Hodjanernes Blog

21 juni 2013

Oslo 2022: Politiet advarer mod parallelsamfund

Politiet forbereder seg på store utfordringer hvis parallelle samfunn får utvikle seg i Oslo.

P1070313

Den interne rapporten fra Oslo-politiet, som Aftenposten har fått tilgang til, viser til Sverige og andre land for å illustrere noe av det vi kan vente oss.

Rapporten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov. En slik utvikling vil ifølge rapporten undergrave folks tillit til fellesskapet og gi grobunn for korrupsjon og undergraving av rettsstaten.

«Voldelige politiserte og religiøse ekstreme miljøer utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter på ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo», heter det.

Nettverk på tvers av nasjonalgrenser blir opprettet raskt.

Personer oppsøker likesinnede hvor det er pågående konflikter og kamphandlinger.

Dette er noe politimester Hans Sverre Sjøvold tar på det største alvor.

Mere på Aftenposten

14 oktober 2010

Lars Løkke: Politi er ikke nok for at løse ghettoproblemet

20 september 2010

Parallelsamfund, æresmord og tvangsægteskab

The most egregious case in point is the Umdat Al-Salik (“Reliance of the Sojourner” in Arabic), a manual on Shari’a (Islamic law) certified by Al-Azhar University, the most prominent and authoritative institute of Islamic jurisprudence in the world, as a reliable guide to orthodox Sunni Islam.

The manual states (01.1-2) that “retaliation is obligatory against anyone who kills a human being purely intentionally and without right,” except when “a father or mother (or their fathers or mothers)” kills his or her “offspring, or offspring’s offspring.” Hence, according to this view, a parent who murders his or her son/daughter for the sake of “honor,” whether owing to issues of chastity, apostasy and the like, incurs no penalty under Shari’a. This ruling is derived from a hadith (Sahih Muslim, Book 19, Number 4457) where it is affirmed that one should not kill a child unless one can know “what Khadir had known about the child he killed.” Khadir is a figure featured in the Qur’an who accompanies Moses on a journey and kills a son of believing parents for fear that he would rebel against the will of God (18:74 and 18:80-81).

5 april 2009

Masker er nu tilladte – Multikultur

Hvis burka-klædte kvinder skal have ret til at maskere sig, må samme ret gælde autonome, fodboldfans, rockere og alle andre, som måtte ønske det.

Alt andet er religiøst begrundet forskelsbehandling.

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 3.04.2009

Jo mere multikulturelt et samfund bliver, des mere behov er der for en farve- og kulturblind håndhævelse af lovgivningen. Alternativet er parallelsamfund, anarki eller det, der er værre. Derfor må et maskeringsforbud gælde alle. Lighed for loven eller kaos.

Michael Sandfort; B.T. 1.04.2009

29 september 2008

Parallelsamfund

Filed under: Islam, UK — Tags: , , , — Hodja @ 10:14

Muslimske spejdere i UK.