Hodjanernes Blog

30 september 2010

Dem og os

86 mellanchefer, 0 invandrare.

Så ser mångfalden ut på Aftonbladets redaktion. Men samtidigt som chefredaktören Jan Helin håller invandrare borta från sin egen arbetsplats, så driver tidningen en kampanj för fortsatt hög invandring och mångkultur under parollen “Vi gillar olika!”.

Mere på Fria Tider