Hodjanernes Blog

23 februar 2016

Den Tyske Overvågningsstat: Bundestrojaner

ÜBERWACHUNGSSTAAT – BUNDESTROJANER GENEHMIGT | ZERBERSTER

30 april 2015

All cars must have tracking devices to cut road deaths, says EU

Filed under: Demografi, EU, EUSSR, Teknologi, Totalitære — Tags: , , — Hodja @ 00:13

From 2018 every new car will contain a black box that automatically alerts the emergency services in the event of a crash.

Emma Carr, director of Big Brother Watch, said: “There is a clear risk that once this device is installed, drivers will lose total control over who has access to their data and how they will use it.

“Forcing drivers to have a device installed in their car, which is capable of recording and transmitting exactly where and when they are driving, is totally unacceptable.

“The European Parliament itself admitted that it expects a whole host of commercial companies to have access to this data.”

Mere på Telegraph.

22 oktober 2013

DanMarx Radio rapporterer om hvordan Frankrig klager over USA’s spionage

Figuring prominently on Le Monde’s website, French outrage is back over America’s secret services and how the NSA is spying on France, spurring a Le Monde editorial and protests from the French government.

The only problem with that, of course, is that Le Monde itself already revealed two months ago that France is as deeply engaged in the spying business as much as anyone.

Days after President François Hollande sternly told the United States to stop spying on its allies, the newspaper Le Monde disclosed on Thursday that France has its own large program of data collection, which sweeps up nearly all the data transmissions, including telephone calls, e-mails and social media activity, that come in and out of France.

Mere på No-Pasaran

DDR beretter også, at Tyskerne klager over NSA’s overvågning. Problemet er bare, at BND (BundesNachrichtenDienst) har spioneret i samarbejde med amerikanerne i årtier.

Vi kan også gå tilbage til 90’erne, hvor den Socialdemokratiske regering i Danmark holdt hånden over Amerikanernes overvågning via Echelon.

Så hykleriet kender ingen grænser – de overvåger os allesammen i hoved og r….

19 august 2013

5 januar 2012

Gem dig for politiets kameraer?

Filed under: Kriminalitet, Politi, Teknologi — Tags: , , , — Hodja @ 13:53

Not!

Hvor godt virker det om aftenen/natten?

Eller militærets? : New helicopter-style drones with 1.8 gigapixel colour cameras are being developed by the US Army.

6 december 2011

PET installerer trojanere på mistænktes pc’er i stor stil

Filed under: Danmark, Hodja, IT, Teknologi — Tags: , , — Hodja @ 11:04

Siden 2002 har PET adskillige gange listet spionprogrammer ind på mistænkte danskeres pc’er.

30 september 2011

‘We didn’t mean to track you’ says Facebook as social network giant admits to ‘bugs’ in new privacy row

Facebook has admitted that it has been watching the web pages its members visit – even when they have logged out.

In its latest privacy blunder, the social networking site was forced to confirm that it has been constantly tracking its 750million users, even when they are using other sites.

28 januar 2010

Internet Trolls: What you should know

Filed under: Politik — Tags: , — egtvedpigen @ 10:07

5 august 2009

UK: Big Brother 2009

The UK government is about to spend $700 million dollars installing surveillance cameras inside the private homes of citizens to ensure that children go to bed on time, attend school and eat proper meals.

No you aren’t reading a passage from George Orwell’s 1984 or Aldous Huxley’s Brave New World, this is Britain in 2009, a country which already has more surveillance cameras watching its population than the whole of Europe put together.

26 april 2009

Storbritannistans Socialistiske Sovjetrepublikker

Filed under: Politik, Totalitære, UK, Venstrefløjen, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 15:13

Every phone call, email or website visit will be monitored by the state under plans to be unveiled next week.

The proposals will give police and security services the power to snoop on every single communication made by the public with the data then likely to be stored in an enormous national database.

The precise content of calls and other communications would not be accessible but even text messages and visits to social networking sites such as Facebook and Twitter would be tracked.

22 april 2009

Big Brother Storbritannien

Filed under: Journalister, Politik, Sovjet/Rusland, Totalitære, UK — Tags: , — Hodja @ 18:29

Russisk journalist sammenligner det britiske overvågningssamfund med det gamle Sovjet.

A Russian journalist believes the level of surveillance is worse in ‘Big Brother Britain’ than it was in Russia during the Soviet era.

Irada Zeinalova, who is based in London, said she felt she was being constantly spied on by security cameras.

She highlighted how in the UK the level of monitoring is such that even rubbish bins have computer chips fitted so councils can check what householders are throwing out.

‘Security has got absurd,’ she said. ‘I don’t like that level of intrusion into my private life.

‘London is a Big Brother city. It is all watched by cameras. Even in the days of the USSR you couldn’t imagine such a number of cameras or observers. Your moves are even monitored by your bus tickets. There are CCTV cameras on every building and computer chips on the rubbish bins.

‘They can tell a lot about your life by studying your rubbish bin. All aspects of your life are plainly visible here.’

9 februar 2009

Hvem beskytter politiet egentlig?

Filed under: Danmark, Jura, Kriminalitet — Tags: , , , — Hodja @ 01:03

Overvågningskameraerne i Lejerbos uroplagede afdeling på Skallerupvej i Aalborg Øst er blevet blændet, så de ikke længere optager folks kommen og gåen i området.

Det er sket efter krav fra Nordjyllands Politi.

Dermed er den overvågning, der medførte et styrtdyk i antallet af indbrud og hærværk, reelt sat ud af kraft.

26 juni 2008

Svenskerne kan overvåge Folketinget

Filed under: Danmark, IT, Jura, Sverige, Ytringsfrihed — Tags: , , , — Hodja @ 11:12

Den nye svenske overvågningslov gør det fra næste år muligt for svenskerne at overvåge den elektroniske kommunikation til og fra Folketinget.

Danske politikere er rystede.

Det gælder for alle Telia-kunder.

Svenske modstandere af FRA-loven.

23 juni 2008

Den svenske FRA lov stjæler overskrifterne, men hvordan ser det ud med den danske overvågningslov?

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Europa, Jura, Medier DR m.fl., Politik, Sverige, Terrorism — Tags: , — Hodja @ 12:32

I Sverige har FRA loven fået massiv medieopmærksomhed efter, at loven har affødt store demonstrationer og været tæt på at bringe regeringen i mindretal. (FRA=Försvarets radioanstalt).

I Danmark har vores egen overvågningslov – logningsbekendtgørelse – været i funktion siden 15. september 2007, men uden at nyde samme medieopmærksomhed, som den svenske.

Her kan du hvem og hvad der skal logges i den danske overvågningslov. Bemærkninger til den danske lov er med rød farve.

Hvem skal logge?

* Alle, der udbyder internet og email i kommercielt øjemed, er forpligtet til at logge.
Svenske internet og mail udbydere er IKKE forpligtet til at logge efter den ny FRA lov.

* Det indbefatter teleskaber og internetudbydere, men også eksempelvis cafeer og hoteller, der tilbyder internet som en gratis serviceydelse.
Ikke et problem for cafeer og hoteller i Sverige da FRA loven ikke kræver logning hos udbydere.

* Biblioteker, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og boligforeninger med færre end 100 medlemmer er undtaget.

En undtagelse som gør den danske overvågning ganske værdiløs. Undtagelsen er indført for at ikke genere regeringens egne vælgere da overvågningsloven betyder store ekstra udgifter for udbyderne og regeringen er bange for at miste vælgere hvis medlemmerne i mindre boligforeninger skal betale 2.000 kr ekstra per måned og husstand for at dække udgifterne pga overvågningsloven. Regeringen accepterer derfor at terrorister frit anvender internetforbindelsen i en boligforening med færre end 100 medlemmer, vælgernes stemmer er jo vigtigere end at forhindre terrordåd.

Hvad skal logges?

* Fra fastnettelefoner gemmes nummeret, der ringes fra, og nummeret, der ringes til, samt tidspunkt og samtalens længde.
Sker ikke i Sverige da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Fra mobiltelefoner gemmes nummeret, der ringes til og fra, samt hvornår og hvor længe, samtalen varer. Telefonens id-nummer gemmes, samt data på hvilken mobilmast samtalen indledes og sluttes på. Også tidspunktet for, hvornår taletidskort aktiveres, gemmes.
Det sker heller ikke i Sverige da FRA loven jo ikke kræver nogen logning.

* Det samme gælder for afsendelse af sms- og mms-beskeder.
Også her slipper svenskerne da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved e-mail gemmes afsender- og modtageradresse, og hvornår beskeden er sendt, samt computerens IP-adresse.
Sker ikke i Sverige fordi FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ved internet-brug gemmes IP-adresser og tidspunkt samt computerens MAC-adresse.
Noget som svenskerne også slipper for da FRA loven ikke kræver nogen logning.

* Ikke alle data gemmes, for logningen foregår ved stikprøvekontrol. Hver 500. datapakke gemmes.

En email eller en fil består af mange datapakker og ved at kun gemme hver 500. datapakke så gemmer man noget som ikke kan bruges til noget som helst. Prøv at tage hver 500. bogstav af dette indlæg og sæt det sammen, så ser du at det blot bliver noget volapyk som ikke kan forstås. De danske udbydere skal investere store beløb i at gemme informationer som er totalt ubrugelige. Man kan spørge sig om ikke regeringen er blevet ramt af den danske nedgang i IQ niveauet!

I danske medier fremstilles FRA loven som om all internet og teletrafik i Sverige skal aflyttes og gemmes, noget som er totalt forkert.

FRA, Försvarets radioanstalt, er en civil myndighed under forsvarsdepartementet med 650 ansatte som har to opgaver:

1. Signalspaning eller signal sporing (på dansk) af udenlandsk elektronisk trafik som passerer Sveriges grænser via luften eller kabel. Da den meste elektroniske trafik over grænserne går via kabel (f.eks. fiber) var det nødvendigt med FRA loven da FRA tidligere kun havde lov til at bedrive signalspaning på elektronisk trafik i luften (radiobølger). Signaler fra radar-, navigerings- og våbenrelaterede systemer indgår også i signalspaningen.

2. At hjælpe statslige myndigheder og statslige virksomheder når det gælder IT sikkerhed. Ved angreb via internet mod statslige organisationer er det FRA som står for forsvaret.

FRA bedriver ikke nogen selvstændig efterretningstjeneste. I stedet udfører man opgaver på vegne af:

* Regeringen
* Forsvarsmagten
* Rigspolitiet
* Inspektionen for strategiske produkter
* Tolden
* Forsvarets materialværk
* Totalforsvarets forskningsinstitut
* Kriseberedskapsmyndigheten

Selvom FRA har lov til at samarbejde med udenlandske efterretningstjenester så deltager man ikke i Echelon. Danmark til gengæld deltager aktivt i Echelon med bl.a. en aflytningsstation på Amager, noget som Anders Fogh Rasmussen konstant benægter. I den sag er han lige så troværdig som når han konstant benægter at EU er en glidebane mod mere union.

Det er ikke til at forstå at danske medier gør alt for at bringe fejlagtige informationer om den svenske FRA lov samtidigt som man gør alt for at ikke informere om den vanvittige danske terrorlov.

Redigeret af PB

29 januar 2008

Totalovervågning

Filed under: Danmark, IT, Jura, Labaner, Penge — Tags: , , — Hodja @ 12:45

Som led i skattekontrollen tager Skat kopier af virksomheders harddiske og servere, og får dermed adgang til emails, personalesager og forskningsresultater.

Dybt ulovligt, lyder det fra skatteeksperter og revisorer.

Skattevæsenet – en stat i staten. Hvem kontrollerer Skat?