Hodjanernes Blog

8 august 2011

Bare et bedested

I Toscana har de samme bekymring som i det øvrige Europa:

Kultursammenstødet mellem islam og kristendom, eller rettere imellem et fremmed herrefolks politiske ønsker om magt over den oprindelige befolkning, og som sædvanlig ser vi tre fløje i sagen: 1) islam, 2) islams nyttige italienske idioter og 3) de fremsynede italienere.

Islam er I gang med mosképrojekter  både  i byen Greve i Chianti og i Firenze. Her er omtale fra april 2011:

Et islamisk center i Chianti er en fornærmelse mod Oriana Fallaci*, siger partiet Popolo di Libertá.

I Greve i Chianti er borgmester og byråd  imødekommende. Byrådet tager beslutning sidst på måneden. Oppositionen lover hård kamp.

I Greve i Chianti, en kommune med 14000 indbyggere og fødested for Oriana Fallaci ønsker man et islamisk centrum.

”Ikke nogen moské men bare et bedested for muslimerne”, forklarede borgmester Alberto Bencista (Pd). ”En multikulti sal, som menigheden længe har bedt om og vil kunne bruge tak være en overenskomst. Stedet skal ikke være forbeholdt religion alene, men skal også stå åbent for andre initiativer. Altså ikke noget problem”.

Problemerne synes derimod at være inde i Firenze. For mange opfatter borgmester Bencistas beslutning som et slag mod Oriana Fallacis minde, som i de sidste måneder af sit liv kæmpede for at forhindre en moské på denne egn.

”Det som er i gang – er en ørefigen til Oriana Fallaci”, erklærede Fallacis ven, Riccardo Mazzoni, i går. Han er deputeret i partiet Popolo di Libertá. ”Også i Italen er der stor risiko for, at der prædikes had mod Vesten i disse centrer.”

Også partiet Lega Nord vil tage initiativer imod et islamisk center i Chianti. I fjor arrangerede de en folkeafstemning.

”Modstanderne til projektet vandt med 1.402 stemmer” – husker regionens leder af Lega Nord, Marco Cordone, ”mens stemmerne for moskébyggeri bare var 51.”

Borgmester Bencista replicerede:

Jeg har aldrig set disse underskrifter og som sagt vil vi hverken bygge moskeer eller islamiske centrer, men bare et multiculti sted, hvor nogle muselmænd kan bede i fred og med respekt for reglerne.”

Marco Gasperetti

Kilde:  Corriere della Seras arkiv  fra 7.4.2011, side 30.

*) Den internationalt kendte journalist og forfatter Oriana Fallaci kæmpede som en løve imod islamiseringen af Europa trods hun var dødssyg af kræft. Hun gav ikke op, men døde så at sige med pennen i højeste hug.

At islam trænger sig sådan på i Toscana kan derfor næppe ses som andet end deres ønske om at håne den døde (?).

13 august 2010

Hvid slavehandel

Filed under: Afrika, Danmark, Europa, Evidens, Historie, Islam, Jihad, Muslim World, Slave — Tags: — spydpigen @ 20:22

Spydpigens blog – www.spydet.blogspot.com – fortalte 31. maj 2008 om de grusomme begivenheder, da Byzans blev erobret og ødelagt 1453 af de barbariske tyrkere.

Det var en oversættelse fra Oriana Fallacis bog ”La forza della ragione” (”Fornuftens Kraft”) 1. kapitel, side 43. Hendes kilde var skriveren Phrantzes efterladte beretning.

Uriasposten bragte i går en artikel om arabernes slavehandel, ”Det tilslørede folkemord” (http://www.uriasposten.net/?p=16908#comments) og nu i dag 13/8 bringer Weekendavisen en artikel om den slavehandel der foregik med ca. 1 million tilfangetagne europæere i perioden 1500- 1830, mens DR2 sender dokumentarserie om “Hvide slaver, muslimske pirater” på følgende søndage: 15-22 og 29 august kl. 21.50. Vil de fortælle sandheden?

Her er, hvad Oriana Fallaci fortalte om tiden efter erobringen af Byzans:

”Det som skete det følgende århundrede gav ikke mindre kuldegysninger. For i 1512 besteg Selim den Blodige det ottomanske riges trone – stadig i kraft af loven om brodermord – ved at skære halsen over på to brødre samt 5 børnebørn og forskellige kaliffer foruden et ukendt antal visirer. Fra dette individ nedstammer den, som ville skabe Europas Islamiske Stat: Soliman den Storslåede. Så snart kroningen var overstået, udrustede han virkelig en hær på næsten firehundredetusinde mand, tredivetusinde kameler samt fyrretusinde heste og trehundrede kanoner. Fra det nu næsten islamiserede Rumænien gik det videre til det katolske Ungarn og trods forsvarernes heltemod knuste hæren dem på mindre end 48 timer. Så nåede de til Buda, nuværende Budapest. De overgav byen til flammerne, fuldendte besættelsen, og gæt, hvormange ungarer (mænd, kvinder og børn) som omgående endte på det slavemarked, som var Istambuls særkende. Hundredtusind. Gæt, hvormange som det følgende år endte på de andre markeder, som kappedes med Istambul, nemlig i bazarerne i Damascus, Bagdad, Cairo og Algier. Tre millioner. Men heller ikke dette var nok for ham. For at realisere Europas Islamiske Stat udrustede Soliman faktisk yderligere en hær med firehundred kanoner og tog sig fra Ungarn ind i Østrig i 1529. Det ultrakatolske Østrig, som nu ansås for kristendommens sikre bastion. Det lykkedes ham ikke at erobre det, vist så. Efter fem ugers forgæves angreb, foretrak han at trække sig tilbage. Men ved tilbagetoget massakrerede han tredivetusinde bønder, som det ikke lønnede sig at sælge i Istambul eller Damascus eller Bagdad eller Cairo eller Algier, for prisen på slaver var sunket for meget på grund af de tre millioner og hundredtusinde ungarer, og så snart han var vendt tilbage betroede han den berømte pirat Khayr al-Din, kaldet Barbarossa at nyskabe flåden. Denne nyskabelsen tillod ham at gøre Middelhavet til et feudalt islamisk hav, således at han – efter at have kvalt en paladssammensværgelse ved at lade sine to ældste sønner og deres sex børn, strangulere, – i 1565 kunne kaste sig over den kristne klippefæstning på Malta.”

6 maj 2008

Kort sagt: Der findes kun én slags islam

Da jeg læste om deltagelse i Hizb ut-Tahrirs protestdemonstration, kom jeg til at tænke på, at det egentlig er påfaldende,

at f.eks. 5.000 moderate muslimer ikke drog gennem Københavns gader i protest mod demonstrationen, men svaret herpå findes nok i Flemming Roses interview med Oriana Fallaci i bogen “Amerikanske Stemmer”, hvor hun udtaler, at al den snak om moderat og radikal islam, god eller dårlig islam, er noget sludder. Der findes én islam, og den står i Koranen.

E.J. februar 2008.