Hodjanernes Blog

29 juni 2011

En rigtig skiælm, ham Niels…

Hvad har De Radigale og Pianisterne til fælles…?

Når dette skrives er klokken 10:48:32 om formiddagen. Fred hviler endnu over land og by. Men om et par timer, når Samarbejds-Politikens abonniner M/K har fået øjne og latten er serveret på sengekanten, så er det forbi. Da vil ambulancernes sirener sønderrive stilheden i de kiølende skygger og mørket som roser udbrede i de gatede communities – lige fra Classensgade, over Gentafte, Gl. Halte og Trørød til Rungsteds lyksaligheder. De hidkaldte Falck-reddere vil få travlt med udsugnings- og intubationsudstyr, men dødsfald kan formentlig afværges, da responstiderne i disse egne er kendeligt kortere end f.eks. i Hvide Sande og Thyborøn. Årsagen til al dette postyr begyndte da læserne slog op på dagens kronik. Umiddelbart herefter røg ikke alene latten og croissanten, men også dagens første håndfuld psykofarmaka galt i halsen, og cyanosen bredte sig fra hjernen til de endnu umalede læber: selveste emeritus radigalicus, Niels Helveg Petersen, skriver her: “selv om Radikale Venstre og Dansk Folkeparti som regel står langt fra hinanden, burde vi kunne forenes i en fælles kamp for grundlovens betydning i det danske demokrati.”

Jamen, det står der skam! – Intet under at segmentet er rystet, ja chokeret. Skade blot, at den udspyede fråde nu har gjort resten af kronikken ulæselig. Havde man fortsat lidt længere ned ad siden, ville det hele være faldet på plads og tingenes rette tilstand genetableret. Selv dasbladets trofaste læsere har dog så megen humor i behold, at de ville have gennemskuet skjælmen. Hør blot: “Den danske grundlovsbestemmelse overgås med flere længder af ytringsfrihedsbeskyttelsen i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.” – Eller denne her: “et sådant generelt forbud mod burkaer i det offentlige rum ville efter alt at dømme være i strid med både grundloven og de internationale menneskerettigheder” – Eller hvad med denne: “Der vil ofte findes internationale konventioner eller traktater, der indeholder en meget mere opdateret og detaljeret regulering af de relevante spørgsmål”.

Og just her ligger puddelhunden begravet. Efter en lang række retoriske henvisninger til den grundlov som ingen – mindst af alle De Radigale – tager alvorligt og rive dem i næsen på Dansk Folkeparti, lader lurifax Helveg masken falde: “Derudover findes der jo to centrale domstole, der afgør en lang række sager af relevans for menneskerettighedernes rækkevidde, nemlig EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Disse domstole er med deres fortolkninger af de internationale konventioner og traktater, der gælder for Danmark, med til at sætte vigtige grænser for Folketingets handlefrihed”. – Hvoraf den uhildede læser så skal slutte, at Det Radigale Venstre vil have Folketingets magt tilbage, kæmpe for ytringsfrihed og borgernes medbestemmelse! – Og det skulle komme fra et parti hvor næstforkvinden hedder Zenia…

Masken rammer da også det bonede gulv med et klamt klask: ” Når Dansk Folkeparti flere gange har slået til lyd for, at ytringsfriheden er ukrænkelig og absolut, og at vi ikke skal acceptere domfældelse for racistiske udtalelser, er det da underligt, at man ikke kan se grundlovsdebatten som en anledning til at få udvidet og præciseret ytringsfrihedsbestemmelsen og måske samtidig få fastslået nogle principper for forholdet mellem dansk ret og international ret.” – Læs: Grundloven skal ændres, så Folketinget ikke behøver at spørge folket om flere grundlovsændringer. Og skulle vore egne politikere ikke kunne lave en korrekt grundlov – ja, så kan EUSSR og FN nok finde ud af den bagatel – evt. med hjælp fra de dystre gehejmedommere i Centraleuropas dunkle gemakker!

31 august 2010

Waffen-SF og de Radigale: Der er intet galt med Bananrepublikken Sveriges valgsystem

Sverige er fuldt i stand til at gennemføre et demokratisk valg til Rigsdagen.

Det siger SF’s gruppeformand, Ole Sohn. De Radikales udenrigsordfører Niels Helveg Petersen affejer også de borgerlige partiers kritik af Sverige. VKO’s forslag er helt ude af proportioner. Sverige er et velfungerende, nordisk demokrati.


26 marts 2009

Jesper Langballe om De radikale og Ceaucescu i Jyllands-Posten 1990 (februar)

De radikales venskab med den styrtede rumænske diktator Ceaucescu er et specielt kapitel i vor nyere politiske historie.

Svend Haugaard har givet mig anledning til at forske lidt i det ved at benægte forholdet.

ceausescu117/9 1979 holdt Det radikale Venstre landsmøde i Nyborg med en gæstedelegation fra Ceaucescus kommunistiske regime, ledet af vicepræsident Mihai Dalea, der blev fotograferet til Ekstra Bladet sammen med Niels Helveg Petersen.

Et mærkeligt indslag i et dansk partilandsmøde.

Da Amnesty International i 1987 havde rapporteret om de umenneskelige forhold under Ceaucescu, udtalte Bernhard Baunsgaard i en samtale med Carlo Hansen (Århus Stiftstidende 9/7), at Det radikale Venstre ganske vist havde overvejet at bryde den rumænske forbindelse, men havde forkastet muligheden, fordi “nålestik”, der opfordrede regimet til at ændre forholdene, var mere effektive end brud.

Det gav Jyllands-Posten anledning til en skarp lederkommentar dagen efter.

Sært nok er der intet, der tyder på, at de radikales selskabelige nålestik-virk­somhed ændrede diktatorens praksis.

Da Samleren i 1980 udgav Ceaucescu’s taler på dansk – med hjælp fra det rumænske udenrigsministerium – var bogen forsynet med en helgenbiografi over Ceaucescu, skrevet af den gamle radikale frontfigur K. Helveg Petersen.

Hans skildring af diktatorens værk kalkerer dennes egen selvforherligelse og nationalt socialistiske retorik: Endeløse pedantisk-leksikale talrækker over vækstrater o. lign. Skal dokumentere de mirakuløse fremskridt – blandet med naiv helte-glorificering af føreren og hans store egenskaber.

Om Ceaucescus første politiske tale, da han var 18 år, hedder det: “Den blev beskrevet som “den vildt fossende flod fra bjergene” (af hvem, mon?). Det tages helt alvorligt, at fru Ceaucescu ved sin forskning kvalificerede sig til i 1979 at blive præsident for landets nationalråd for videnskab og teknologi.

Mens diktatorens kollektivisering brutalt nedtromlede landsbyerne og gjorde bønderne til forarmede slaver i lejekaserner, giver bogen et idyl-billede af produktions-friheden på de små landbrugs-bedrifter. Arbejderne bestemmer selv deres arbejdsforhold. Og mens fængslerne var stoppet med politiske fanger, citerer K. Helveg Petersen begejstret Ceaucescus appel til nationerne om overholdelse af Helsingfors-aftalen om menneskerettigheder – et problem, som Rumænien ifølge Ceaucescu havde “løst radikalt i den revolutionære humanismes ånd”.

  “Menneskets udnyttelse af mennesket er blevet fjernet for bestandigt i vort land.”

Rumænske flygtninge, som kendte virkeligheden, kunne græmme sig i tavshed.

K. Helvegs kritikløse beundring overgås sikkert kun af den ligeledes radikale Sven Skovmands skønmalerier af retfærdigheden i Sovjet og Østeuropa.

ceausescu2Parade-diplomati

Hvad skyldtes nu de radikales særlige betagelse af den charmerende psykopat Ceaucescu og hans potemkin-kulisser?

Tilsyneladende to ting: Ceaucescu garnerede sin nationale modstand mod Moskva-dominans med talemåder om nedrustning og opløsning af den kolde krigs magtblokke. Altså vand på de radikales mølle. Og i forlængelse heraf: Diktatorens yndlingsrolle var en parade-diplomatisk aktivitet som rejsende storpolitisk fredsmægler og spendabel vært for udenlandske beundrere. (Ifølge K. Helveg Petersen var det minsandten den allestedsnærværende Ceaucescu, der fik udvirket både Nixons forsoning med Kina og Camp David-freden mellem Begin og Sadat.).

Med sin diplomatiske stil imødekom Ceaucescu et særligt behov hos de radikale: De elsker internationale konferencer så højt som nogen kirkelig økumeniker. Og hvad værre er: De tror på, hvad der siges ved den slags sammenkomster.

Devisen for deres fredsdiplomati kan vel formuleres omtrent sådan: – Herhjemme er vi så små og søde, og hvis vi nu taler rigtig kærligt med dem, der er store og slemme, så bliver de måske også små og søde.

Svend Haugaards indignerede svar til mig 28/1 var i så henseende karakteristisk:   Hvad har vi ikke gjort for verdensfred og menneskerettigheder gennem deltagelse i diverse konferencer!

De radikale skal såmænd nok selv tro på, at deres klæben til gangsterregimet har haft en moralsk forbedrende virkning.

Desværre er rumænerne af en anden mening. Men de deltog jo heller ikke i konferencerne – kun i den rå virkelighed udenfor conductatorens palads. Der kunne de så i aviserne se deres bøddel blive hjerteligt opvartet af vestlige parlamentarikere som Gert Petersen og de radikale.

24 februar 2006

Helved mødtes med imamer og rakkede Danmark ned

Selv om der er bred enighed i Folketinget om at holde de dansk-muslimske imamer uden for Muhammed-krisen, afholdt tidl. udenrigsminister, folketingsmedlem Niels Helveg Petersen (R) forleden et personligt møde med imamer

Den saudi-arabiske avis Al Watan omtalte mødet søndag. I artiklen er Helveg Petersen bl.a. refereret for, at “der i de seneste fem år har eksisteret et ondsindet angreb imod muslimerne”, og at “disse forsmædelige tegninger imod islam er et led i dette angreb”.

Læs det hele i BT