Hodjanernes Blog

31 oktober 2012

Tungetale

♬ …Vort modersmål er hæsligt, det har så fæl en klang… ♬

Ifølge DanMarx Dhimmi Radio (DDR) vil Ejerslykkeskolen i Odense nu bede om tilladelse til, at skolen kan opdele eleverne i klasser med etnisk danske og tosprogede elever. I den anledning har man haft professor Niels Egelund i radioens timenyheder. Han er almindeligvis – titlen til trods – en fornuftig mand, og kan ydermere tale dansk. Men han må naturligvis belægge sine ord, så de ikke støder dem vi ved nok. Ergo fortæller han, at når en skole når 30% tosprogede elever, så begynder folk at følge ministrenes og de kaglende klassers eksempel og tage ungerne ud for at sætte dem i privatskole. Og når andelen af tosprogede når de 40%, så begynder undervisningen at smuldre.

Tager man nu professorens ord for pålydende, må man undre sig såre over, at man – i skrivende stund – har ikke mindre end 22 internationele skoler i Danmark. Og disse hører ikke til i den ringeste ende. Desuden finder man i hertugdømmet Slesvig et større antal skoler, hvor man på den danske side har tyske skoler med danske elever og på den tyske side danske skoler med tyske elever. Ej heller her finder man skolernes bundskrab. Endelig vil vi – i al beskedenhed – anføre, at dele af denne blogs redaktion er tresproget, uden at dette synes at have påvirket den akademiske karriere i negativ retning.

Det, professoren mener, men ikke tør sige, er naturligvis, at tosproget = muslim. Thi hele balladen kommer af, at den pågældende skoleleder, en Birgitte Sonsby, kom for skade at lade hjertet tale og kalde en spade for en spade. Det har hun høstet en tjenstlig påtale for, men også fået sympatitilkendegivelser fra navnlig skolens forældre. Hvilket vi iøvrig mener er malplaceret, idet samme Birgitte Sonsby med en til vished grænsende sandsynlighed ikke har stemt på Dansk Folkeparti, men på et af de islamofile partier – og således må ligge som hun har redt.

Men der er håb forude, efterhånden som Folkeskolen udelukkende rummer tosprogede (d.v.s. 2xhalvtsprogede) elever. Transformationen til ægte madrassa kan så forløbe uforstyrret af vantro danskere og man kan koncentrere sig om at terpe koranvers og de andre, nødvendige gloser såsom “fuck you“,  “I keel you” og “jaj knipper din mor”. Læreruddannelsen er allerede godt i gang, f.eks. på Blågårds Seminarium. Til gengæld vil vi så forvente, at man i de danske privatskoler lærer dansk – foruden relevante fremmedsprog. I så fald må man kunne forlade uvæsenet med at tale i tunger og kalde muslimer for “de unge”, “utilpassede” og “tosprogede”. Den sidste betegnelse kan så anvendes om de elever der har en kinesisk, vietnamesisk, indisk, eller anden udenlandsk herkomst og som på ingen måde saboterer undervisningen i de danske skoler. Tværtimod, tør vi godt sige. Og til den tid vil endog professorer turde tale dansk. Moské…