Hodjanernes Blog

19 november 2010

Københavns Politi: Hvor der bor indvandrere, må man forvente »at der sker ting ind imellem«

Side tre og fire i Nørrebro/Nordvest Bladet illusterer fint den udvikling København i disse dage gennemgår: Moskeen på Vibevej skal moderniseres for millioner, der sandsynligvis er skænket af det iranske præstestyre, og Utterslev Kirke er indstillet til lukning.

En borger klager under debatmødet om moskeen over selvbestaltede muslimske politibetjente, der hver fredag – i forbindelse med fredagsbøn – nægter ham adgang til egen vej. En repræsentant for plejeboligerne Vibegården gør opmærksom på, at trafikkaos under bønnen også forhindrer ambulancer i at nå frem til syge beboere. Manu Sareen kæmper som altid »for folks ret til at bede til deres gud«, og politiets repræsentant, Anders Bo Møller, minder borgerne om, at hærværk og vold er, hvad man bør forvente, hvis man bor på Nørrebro:

»Bispebjerg er en bydel, hvor der bor rigtig mange forskellige mennesker med forskellig baggrund. Derfor må man forvente, at der sker ting ind imellem, men folks forventninger til tryghedsgraden er meget forskelige. Men når man har valgt at bo, som man har, må man leve med at få del i byens puls

Ak ja, hvorfor valgte man ikke at bosætte sig i Kartoffelrækkerne, Holte eller Gentofte? Silly me!

Læs Nørrebro/Nordvest Bladet her!

12 juli 2009

Arabisk Nordvest

Filed under: Asyl, Aviser mm Danske, Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Medier DR m.fl. — Tags: — Hodja @ 11:30

Politikens læserbrevsspalter er i øjeblikket godt fyldt op af argumenter imod tvangshjemsendelserne af de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke.

Og ja, man kan argumentere for at gøre en undtagelse med flygtninge fra et land, som danske soldater har været med til at besætte, også selv om en del irakere netop nu holder ferie i Irak. Men at kalde den danske asylpolitik for umenneskelig, hensynsløs og generelt uden skyggen af indføling er forkert. Man skal blot tage en tur til Nørrebro, eller endnu bedre, Nordvest, hvor man vil opleve, at etniske danskere er forsvindende få, Nordvest er blevet arabisk, og mon en urimelig hård indvandrings-og asylpolitik ville tillade det?

Thomas Johannes Erichsen; Politiken 6.07.2009

22 maj 2008

Protestmarcher gennem Nørrebro til Rådhuset

Filed under: Danmark — Tags: , , — Hodja @ 13:30

Frem til planerne om at lave Kulturhuset om til ungdomshus er på dagsordenen i Borgerrepræsentationen d. 11. juni fortsætter vores modstand.

Følgende er planlagt. Sig til hvis du vil hjælpe os!! Udover tilmeldinger til marcherne vil vi meget gerne have hjælp til de dage, hvor vi skal uddele løbesedler i NV.

31-maj Lørdag Vi uddeler løbesedler til postkasser i NV.
Mødes ved Kulturhuset kl. 15
05-jun Torsdag Grundlovsdag: Protestmarch fra Nørrebro Station via Nørrebrogade til Rådhuspladsen.
Afgang kl. 16:30. Forventet ankomst kl. 17:30
07-jun Lørdag Vi uddeler løbesedler til postkasser i NV.
Mødes ved Kulturhuset kl. 15
11-jun Onsdag Dommens dag, hvor planerne er på dagsorden i Borgerrepræsentationen: Protestmarch fra Nørrebro Station via Nørrebrogade til Rådhuspladsen.
Afgang kl. 17. Forventet ankomst kl. 18