Hodjanernes Blog

12 september 2011

Muslimernes rollemodel: Pædofeten

1 august 2011

De som vil indføre en mindstealder for pigers ægteskab skal frygte gud og ikke overtræde hans love

A senior Saudi cleric issued a religious ruling to allow fathers to arrange marriages for their daughters “even if they are in the cradle,” setting up a confrontation between government reformers and influential conservative clergy.

Sheik Saleh al-Fawzan, one of the country’s most important clerics, issued the ruling after the Justice Ministry said this month it would act to regulate marriages between prepubescent girls and men in the Islamic kingdom.

“Those who are calling for a minimum age for marriage should fear God and not violate his laws or try to legislate things God did not permit” them to legislate, Sheik Fawzan wrote in a fatwa, or religious decree, which was published on his website.

(Cradle = vugge)

26 maj 2011

Shariah i Tyskland: Betinget fængsel for voldtægt af barn – hans mor sagde han skulle gøre det.

Bemærk – journalisten kalder dem grækere.

18 februar 2011

Thermodynamikkens 2. lov

Næh, Muhammed var såmænd ikke pædofil, han kneppede bare en ni-årig.

Fra Snaphanen har  vi skamløst klunset følgende sang fra de varme lande – som vor højtelskede partiknuser og justitsminister, Lars “Allah-hu-ak” Barfoed, nok burde lægge sig på sinde – dersom han har et sådant:

“Henrik Ræder Clausens grundige artikel på Sappho som vi linker til er rystende og afskyvækkende i dens blotlægning af den helt særlige beskyttelse som østrigsk jura yder for afskyvækkende praksis med oprindelse i en og kun en religion. Men ligesom med Hedegaardsagen herhjemme er juridiske skueprocesser i sidste ende kontraproduktive: Der kan afsættes betydelige statslige ressourcer på at holde den beskidte sandhed beskyttet mod misbilligelse, men hverken Østrig eller Danmark kommer én millimeter nærmere det multikulturelle fata morgana – der hvor man som bekendt fører dialog på dialogbænke og køber spændende nye krydderier i bazaren.

Ikke nok så megen drakonisk jura kan gøre det afskyelige elsket, og enhver skueproces bringer bare snavset yderligere frem i lyset. Hvor mange danskere vidste således for bare syv år siden at Muhammed var p-æ-d-o-f-i-l (dette sagt fuldt forsætligt af LFPC i propagandistisk øjemed med henblik på udbredelse til et større publikum)? Termodynamikkens anden lov gælder åbenbart også for skueprocesser, og den beskidte sandhed (at Muhammed kneppede mindreårige) er således juraens entropi. Glem ikke denne i og for sig komiske kendsgerning når debatten drukner i sofisteri om definitionen på pædofili eller ét manglende forbehold ved brug af “de”. Juraens maskineri arbejder for sandhedens udbredelse”.

16 februar 2011

Smag for småpiger?

…så mas bare på! – EUSSR og §266b skal nok passe på imens…

Som undersåt borger i EUSSR får man konstant udvidet sine horizonter.  Da vore kære ledere inde på Christians Hoppeborg under føring af Anders “Fup” Rasmussen sidst tog røven på befolkningen og aflyste den lovede folkeafstemning om Forfatningstraktaten Lissabontraktaten glemte de – underligt nok – at lade den dertil indrettede presse oplyse den gemene hob om at hermed var der også indført en ny frihedsdimension. Selv dasbladet Samarbejds-Politiken – hvis specielle interesseområde ellers skulle berettige en fyldig omtale – forsømte at bringe den glædelige nyhed, nemlig at fra nu af var pædofili – seksuellle overgreb på børn – ikke alene tilladt, men også poiitisk korrekt. Hvortil kunne føjes, at dersom nogen tænker ilde herom, da er vedkommende hjemfalden til straf i henhold til “Rammeafgørelsen”, idet vore pædofile medborgere nu indlemmedes l den store gruppe af særligt beskyttede mindretal.

Denne beklagelige forglemmelse er der nu rådet bod på. Skueprocessen mod Elisabeth Sabaditsch-Wolff blev afsluttet i går og dommen er ganske i overensstemmelse med såvel nævnte “Rammeafgørelse” som vor lokale kopi, §266b: enhver der har lyst til at voldtage børn kan frit gøre det – under forudsætning af at man ikke indskrænker sine seksuelle udfoldelser til udelukkende børn. En begrænsning, som selv læsere af Samarbejds-Politiken må kunne leve med. Som alle domme har også denne sit afsæt i konkrete tildragelser – i dette tilfælde hr. pædofet Mohammed’s voldtægt af en 9-årig pige. Han slipper for bebrejdende omtale i pressen og andre politisk korrekte kredse eftersom han vedblev med at voldtage hende også efter at hun var blevet 18 år gammel. Case Closed.

Pressemeddelelse fra Bürgerbewegung Pax Europa: “On February 15, 2011, Elisabeth Sabaditsch-Wolff was sentenced to a fine of €480 for “denigration of religious doctrines” by Judge Bettina Neubauer in the Vienna Regional Court. She was acquitted of the original charge of ethnic incitement. The court based “denigration of religious doctrines” on the fact that Elisabeth Sabaditsch-Wolff had characterized Mohammed as “pedophiliac” because — according to Islamic legend — he had sex with nine year-old Aisha. In the court’s view, this was “denigrating” because Mohammed did not have sex exclusively with children but also with grown women, and stayed with Aisha until his death when she was eighteen years old. So he was not inclined to pedophilia. It might be interesting to see whether this scandalous judicial interpretation could persist in regard to convicted child molesters in Austria. It is known that many of these child molesters were fathers of families at the time. This could therefore no longer legally be called “pedophilia.” – Elisabeth’s statement after the trial is clear: “Today is a sad day for my young daughter and for all other young girls.”

7 december 2010

Støtte til Lars Hedegaard: Sex misbrug i muslimske familier bliver ikke rapporteret

Four Dutch-Moroccan women, Rabea, Zohra, Ibtisam and Saïda, were all sexually abused by members of their families: their fathers, uncles, brothers or cousins.

After years of silence, they have decided to speak out because they know that many other Muslim women suffer the same fate. A care worker: “Taboos, secrecy, silence, shame and a closed community are almost a recipe for sexual abuse.”

The idea of ‘family honour’ meant that Rabea, Zohra, Ibtisam and Saïda kept their mouths shut. Now they are telling their stories to try and break the taboo surrounding sexual abuse in Muslim families. They no longer see themselves as victims. Their mission is to help other women who are in trouble now.

[…]

Rabea was abused as a little girl by her father.

[…]

Zohra kept her story to herself for years. She now tells of how she was raped by her cousin in Morocco when she was five.

[…]

Ibtisam was abused by her brother almost daily between the age of six and 12. “If I told on him, he would blame me.

[…]

Saïda was the victim of several abusers. She still suffers from the consequences every day. “I was abused from the age of four to 20 by different people. She realised there are more girls like her who do not tell their stories.

Confide
Zohra, Rabea, Ibtisam and Saïda are not alone. There are more indications of sexual abuse in Islamic families. A crisis centre in Friesland takes in victims of honour-related violence. Half of them turned out to be sexually abused by a relative. Most of them have a Moroccan or Turkish background, some of them are Iraqi, Afghan or Kurd.

[…]

Young Muslim women who are abused do not figure in reports. Neither do their abusers. Zohra Acherrat, psychiatrist with the ‘Fier Fryslân’ emergency shelter in Friesland in the north of the Netherlands:

“Muslim men are underrepresented in vice cases. That’s why we tend to overlook things. In most cases, Muslim girls don’t file a complaint. That’s why the abuse goes unnoticed.”

25 november 2010

‘M’ og ‘I’ ordene nævnes aldrig

Abid Mohammed Saddique, 27, Mohammed Romaan Liaqat, 28 and Mohammed Imran Rehman, 26, along with 5 others were jailed today.

4 november 2010

Saudi-Barbarien: 80-årig gifter sig med 14-årig

The bride’s father, Showan Ateen, said his daughter had been forced to marry that man from the southwestern town of Sabya but that she has not moved in with him yet.

“The father and the bride now want a divorce but the husband is refusing to divorce her before they pay him back his SR-17,000 dowry,” Ajel said.

“Her father said he does not have the money and is appealing for all benevolent people to help him so he will regain his daughter…the old man has threatened that they either pay him or he will take her by force.”

Legaliseret voldtægt.

6 oktober 2010

Muslimsk barnebrud: Det er ikke ægteskab – det er voldtægt!

3 oktober 2010

Mød Nujood Ali – 10 år og skilt

Filed under: Feminisme, Hodja, Islam, Koran, Muslim World, Shariah, Tørklæde — Tags: , , , — Hodja @ 17:12

26 september 2010

En travl måned for britiske muslimske voldtægtsmænd, pædofile og alfonser

Og det britiske politi har offentliggjort, at det har givet op:

Police have lost control of the streets, the forces’ watchdog warns as new figures show that an estimated 14 million incidents of anti-social behaviour take place each year – one every two seconds.

The Opinionator har samlet sagerne for september.

17 september 2010

Mødom til salg til arabere

Filed under: Jura, Kriminalitet, Muslim World, UK — Tags: , , — Hodja @ 00:17

A sex trafficking gang offered to sell the virginity of underage girls to wealthy businessmen for up to £150,000 each.

The three women and a man were offering girls as young as 13 but were arrested in an undercover Scotland Yard operation after staff at a luxury hotel tipped off police.

1 august 2010

En epidemi af pædofili i Pakistan…………………og Storbritannien

The Opinionator gennemgår utallige tilfælde af muslimsk pædofili i Pakistan og i muslimske kredse i UK.

An article you likely won’t find featured in the Western mainstream media exposes the rampant child molestation problem in Pakistan, particularly the Punjab region (see article below).  Islam is the religion of 90% Punjab residents. 

There is no doubt that many of these paedophiles are being imported into the UK, primarily England, due the government encouraged explosion in muslim immigration thus placing our children at higher risk of being molested and raped.

Below are some of the instances of muslim pedophila that I have written about. These are only the ones that make it into the mainstream media……noting that the much of the media are just as complicit, as the police, in  keeping muslim crime out of public purview.  When the media does decide to expose muslim “bad behaviours” they are often stymied.  Channel 4 wanted to air a television documentary that exposed the huge numbers of Pakistani muslim men involved in a pedophilia ring – police stopped the airing twice-due to fears it would “incite racial violence”. The documentary was eventually televised. Soothing muslim sensitivities appears to be far more important, to the police, than warning about and likely preventing the rape of a child.

Interesting to note — just like in Punjab, British children aged 11 to 15 are amongst the most likely to be molested/raped by muslim men.

Læs resten på linket i overskriften.

22 juli 2010

Misbrug af børn i Saudi Barbarien mere udbredt end i Vesten – og barbarernes ‘kultur’ forhindrer dem i at tackle problemet

Af KHALAF AL-HARBI Fra Arab News via Elder of Ziyon:

Two studies have been issued on the issue of child abuse in the last two months. The first one, conducted in the United States, claims one in six children would be subjected to sexual abuse.

The second study, conducted in Saudi Arabia by Dr. Nura Al-Suwaiyan, director of the family safety program at the National Guard Hospital, revealed one in four children is abused in the Kingdom.

This clearly shows that children are far more likely to be molested in the Kingdom than in the United States!

I know that such a result will shock many of us who believe that we are living in utopia, while American society is devoid of any ethical values. These people will reject the results of these studies or at least doubt the credibility of the researchers. They are dreaming. They are determined to provide a picture of our society as one that is completely flawless.

As it is useless to talk to these dreamers, I will address citizens with a more realistic outlook in our society and tell them that child abuse rates in the US will come down with time, while it will increase in our society.

The reason for this is the way each country deals with the problem. From a legal point of view, while sexual harassment against children in the US is considered a heinous crime, we look at it as a mistake or a wrongdoing, not as a crime, unless the child has been raped.

The child molester in America is considered a dangerous criminal while for us he is a man who committed a mistake that does not necessarily entail informing the police!

In the US, there is a detailed description of child harassment. Showing a pornographic picture to a child or talking to him about sex in the US is considered molestation, while in the Kingdom sexual harassment cannot be considered abuse unless actual sex act has taken place.

From a social point of view, it is a duty of parents and adults in America who notice their children being abused to inform police, but in our society parents would feel ashamed to tell officers if their son or daughter has been molested!

The Americans can confront this problem because they know that they are human beings and hence liable to make mistakes, while those in Saudi Arabia are unable to deal with this problem because they want to adhere to the imaginary idea that we are the purest society in the whole world. (klfhrbe@gmail.com)

Muslimsk misbrug af børn rapporteres også fra UK: British Mosque Faces Child Physical Abuse Probe

21 maj 2010

Skåne: Sandheden er ilde hørt

Skånepartiets stifter Carl P Herslow slæbes for retten og tiltales for ”hetz mod folkegruppe”!


Først gør Muhammed det og så nogle hundrede år efter, er det en forhånelse at fortælle det !‏

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

وكان محمد زوجة من 31 بما في ذلك طفلة في التاسعة من عمرها ومارست الجنس

7 maj 2010

Ny katolsk sex-skandale…..nej, vent…

Filed under: Imamer, Indvandring, Islam, Koran, Sverige — Tags: — Skjoldungen @ 21:25

Det var vist en smutter, så det har ingen interesse. Nå pyt, vi bringer den alligevel.

The Local: “A 48-year-old imam who teaches children about the Koran has been charged with sexually molesting an 11-year-old female student. According to the charge sheet the incidents are alleged to have occurred in August and September 2009 in the girl’s family home south of Stockholm. The 48-year-old was a regular visitor to the apartment and taught the girl and her 14-year-old elder brother about the Koran and the Arabic language. When the girl finally revealed what she had been subjected to her parents immediately called the police. – “The mother was scared that more children could be exposed,” district prosecutor Eva Kokkonen told news agency TT.

The sexual molestation involved the man groping the girl, including her breasts. “It is always serious when a child is exposed to sexual acts. Especially when it takes place in her home and with a person she should be able to have confidence in. I consider that the man abused his authority and the punishment should be prison,” Kokkonen said. The prosecutor argues that the evidence against the imam is strong. – “The girl’s story is reliable and her reaction when she told her parents is typical of abused children. She was very sad and so ashamed that she could barely talk about what had happened. Her big brother who arrived at the lesson later supported her story by testifying to the man’s exaggerated indiscretion towards the girl,” Kokkonen said. “He presented himself to me as an imam, I think that makes the crime worse. I am shocked over what he has done,” the girl’s mother told news agency TT. The trial will be held in Södertörn district court before the summer. The man denies all charges.”

1 maj 2010

Mit navn er Nujood, 10 år gammel og fraskilt

This book is not yet published in Great Britain;

I bought a copy from the US through Amazon. It is Nujood’s story in the first person taken down originally in French by Delphine Minoui of Beiruit, who wrote further material in between. It was translated into English by Linda Coverdale.
Nujood Ali came to the attention of the world in 2008 at the age of 10 when she entered the Courthouse in Saana the capital of Yemen and kept asking to see a judge. She was shown to a courtroom and sat to wait her turn. Eventually she was the last person present and the man ‘with a curiously gentle voice’ asked,

“And what can I do for you?”

This time I answer promptly. “I want a divorce.”

The book starts with this request and tells the story of how she got that divorce and how she was married to a man three times her age from their home village who offered to take her off her father’s hands.
Læs anmeldelsen på New English Review.

23 april 2010

Revolutionært sexmisbrug og rød pædofili

Medierne elsker den den katolske kirkes skandale om misbrug af børn, mens islams og venstrefløjens pædofili ignoreres.

Her er en skandale fra en såkaldt ‘progressiv’ skole i Tyskland:

Det drejer sig om den progressive Odenwaldschule og barnehjem i Hessen.  Over hundre elever skal ha blitt misbrukt regelmessig på eliteskolen for venstresidens barn.

Elevene forteller om seksuelle overgrep satt i system. Skandalen har været kendt i adskillige år, men medierne har ignoreret den.

1 april 2010

Den katolske kirke er i mediernes søgelys

Men der er andre, som stort set aldrig er i fokus – på trods af at misbruget er meget større.

Her er et lille udvalg af, hvad man kan finde på Youtube.

31 marts 2010

Oslo: Fætter-kusine ægteskab – bruden var 14

Før politiet ble koblet inn, forklarte hun seg om at hun i en periode på rundt to år hadde blitt voldtatt av ektemannen.

Hun skal ha blitt slått og truet med kniv i forbindelse med overgrepene.

Jente forklarer at foreldrene truet med de alvorligste represalier, om hun ikke ville bli i ekteskapet.

Older Posts »