Hodjanernes Blog

27 april 2010

Peer-reviewed?

Tilhængerne af teorien om ‘Den Menneskeskabte Globale Opvarmning’ hævder ofte, at IPCC’s rapporter udelukkende består af ‘peer-reviewed’ litteratur.

Dette er IKKE tilfældet.

Gruppen No-Consensus har gennemgået alle referencerne i IPCC’s 2007 rapport:

In elementary schools in the United States, students are assigned grades ranging from an A to an F, based on the mark they’ve achieved out of 100 (see Wikipedia’s table here). Most parents would be alarmed if their child brought home a report card similar to the one received by the IPCC.

21 out of 44 chapters contain so few peer-reviewed references that the IPCC received an F. The IPCC relied on peer-reviewed literature less than 60 percent of the time in these chapters.

5,587 references in the IPCC report were not peer-reviewed. Among these documents are press releases, newspaper and magazine articles, discussion papers, MA and PhD theses, working papers, and advocacy literature published by environmental groups.

27 januar 2010

‘Klimavidenskab’

Filed under: Evidens, FN, Greenies, Hodja, Videnskab — Tags: , , , , — Hodja @ 16:16

FN’s klimapanel IPCC har fået ørerne i maskinen igen efter påstande om, at den globale opvarmning hænger tæt sammen med et stigende antal naturkatastrofer som oversvømmelser og orkaner.

Påstanden, som optræder i IPCC’s klimarapport ‘Climate Change 2007’, er hentet fra en undersøgelse, som ifølge Times Online hverken er publiceret eller har gennemgået en rutinemæssig videnskabelig kontrol. Tværtimod har videnskabelige rådgivere advaret om, at der foreligger for svage beviser til at kunne drage sådan en konklusion.

Selv forfatteren til undersøgelsen, Robert Muir-Wood, har siden været ud at sige, at sammenhængen ikke kunne bevises statistisk. Dette skulle fremgå tydeligere, da rapport blev udgivet i 2008.

Læs hele artiklen på Ingeniøren.