan passende bruges på at forhøje alle de sociale støtteordninger og tilskud til alle “dem, der har det svært” – d.v.s. venstrefløjens vælgere. Politik er ikke så svært….

11 april 2010

Helt urimelig forskelsbehandling

Borgere, der har fået tilkendt folkepension eller førtidspension, og som ikke har boet i Danmark så længe, som loven kræver det, må klare sig for en nedsat pension, også kaldet en brøkpension, og det betyder, at de udsættes for en helt urimelig forskelsbehandling.

Sådan lyder det fra socialrådgiver Lena Madsen, der har arbejdet på et pensionskontor de seneste 12 år.

Brøkpensionen, der blev indført i januar 1973 i forbindelse med Danmarks indtræden i EU, rammer familiesammenførte borgere, borgere med humanitær opholdstilladelse samt danskere, der har opholdt sig i udlandet i længere perioder, og således ikke har “optjent” fuld pensionsret. Reglen gælder både førtids- og folkepensionister.

For at få fuld pension skal man have boet i Danmark i 40 år. Ellers modtager man brøkpensionen som beregnes efter, hvor mange år man har boet i Danmark, fra man er 15 til 65 år. Har man for eksempel kun boet i landet i 10 år, får man en kvart pension udbetalt, og så fremdeles. Og får man tildelt førtidspension som brøkpensionist, vil der ikke blive lavet et nyt regnestykke, når man bliver 65 år og overgår til folkepension.

Tusinder lever på nedsat pension; Socialrådgiveren nr. 4, 25. februar.

Tip: Nina

26 januar 2010

Påstanden om, at masseindvandring vil hjælpe Europas aldrende befolkning, er totalt uærlig

Ministers repeatedly say that migrant workers are desperately needed to expand the workforce to provide more tax revenue for supporting the rapidly growing number of pensioners.

But the argument was called into doubt in a discussion document from the population think tank Migrationwatch.

Sir Andrew Green, Migrationwatch chairman, said:

“The pensions myth is just one in a long series of excuses that are trotted out in support of justifying the highest levels of immigration in our history. Each time they are examined in detail they fall apart as this study again demonstrates. The Government have been running this dishonest argument for years. They have recently shaded it to talk about ‘helping’ with the pensions problem but the reality is that any significant impact requires a huge and continuing increase in our population.”

To maintain the current ratio of pensioners to working-age people in the economy, Britain would need to nearly double its population to 119 million by 2051, the study found.

It said: “To maintain any substantial and enduring effect on the age-structure requires a constant increase in the number of immigrants, leading to a huge growth in population.”

Læs mere på Express.

Pensionsmyten bliver grundigt gennemgået her.

I Sverige kaldes immigranterne sarkastisk ‘pensionsreddarne‘.

1 juli 2009

UK: 1,4 millioner britiske pensionister må arbejde sig til døde

MORE than 1.4 million pensioners are being forced to work after reaching the official retirement age, new figures revealed yesterday.

The number of older people remaining in or returning to employment has soared from just under a million a decade ago.

Last night, critics blamed Gordon Brown’s management of the pensions system for forcing the retired to work until they die.

HOW LABOUR HAS BETRAYED WORKING PEOPLE IN BRITAIN.

29 maj 2008

Pensionssvindel

Landets kommuner er begyndt at finde pensionister i udlandet, der bruger danske dækadresser for at få fuld folke- eller førtidspension.

“Det er en snyderiform, som vi først for nylig har opdaget. Jeg er overbevist om, at mange af vores pensionister, som stammer fra Vietnam, Pakistan og Tyrkiet, i virkeligheden er i hjemlandet, men lader som om, at de bor her. “

Mere på Avisen

Kommunerne har måske fundet en bagdør til at finde ud af, hvem der var legalt i Libanon i 2006?