Hodjanernes Blog

7 maj 2013

23 prosent innvandrere i Norge i 2030

Tirsdag presenterte Fafo de første delrapportene fra det nordiske forskningsprosjektet om utfordringene for de nordiske modellene.

I dag har Norge 13 prosent innvandring. I 2030 kan tallet øke til 23 prosent. Prognosene er usikre, men vi legger dette til grunn, sa Fafos instituttsjef, Tone Fløtten – da hun gikk gjennom «befolkningsendringer» for de kommene år. Til sammenligning er det ventet at innvandringsandelen i Sverige vil øke fra dagens 15 prosent til 18 prosent i 2030 – mens Danmarks andel vil øke fra 10 til 14 prosent i samme periode.

Fløtten stiller spørsmål ved om befolkningsveksten bør lede til en ny politikk:

  1. Skal vi ha et fortsatt regulert arbeidsmarked?
  2. Skal vi fortsatt ha omfattende offentlig velferd?
  3. Skal vi fortsatt ha politisk oppslutning om modellen generelt og sosial likhet spesielt?

Hovedbudskapet formulerer Fafo slik: «Hvordan utforme fremtidens integreringspolitikk slik at forskjellene i levekår mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen utjevnes?»

Mere på Nettavisen

30 oktober 2008

Nordisk Råds multikulturelle utopi

Filed under: Danmark, Demografi, Finland, Immigration, Norge, Politik, Politisk korrekte, Sverige — Tags: , — Hodja @ 09:54

Flere nordiske politikere opfordrer de nordiske regeringer til at arbejde sammen om immigrationspolitikken, udtaler de på Nordisk Råds møde i Helsinki:

The politicians believe having a Nordic immigration policy is important in order to structure and facilitate a humanitarian and sustainable migration into the Nordic countries, and challenge the Nordic governments to work together.

“We must recognise that we affect each other to such a great extent in this area that we must dare to discuss this topic within a Nordic framework and open up an avenue for the Nordic governments to co-operate on migration”, says Niinistö.

Læs mere på Nordisk Råds hjemmeside.

Via Tundra Tabloids.