Hodjanernes Blog

27 september 2016

“Kun Dansk Samling viser vejen væk fra katastrofen”

Morten Uhrskov fortæller, hvorfor kun Dansk Samling kan løse flygtningeproblemet

Han pointe med to ultimative krav er – desværre – helt korrekt

Taget herfra

26 februar 2016

Stol ikke på at Tyrkiet giver noget for de mange penge EU smider til dem

Det siger Morten Uhrskov fra Dansk Samling – og det har han 100 % ret i

Nato burde kraftigt overveje at smide Tyrkiet ud af Nato, efter at ErDuGal(erdogan) næsten er lykkedes med at gøre Tyrkiet til en islamisk stat

Morten Uhrskov har også skitseret, hvorfor Dansk Samling IKKE vil acceptere andet end en udtræden af Shengen aftalen og FNs flygtningekonvention.

Hør ham argumentere her:

Det synes jeg lyder særdeles fornuftigt.

Jeg er dødtræt af at Dansk Folkeparti ikke prioriterer den muslimske masseindvandring allerhøjst og med ultimative krav til Venstre.

Det tror jeg mange af Hodjas læsere er enige i …

25 februar 2016

Morten Uhrskov : “Medierne i Danmark udgør et kæmpe problem”

Filed under: Danmark, Løgnepresse, Medier DR m.fl., TrumfEs — Tags: — trumfes @ 16:14

Glimrende video med Morten Uhrskov

Det er desværre ikke kun i lille Danmark at medierne er et problem, men overalt i den vestlige verden

Og ud over DR og TV2 er det også RitSAUs såkaldte bureau, der fungerer som venstreorienteret propagandacentral.
Det må absolut med i søgelyset.

MSM

18 oktober 2015

Zenia Stampe møder realiteterne

Filed under: Danmark, Mangfoldighed, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 15:13

Zenia Stampe tror på Danmarks Statistik. Uheldigvis for hende er det derfra Morten Uhrskov har sine tal

Hun ævler løs og slynger om sig med “fakta”, som viser sig ikke at være fakta.

Hvad andet kan man forvente af en radigal …

Jeg tror man kunne få mere at vide hos denne stampe 🙂

stampe

Taget herfra

16 juni 2015

Interview med Morten Uhrskov, Dansk Samling

Filed under: Danmark, EU, Immigration, Politik — Tags: , — Hodja @ 22:20

26 april 2015

Morten Uhrskov og Dansk Samling: Udfyld vælgererklæring

Filed under: Danmark, Dansk Samling, Demokrati, Folketinget, Politik — Tags: — Hodja @ 15:44

Vejledning i udfyldelse af vælgererklæring:

0. Hent vælgererklæring
1. Vælgererklæringen printes ud
2. Skriv herefter dit navn, fulde adresse, bopælskommune og personnummer.
3. Vælgererklæringen dateres og underskrives.
4. Vælgererklæringen sendes til Folkeregisteret i den kommune, hvor du har bopæl.
Når vælgererklæringen kommer retur fra kommunen:
5. Send vælgererklæringen til Postboks 278, 4180 Sorø.

NB! Print meget gerne flere eksemplarer af vælgererklæringen ud og få familie, venner, bekendte og kolleger til at skrive under. Husk at fortælle, at vælgererklæringen i første omgang skal sendes til ens kommune – og først i anden omgang til postboksen i Sorø.

Dansk Samlings hjemmeside.

4 december 2013

Den dystre sandhed om integrationen

Nye tal forties – de rummer en dyster sandhed om integration

Morten Uhrskov refererer en ny rapport fra Danmarks Statistik ‘Indvandrere i Danmark 2013‘ – og fortæller hvorfor den stort set ikke bliver nævnt i medierne.

Næsten ingen skrev om nye tal fra Danmarks Statistik

Nu forstå vi også bedre, hvorfor Danmark Statistiks meget vigtige, årlige publikation om især ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er blevet omtalt så beskedent af danske medier, skrevne som elektroniske. Indvandrere i Danmark 2013 hedder den lille sag fra Danmarks Statistik, og den er på alle områder dyster læsning.

[…]

Man deprimeres yderligere, når man tænker på de tilbagevendende forsøg på at male virkeligheden om fra dyster til rosenrød. Blot inden for de seneste måneder har Rockwool Fondens Forskningsenhed og Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet gjort sig skyldige i grov vildledning, når de har præsenteret integrationen af ikke-vestlige som godt i vej og med potentiale til meget mere.

Læs mere på Den Korte Avis

Morten Uhrskov er en rar mand, han nøjes med at beskrive Rockwool Fondens Forskningsenhed og Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet som skyldige i grov vildledning. Jeg ville nærmere kalde det kriminel manipulation af den danske befolkning.

Se også: Fra oktober 2012 til september 2013 blevet der givet 62.520 opholdstilladelser til udenlandske statsborgere. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

19 april 2013

Politiken sprang frivilligt ned i sølet

Morten Uhrskov: Dagbladet Politikens nedrige kampagnejournalistik i august 2011 fortjener at få sin helt egen skamstøtte.

Politiken valgte som det eneste medie at anvende det materiale, som det venstreekstreme Redox var kommet i besiddelse af til “afsløring” af det såkaldte ORG.

[…]

Nu er så syv personer blevet tiltalt, fire for hacking og tre for vold eller hærværk.  Hvis blot én af de fire tiltalte for hacking kendes skyldig, kan vi konstatere, at dagbladet Politiken har samarbejdet med en eller flere kriminelle om at viderebringe oplysninger på ulovlig vis og vel at mærke oplysninger, der ikke på nogen måde er i strid med loven.

[…]

Det er da betryggende at tænke på, at vi her i landet har et større dagblad, der samarbejder med mennesker, der efterfølgende bliver tiltalt for alvorlige forbrydelser.

Læs det hele på Morten Uhrskovs blog.

PS: Journalisterne der samarbejdede med venstrefascisterne er: John Hansen, Amalie Kønigsfeldt og Claus Blok Thomsen.

John Hansen har Hodjanerne tidligere stiftet bekendtskab med, da Politiken i 2011 overtrådte alle presseetiske regler ved associere bloggen (og flere andre) med Anders Breivik.

Løgnagtig artikel i Politiken der groft overtræder sine egne etiske regler (igen).

Politiken-Update: Redaktionschef kunne ikke finde kontaktoplysninger

24 maj 2012

Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens Pris

Anders Fogh Rasmussen tog i 2001 magten i Danmark med løftet om en fast og fair udlændingepolitik.

Det skulle være slut med den hovedløse masseindvandring fra ikke-vestlige lande, som siden 1983 havde trukket en hale af kriminalitet og sociale problemer efter sig.

Men fik danskerne den stramme udlændingelov, de havde forlangt?

Ti år efter 24-års-reglens indførelse kaster historiker Morten Uhrskov Jensen et kritisk blik på den reelle effekt af VK-regeringens udlændingelov fra 2002. En lov, som den nye regering tavst har overtaget, måske fordi lovens ånd for længst er udhulet. Han beskriver Malmømodellen, Metockdommen og den statistiske omplacering af indvandringen til Danmark og afslører, at den ikke-vestlige indvandring fortsætter i samme takt som før, med en stadig højere pris i form af øget fattigdom og kriminalitet, der rammer både indvandrere og etniske danskere.

Køb bogen her.

Tidsskriftet Sappho afrunder Lars Hedegaard sin anmeldelse af bogen således: “Tilbage står det spørgsmål, som mange har overvejet og ingen endnu har fundet noget godt svar på – heller ikke Morten Uhrskov: Hvad har fået Overdanmark til stædigt at føre en masseindvandringspolitik, når det dog måtte stå klart, at den aldrig kunne blive til fordel for landet – og specielt ikke til økonomisk fordel? – Indtil begyndelsen af 1970’erne kunne man med en vis troværdighed argumentere for, at indvandrerne leverede nyttig arbejdskraft, som ikke kunne dækkes af det hjemlige udbud, men den antagelse blev aflivet i forbindelse med oliekrisen i 1973. – En delforklaring kunne være, at offentlig støtte til masseindvandring virker som en social markør, der viser, at man er så velstillet, at man ikke behøver at bo i nærheden af indvandrerne – omtrent ligesom det for et par generationer siden tydede på høj social status, hvis man kunne rejse til Paris, og ligesom det stadig er fint at stå i Den Blå Bog og blive inviteret til hofbal. – Fint skal det være, men om det er hele forklaringen, må vi overlade til fremtidens historikere, der utvivlsomt vil tumle med tidens altoverskyggende mysterium: Hvorfor besluttede Danmarks politiske klasse at ødelægge landet? –  Hvis der altså til den tid er historikere, der tør røre ved et så farligt emne.”

23 maj 2012

Stampist klædt af for åben skærm

Uploadet af Snaphanen

13 august 2011

Morten Uhrskov om Redox og Politiken i dagens JP

Morten Uhrskov skriver:

At et af landets førende dagblade vælger at samarbejde med en organisation som Redox, er rystende. Redox´ dagsorden er så tydelig, så det næsten gør ondt, når jeg ser på omtalen af min egen person. Redox gør alt, hvad det kan for at kæde mig sammen med ekstremister, skønt min eneste brøde består i, at jeg to gange har holdt foredrag for en forening, der støtter det danske folkestyre, og at jeg i Århus var nødt til at lade mig følge væk fra stedet. Redox´ omtale af mig er måske ikke en overtrædelse af injurielovgivningen, men det snerper derhenad, idet formålet er at fremstille mig som en, der plejer omgang med personer med ekstreme holdninger. Redox kan for min skyld sejle deres egen sø, men dagbladet Politiken har begivet sig ud på journalistisk katastrofekurs ved at indlade sig med Redox.

13 juni 2008

ET DELT FOLK. Dansk udlændingepolitik 1983-2008

Det er en farlig illusionspolitik at bilde vælgerne ind, at antallet af udlændinge i Danmark er noget, der alene reguleres af politikere og journalister på Christiansborg.«
Ritt Bjerregaard, 2002

Fra bogen »Et delt folk. Dansk udlændingepolitik 1983-2008« af Morten Uhrskov Jensen.

Hvordan kunne det gå til, at et lille, ensartet folk i løbet af få årtier modtog op imod en halv million udlændinge, mange med en helt anden religion og kulturbaggrund? Historikeren Morten Uhrskov Jensen fortæller i denne bog hvordan og hvorfor.

»Spændende som en roman«
Arne Hardis, Weekendavisen

»Særdeles indholdsrig og interessant«
Klaus Rothstein, Weekendavisen

Udkom 5. juni 2008. Hardback, 612 s, 248,00 kr. ISBN 978-87-989198-5-8

Bogen kan købes her …

Det er historien om et land på vej ud i selvopgivelse. Nøgternt, sagligt og kultiveret afdækker Morten Uhrskov Jensen, hvordan det gik for sig, og hvad der blev sagt i de år, der var så afgørende for Danmarks fremtid.

Han lader kilderne tale deres eget sprog. Fra folketingsdebatterne til slagsmålene i pressen. De er her alle sammen. Præsterne, biskopperne, ministrene, folketingsmedlemmerne, kommunalpolitikerne, forfatterne, kunstnerne, journalisterne, chefredaktørerne, professorerne, lektorerne, fagforeningsfolkene, erhvervslederne, juristerne, rabbinerne, imamerne, socialrådgiverne, meteorologerne, menneskeretseksperterne, de EU-ansatte og mange, mange andre velmenende danskere.

Og ikke at forglemme den vigtigste af dem alle: Hans Gammeltoft-Hansen, Folketingets nuværende ombudsmand, og den egentlige arkitekt bag den udlændingepolitik, som for alvor åbnede landets grænser i 1983. Det er en bog om et dansk folk, der på grund af folketingets udlændingepolitik blev et delt folk. Men det er også fortællingen om dem, der ikke gav op og stædigt satte sig for at ændre udviklingen. Man er ikke den samme efter endt læsning.

Bogen er forsynet med et omfattende register, der kan bruges som et opslagsværk.

CITATER FRA ET DELT FOLK

Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.
Marianne Jelved, 2004

Hvem kan med hånden på hjertet være i tvivl om, at muslimerne i dag udsættes for en hetz, der har paralleller til nazisternes hetz mod jøderne i Tyskland i 20’erne og begyndelsen af 30’erne? Er der ikke rigelig grund til alarm?
Rune Engelbreth Larsen, 2000

Hele den såkaldte indvandrerdebat er blevet trættende, forudsigelig og afspejler en (undskyld udtrykket!) fundamentalistisk stammementalitet hos et lille, selvtilstrækkeligt folk, der for længst har kastet sin uskyld og sit positive image over bord.
Mandana Zarrehparvar, 2004

Kvinder gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde.
mufti Shahid Mehdi, 2004

Jeg er oprørt over, at vi skal sidde her i Allahs hus og diskutere sharia med kufr (vantro, red.) − nogle endda uden tørklæde.
Muslim i Abu Labans moske, 2004

Det Danmark, der er under udvikling nu, er lige så værdigt og lige så godt, som det Danmark, der har været under udvikling tidligere.
Jørgen Bæk Simonsen, 2000

Til indvandrerne er mit budskab klart: få flere børn og tag en længere uddannelse! Det er vejen frem til flere rettigheder og ligestilling i vores samfund. Om ti år skulle de etniske minoriteter gerne være stærkt repræsenteret hos politiet, pressen og i politik. Ellers …
Tanveer Sharif, 2001

Til gengæld fik vi et sort kabinet, der er i fuld gang med at nedskrive vores flygtningepolitik til et utidssvarende minimum og udradere Det Danske Center for Menneskerettigheder. Er der slet ingen borgerlige, der synes, at dette er et nummer for pinligt?
Klaus Rothstein, 2002

Den arabiske kultur har bidraget i rigt mål til verdens udvikling.
Tidligere kulturminister Grethe Rostbøll, 2003

De fem biskopper, der opfordrer til en »pæn« tone i udlændingedebatten, misbruger deres status til at fedte for den herskende, politiske korrekthed. De er en skam og en skændsel for en luthersk-evangelisk kirke.
Søren Krarup, 1997

Faktisk mener jeg, at der bør være flygtninge- og indvandrerbørn på alle danske folkeskoler af hensyn til de danske børns dannelse. Det er lige vigtigt for nutidens børn at lære om deres egen kultur og om fremmede kulturer, fordi de er nødt til at være kosmopolitter for at klare sig i en verden, som bliver stadig mere international.
Elsebeth Gerner Nielsen, 2000

Jeg er dybt, dybt rystet. På nogle områder er jeg som udlænding nærmest misundelig på dem, der levede under apartheidstyret i Sydafrika. [Udlændinge-]Udspillet er noget af det mest umenneskelige, jeg har set i mit liv.
Talsmand Souhail Ibrahim, IDFAD, 2002

Regeringen har spredt en hørm af smålighed omkring sig. Det er en slags mental krigsførelse. Mange indvandrere kommer sikkert i utroligt dårligt humør over det. Bare se på prins Henrik.
Instruktør Erik Clausen, 2002

Det er en farlig illusionspolitik at bilde vælgerne ind, at antallet af udlændinge i Danmark er noget, der alene reguleres af politikere og journalister på Christiansborg.
Ritt Bjerregaard, 2002

Danskerne går typisk i usexet tøj som joggingtøj, vindjakker eller regnsæt, fordi de stadig har en tilknappet sexmoral. De krammer kun sjældent, deres børn har næsten alle prøvet at stjæle, og om vinteren er de psykiatriske hospitaler fyldt op med danskere, der har svært ved at tackle det triste vejr. Danskerne er selvglade, men bliver i dårligt humør om vinteren og vil hellere se film på video eller gå i biografen. Fru Petersen elsker at fortælle om sygehistorier, og vi har været vidne til en hjerteskærende og stigende grovere og grovere behandling af udlændinge i medierne.
Fra undervisningsbog for flygtninge

Fra at være et modersmål så har danskfaget ændret karakter. De unge er blevet mere integreret i den globale kultur, og derfor vil det også være logisk at udvikle danskfaget i klasser, hvor der er mange, der har dansk som deres andet sprog. Der kunne man udmærket tage udgangspunkt i de elever, der sidder i klassen, og beskæftige sig med lødig litteratur fra deres lande.
Professor Frans Gregersen, 2003

Vi har oplevet, at somaliske patienter, som har tisset på gulvet i en skål, vil have, at vi samler det op. Nogle − det er mest mændene − vil slet ikke snakke med os. De fleste får så mange gæster, når de er indlagt, at det er svært at komme til. De respekterer ikke besøgstiderne, og det generer de andre patienter, som deler gang med dem. Vi har også prøvet, at nogle råber ad os og ikke vil snakke med os. Mændene kigger op i loftet, når vi henvender os til dem. Vores personale bliver yderst provokeret af deres opførsel.
Københavnsk sygeplejerske, 2003

Men det frygtelige er integrationsproblemernes racistiske undertone, som udspringer af debatten. Mennesker, som er dårligt uddannede, og ikke har ret meget sprog, er en prøvelse, men det er jo ligegyldigt, om de kommer fra Tunis eller Næstved.
Forfatter Inge Eriksen, 2005

Pia Kjærsgaard var vel endnu i den fertile alder, tænk hvis hun bollede en sort og fik en lille chokoladegris i tilgift. (…) De − undermenneskene − vil tage noget fra os, de vil udnytte vores godhed, vores humanisme og ikke nok med det, de vil erstatte vores tomme kirker med propfulde moskeer og skære Pia Kjærsgaards klitoris af.
Forfatter Klaus Rifbjerg, 2005

… hvorvidt den politiske samtale bliver friere ved i stedet at kalde Ulla Dahlerup et røvhul eller et dumt svin, frem for at anføre, at hendes udgydelser minder om nazisternes eller for den sags skyld Stalins propagandaretorik, må vi jo lade være op til Lars Hedegaard.
Forfatter Georg Metz, 2005

Man kan diskutere, om Dansk Folkeparti er et nazistisk parti, men man kan i hvert fald sige, at det er et anakronistisk, nationalistisk parti. Man kunne også i overensstemmelse med den gode tone nøjes med at erklære, at de er nogle skiderikker og politiske bøller.
Forfatter Bent Vinn Nielsen, 2006

Selvfølgelig er der ting, jeg indlysende ikke kan gå ind for, såsom stening af kvinder, men jeg kan da ikke have noget imod, som der står i loven, at en mand skal tilfredsstille sin kone seksuelt, at medgiften er en kvindes private ejendom, og at en gammel mand ikke må gifte sig med en ung kvinde eller en rig med en meget fattig, folk skal passe sammen – ifølge sharia-loven.
Forfatter Lone Kühlmann, 2005

Danmark bør gå til psykolog. Vi har vrangforestillinger om muslimer, globalisering, EU og både multikulturalisme og flerreligiøsitet. Vi tror ikke alene, at det er noget, der truer vores danskhed. Vi tror også, det er noget, vi kan stemme om. Som om det multikulturelle, globaliserede samfund er noget, vi kan sige ja eller nej til. (…) Det kan godt være, at Krarup og Kjærsgaard ikke bryder sig om det. Bare ærgerligt, Søren og Pia. I er blevet overhalet af friskere kræfter. Men trøst jer, I skal ikke være kede af det. Det globaliserede, multikulturelle samfund kan godt blive væsentligt mere interessant og mindre indestængt end lummerheden i jeres såkaldte folkeparti.
Journalist Anders Jerichow, 2006

Uffe Ellemann-Jensen, Peter Schmeichel og Prinsesse Alexandra er alle danskere med en udenlandsk baggrund, der har givet meget til Danmark. Lad os dog give indvandrerne en fair chance i vores samfund, så bliver problemerne måske også lidt mindre.
Lars Kramer Mikkelsen, tidl. MF for Socialdemokratiet, 2000.