Hodjanernes Blog

30 august 2013

Mullah Krekar: «Strategien til de venstreorienterte og muslimene har mange fellestrekk»

I et brev Krekar har sendt fra fengselet, som ABC Nyheter har fåt tilgang til, oppfordrer han norske muslimer til å stemme på Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

«I Norge vil det være passende å stemme på AP, SV og Rødt. Muslimene i Norge er enda ikke såpass store eller felles at de greier å bli et parti eller ha et felles krav til politikerne. Vi ser at Stoltenberg ikke var som Bondeviks blindefølge av Bush».

I brevet skriver mullahen at de venstreorienterte partiene kommer nærmest muslimers standpunkt, og oppfordrer derfor til å stemme deretter.

Mere på VG

Krekar ved, at islamiseringen vil fortsætte med de rød-grønne. OG at de ikke vil udvise ham.

15 august 2013

Mullah Krekars nettverk er mer omfattende enn det som har kommet frem tidligere, mener tysk politi.

Ifølge etterforskningsdokumenter fra tysk politi, står den Krekar-ledede gruppen blant annet bak finansiering av al-Qaidas kurdiske nettverk i Irak.

220px-Mullah_Krekar

Foreløpig er åtte personer mistenkt for medvirkning til terrorfinansiering og planlegging. Krekar-nettverket skal i tillegg til al-Qaida ha sterke bånd til terrorgruppen Ansar al Islam. Tyske sikkerhetsmyndigheter hevder at Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mullah Krekar, er leder for nettverket.

[…]

Nettverket er omtalt som terrorvennlig og anti-vestlig orientert, og skal ha fått navnet Rawt, ifølge de tyske dokumentene. Mye av informasjonen fra gruppen skal ha blitt spredd via nettsider med ulike kombinasjoner av domenenavnet Durbeen, skriver tysk politi. Disse navnene har vært kjent fra den norske rettssaken mot Krekar tidligere, men tysk politi har klart å kartlegge større deler av nettverket. Målet til organisasjonen skal være å etablere en islamistisk stat i Kurdistan i det nordlig Irak.

Mere på VG

Wiki om Krekar.

5 august 2008

Udviste mullah Krekar indstævner Norge for menneskerettighedsdomstiolen

Filed under: Islam, Labaner, Muslim World — Tags: , , — Hodja @ 13:53

Omstridt mulla mener seg umenneskelig behandlet i indre eksil – uten rett til å arbeide, studere eller være en del av samfunnet.

Mere på VG

Mere om Krekar og hans menneskelighed.

Fremragende australsk video om fyren: “Retfærdighedssansen i det land (Norge) han så inderligt foragter er det eneste der redder ham fra den Irakiske bøddels løkke”.