Hodjanernes Blog

20 november 2010

»Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.

Glem alt om dommere, der henter inspiration til afgørelser i henhold til folkets ønsker. I fremtiden skal dommerstanden i stedet lede folket i den ønskede retning, »uanset«…

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen og landsretspræsident Bent Carlsen har været på studietur i Canada for at hente »inspiration« til EUs nye charter. Her har man har fundet idoler, der er alt andet end folkelige…

Fra Berlingske.dk – Kronik: Lær af Canadas multikulturalisme:

“Vi var tilfældigvis i det multikulturelle Canada, da den tyske kansler Angela Merkel i oktober erklærede den tyske »Multikulti« for en fiasko. Hendes udtalelse var vendt mod det store mindretal af tyrkiske immigranter, der efter mange år i landet stadig ikke taler meget tysk og bor isoleret fra det omgivende samfund. I Canada fik hun opbakning af enkelte, der er kritiske over for den officielle canadiske politik, men de fleste aviser erklærede, at det var den tyske form for multikulturalisme, der var en fiasko. Det samme gjorde professor ved University of Toronto Jeffrey G. Reitz. Han skulle interviewes af de canadiske medier lige efter vores møde med ham, for som han sagde: »Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.
[…]
Danmark er kun i meget begrænset omfang et immigrationsland, og vi har ikke en politik eller lovgivning om multikulturalisme. Men vi har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi har i december 2009 fået Charteret om Fundamentale Rettigheder i Den Europæiske Union. I dette charter er det i præamblen anført, at Unionen bidrager til at bevare og udvikle de fælles værdier under hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner. Uanset at indvandringen i Danmark for tiden er begrænset, vil de nævnte forhold medvirke til, at danske domstole i stigende omfang skal kunne håndtere sager, hvor parters rettigheder – så at sige – kolliderer med hinanden.
Med disse overvejelser i bagagen drog vi til Canada for at høre og se, hvordan de canadiske domstole tackler sådanne problemstillinger i et multikulturelt samfund.”
[…]
Canadiske domstoles måde at afveje rettigheder over for hinanden på vil utvivlsomt kunne inspirere danske dommere, når vi i de kommende år formentlig i større grad skal forholde os til friheds- og minoritetsrettigheder ifølge Menneskerettighedskonventionen og EU-Charteret.
[…]
I Europa synes nogle – som Angela Merkels udtalelser viser – at have tabt troen på en succesfuld integration. Nogle canadiere ville sikkert have svaret hende, at succesfuld integration er mere sandsynlig, når folk udviser tålmodighed og bevarer troen på, at det vil lykkes.”


Tip fra & tak til: Anonym


24 oktober 2010

Hal Lindsey om multikulturalisme

17 oktober 2010

Angela Merkel: Multikulturalismen er en total fejltagelse

Merkel erklærede tanken om et multikulturelt samfund i Tyskland fallit.

Forestillingen om at bygge et multikulturelt samfund, hvor alle lever side om side uden problemer, må siges at have fejlet stort, sagde hun blandt andet.

Berlin – German Chancellor Angela Merkel called on Saturday for closer ties between Moscow and Nato, ahead of a summit on Monday with Russian President Dimitry Medvedev and French President Nicolas Sarkozy.

26 juni 2009

Multikulturalisme er gift for et tillidssamfund

Nu har Engelbreth Larsen udgivet en ny bog om Oplysningen.

I en debat i DR’s Deadline for nylig sagde han, at multikulturalisme ikke er problemet, men derimod fraværet af tolerance.

Hallo! Problemet er jo netop, at tolerance vanskeligt kan opstå i et multikulturelt samfund. Borgerkrigen på Balkan kan tjene som et blodigt vidnesbyrd.

Multikulturalisme er simpelthen gift for et tillidssamfund, og spredes den i tilstrækkelige doser, vil multikulti med tiden betyde døden for de vestlige samfund, som vi hidtil har kendt dem. Dvs. som tolerante højtillidskulturer.

Læs mere Kulturkritik af Kasper Støvring.