Hodjanernes Blog

18 august 2010

Helsingborg støtter islamiseringen

Apropos Skjoldungens indlæg i går 17/8 om Ramadan-propaganda i Skåne

Olaf Gerlach Hansen, tidligere chef for det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultur og Udvikling (CKU), beskrev den 13. juni 2005 ved en konference i Rabat i Marokko, hvordan man skulle gennemtrumfe de i 70´erne afgivne EU-løfter til de arabiske lande. Med andre ord, hvordan man skulle tvinge de europæiske befolkninger til at  underkaste sig islam for at realisere EU-politikernes og arablandenes drømme: et EURABIA – til fordel for storfinansens industri- og handelsplaner.
Som led i projektet udråbtes 2006 til ”et multikulturelt år”. Med udenrigsminister Per Stig Møllers velsignelse og anbefaling (sic!) arrangerede CKU en udstilling: ”Images of The Middleeast”. Man reklamerede intenst for festivalen, men undgik at fortælle, hvad det egentlig gik ud på: nemlig en islammission rettet mod danske skoleelever.

Også Helsingborg deltog. Sverige gik som så ofte før aktivt ind for islamisering. Indvandrerne giver os stort set et negativt billede på grund af muhammedaneres snyderi, røveri, mishandlinger, vold, voldtægter etc.
Der skal sandelig meget til for at indbilde folk, at islam i virkeligheden er en fredselskende religion!!! (Det har vi hørt tusindvis af gange uden at se det bevist!). Det er ikke nok at hilse med et tomt ”Assalamu alaykum”, fred være med jer.

Det svenske studieforbund ”Sensus” gik i samarbejde med det islamiske studieforbund ”Rushd” om at uddanne islamiske ”fredsagenter”. Sensus´s leder, Mats Bernerstedt, indrømmede eller dækkede sig bag, at han ikke selv havde meget kendskab til islam, men han samarbejdede med (etioperen ?) Yasin Ahmed.

Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, der stammer fra Jordanien, er islamolog og søger som ”fredsforsker” at forene de to uforenelige kulturer gennem fælles morgenandagter, gudstjenester eller skoleafslutninger. Han er projektleder i ovennævnte studieforbund ”Rushd” og har været udsendt af den svenske stat til dialogturné i Ægypten og Jordanien.

Fredsprojektet havde et budget på 1,5 millioner. Pengene kom fra Sveriges Ungdomsstyrelsen (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) og Allmänna arvsfonden (870 000).

Mellem 2005  og 2007 uddannede de et hundredtal unge muslimer mellem 16 og 25 år til ”fredsagenter”. Disse skal oplære flere ”fredsagenter” og ligesom missionærer sprede et fredens billede af islam gennem studiecirkler og – vigtigst – i skolerne til de forsvarsløse skoleelever!!! Desuden ville man udgive ”en håndbog i islamisk fredskultur” (sic!).

Målet var at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kunde samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen!

Nogle islamiske fredsagenter blev også sat ind i Almedalen på Gotland under politikerugen.

Som omtalt i Festivalavisen fra ”Images of The Middleeast” har man sendt unge – både kunstnere, journalister og ”fredsagenter” – til Mellemøsten for videre information. Bl.a. deltog en gruppe unge svenske muslimer i et ”fredspilotkursus” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria. Man var benovet over at skulle ”træffe store navne dernede”. (Herregud, netop sådan tom smigren af den lille mand på gulvet er et kendt våben!). Hvem var de ”store navne”? Tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren… Og der var arrangeret mange forelæsninger på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sagde Anna Lindh Instituttets leder Jan Henningsson…

Frikirkepræst Stanley Sjöberg advarede i den svenske avis ”Världen idag” 20.7.2007: nok er det vigtig at velkomne ærlige muslimers ønske om at fremme fred, men man skal ikke være blind for, at koranen opfordrer de troende til vold.

Vi ”ikke-muslimer” har god grund til at være skeptiske til alle deres projekter og propaganda. Før indvandringen vidste vi knapt noget om islam, men nu har vi i adskillige år iagttaget muhammedanernes opførsel og hørt om begreber som taquia æresmord, martyrere, terror etc. Vi har hørt og set og konkluderet…
Desuden har vi lært af tidligere såkaldte fredsprojekter, som havde skjult formål: tænk på den sovjetstyrede fredsbevægelses mange fraktioner og medløbere under Den kolde krig eller på det europæiske Fællesmarkeds fredssnak, da det gjaldt at vinde magt. Også Hitler talte om fred. Og Chamberlain med sit ”Fred i vor tid”!!

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: – – – på hvilke betingelser?

Kilde:  http://www.spydet.blogspot.com   28. juli 2007