Hodjanernes Blog

28 oktober 2009

”De fem nordiska länderna bör gå ihop i en ny union” – med Dronning Margrethe som sultan

Samhällsdebattören Gunnar Wetterberg:

En nordisk förbundsstat kan ge de nordiska länderna en internationell maktställning. En nordisk union skulle bli världens tionde största ekonomi, rejält före till exempel Ryssland och Brasilien. Norden skulle då ha en given plats vid de stora internationella rådslagen. I EU kunde de nordiska länderna med större tyngd hävda nordiska värden. Nyckelpositioner i EU-kommissionen kunde lättare komma inom räckhåll. Fördelarna med ett enande är i dag så stora att politikerna bör göra allvar av en ny Kalmar­union, skriver samhällsdebattören och författaren Gunnar Wetterberg inför Nordiska rådets session i Stockholm den 27–29 oktober.

[…]

Förbundsstaten skulle ha ett gemensamt statsöverhuvud. Dronning Margrethe II är det självklara valet – symboliken i namnet talar för sig, hon skulle bli den andra unionsdrottningen i alla länderna. Om det är för svårsmält för de andra skulle posten sedan kunna rotera mellan länderna, ungefär som Malaysias sju sultaner turas om att vara sin förbundsstats överhuvud, bara byråkratierna inte börjar snurra runt på samma sätt.

Nej tak!

30 oktober 2008

Nordisk Råds multikulturelle utopi

Filed under: Danmark, Demografi, Finland, Immigration, Norge, Politik, Politisk korrekte, Sverige — Tags: , — Hodja @ 09:54

Flere nordiske politikere opfordrer de nordiske regeringer til at arbejde sammen om immigrationspolitikken, udtaler de på Nordisk Råds møde i Helsinki:

The politicians believe having a Nordic immigration policy is important in order to structure and facilitate a humanitarian and sustainable migration into the Nordic countries, and challenge the Nordic governments to work together.

“We must recognise that we affect each other to such a great extent in this area that we must dare to discuss this topic within a Nordic framework and open up an avenue for the Nordic governments to co-operate on migration”, says Niinistö.

Læs mere på Nordisk Råds hjemmeside.

Via Tundra Tabloids.