Hodjanernes Blog

1 oktober 2010

»Måske er det ok, at lige præcis de her drenge vælger at stemme et par ekstra gange«

Der blev diskuteret fællesskab, mangfoldighed og inklusion under Københavns Kommunes integrationspolitiske stormøde på Nørrebro, i det omfang noget kan diskuteres, når 99% af deltagerne er af samme opfattelse, og den tiloversblevne procentdel føler sig fysisk truet.

Nørrebro & Nordvest Bladet var tilstede. Her citeres der fra artiklen »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem« på side 12:

“Lidt i et hjørne har en gruppe drenge på 15-16 år fået fat i lidt ekstra stemmesedler i form af grønne klistermærker, som nu diskret bliver klistret på en af plancherne. ‘Bedre uddannelse – mere fokus på faglighed’, og selvom det er snyd, er det måske ok, at lige præcis de her drenge vælger at stemme et par ekstra gange.”

[…]

»Der er brug for mere hjælp til at blive accepteret. Der er mange flere fordele ved det multikulturelle, end der er problemer, men der er brug for mere accept og forståelse. Og så handler det også om måden, der bliver talt om os på,« siger 17-årige Yasmin Ouahmane.

[…]

»Jeg føler, at den nye generation af politikere er klar til at tage ansvaret for at kalde tingene noget andet. Men det er selvfølgelig også borgernes ansvar at tage afstand fra en dårlig tone i debatten,« siger Neil Stenbæk Bloem (SF), der er medlem af Integrations- og beskæftigelsesudvalget,[…]”