Hodjanernes Blog

28 december 2015

Mr. Bean i lufthavnen …

Filed under: TrumfEs — Tags: — trumfes @ 12:35

Som sædvanlig roder han sig ud i problemer … 🙂

Taget herfra