Hodjanernes Blog

3 november 2010

Nicolai Sennels om Morten Kjærum

Leder af EUs agentur for Fundamentale Rettigheder (FRA), danskeren Morten Kjærum, påstår, at “der ikke er indikationer på, at unge muslimer er mere eller mindre voldelige end ikke-muslimer.”

Det passer ikke. En nylig undersøgelse foretaget af Nedresaksisk Universitet blandt 45.000 unge over hele Tyskland konkluderer klart og tydeligt, at “Muslimske drenge er mere voldelige”, og at jo mere troende muslimer er, jo mere parate er de til at gribe til vold. Det er da også en kendsgerning at de otte første lande på Danmarks Statistiks top-10 over kriminelles hjemlande er muslimske. Danskere kommer på 9.-pladsen, efterfulgt udelukkende af ikke-muslimske lande. Et nyligt jobopslag fra Københavns Fængsler afslørede i øvrigt, at 45 procent af de indsatte har udenlandsk herkomst. Hertil kommer selvfølgelig de mange indvandrere, som har dansk statsborgerskab. Ser vi på førnævnte top-10 er det ikke svært at regne ud, hvor disse udlændinge og indvandrere kommer fra. Kjærum fortæller, at FRA’s undersøgelse blandt 3.000 unge viser, at vold blandt teenagere ikke skyldes deres tro, men at de selv er udsat for vold eller føler sig diskrimeneret. Man må jo så bare konkludere, at muslimske unge oftere udsættes for vold, formentligt grundet den væsentligt mere autoritære opdragelse i muslimske familier. Vi må også formode, at muslimer nemmere føler sig diskrimineret grundet det muslimske æresbegreb, der let medfører en ganske høj grad af offermentalitet.

19 maj 2010

Hvor er DanMarx Radio, Amnesty, FN, Morten Kjærum og venstrefløjen?

Tænk hvis Israel havde dødsdømt 103 mennesker!

Den palæstinensiske Center for Menneskerettigheder (PCHR) er en ikke-statslig organisation (NGO) med hovedsæde i Gaza By. Centret er et non-profit selskab, dedikeret til at beskytte menneskerettighederne, fremme retsstaten og opretholde de demokratiske principper i de besatte Palæstinensiske Territorium (OPT).

Så vidt så godt. Men det første det stod på deres hjemmeside var deres fordømmelse af Isra…. nej Gaza!

“Den palæstinensiske Center for Menneskerettigheder (PCHR) fordømmer på det kraftigste gennemførelsen af tre dødsdomme i Gaza-striben her til morgen. Disse dødsdomme blev gennemført uden ratificeringen af den palæstinensiske præsident. PCHR understreger, at ratificeringen af dødsdommene er en eksklusiv ret for præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed (PNA) under loven om strafferetlige procedurer no. 3 af 2001: Gennemførelse af enhver dødsdom uden formandens ratifikation udgør en overtrædelse af loven og forfatningen”

Dødslisten er denne:

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=6678:pchr-condemns-gaza-governments-execution-of-three-palestinians-&catid=62:pchrdeathpenalty&Itemid=210

kilde: http://semit.wordpress.com/ & http://www.pchrgaza.org

Tip: P.H.

4 maj 2010

Morten Kjærum sat på plads af vennerne

Sat på plads.

Ikke af Morten Messerschmidt eller populismens glubske hunde. Men af en EU-kommissær. En af vennerne. En af hans egne. Systemets mand er blevet sat på plads af systemet. Hvor er det dog trist.

Mikael Jalving i Frontalt på JP.

7 marts 2009

Hvornår siger I alle sammen undskyld?

Pistolerne knitrer i gaderne, uskyldige dræbes, ældre får ikke deres mad, samaritter chikaneres. Anno 2009. I København.

Så er det, at jeg spørger: Hvornår undskylder Villy Søvndal, Ole Sohn, Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager for krigen? For I talte om dialog, flere penge og bedre integration, mens vi andre sagde udvisning, arbejde og lovlydighed.

Hvornår beklager Bjørn Elmquist, Morten Kjærum, Andreas Kamm og Jørgen Chemnitz det kaos, som de har forårsaget? For I anklagede os for at være intolerante og på kant med menneskerettighederne, når vi advarede mod mellemøstlig kriminalitet, rockerafstumpethed og ikke-vestlige æresbegreber.

Berigelse eller balkanisering
Hvornår kryber Marianne Jelved, Poul Nyrup Rasmussen, Poul Schlüter og Birte Weiss til korset og beder danskerne om tilgivelse for volden? For I sagde, at indvandringen ville være en berigelse for Danmark, mens vi kunne henvise til en kommende balkanisering af Danmark.

Hvornår griber Georg Metz, Arne Melchior, Bent Melchior og Mikael Rothstein pennen og udfærdiger en offentlig skrivelse, hvori de bekender deres synder? For I henviste til noget fra 1930’erne, mens vi sagde, at indvandringen ville gå ud over vore sårbare danske mindretal og svage grupper.

Hvornår beder Flemming Balslev, Ole Espersen, Tyge Trier og Niels-Erik Hansen om forladelse for deres juridiske krig mod danskernes selvbestemmelsesret? For I brugte jeres begavelse til at advare mod danskernes indre svinehund, mens vi bare var bekymrede.

Hvornår gør Niels Due Jensen, Hans Skov Christensen, Lars Kolind og Uffe Ellemann-Jensen afbigt for deres manglende dømmekraft? For I red med på floskelbølgen, mens vi nøgternt pegede på konsekvenserne.

Hvornår bøjer Klaus Rifbjerg, Troels Kløvedal, Ib Michael og Knud Vilby nakken i ydmyghed? For I tog fejl bag jeres mange halvdårlige bøger, mens vi andre foran bøgerne havde ret.

Førskønnet mediebillede
Hvornår går Tøger Seidenfaden, Lisbeth Knudsen, Anne Knudsen og Jørgen Flindt Pedersen på knæ i afmagt? For I forskønnede virkeligheden i medierne, mens vi andre gennemskuede usandhederne.

Hvornår indrømmer socialpædagogerne, psykologerne, kriminologerne og socialrådgiverne, at de tog så grueligt fejl? For I troede, at I kunne købe jer til multikulturel harmoni, mens vi henviste til udenlandske erfaringer om det modsatte.

Hvornår formulerer lektorerne, professorerne, adjunkterne og ph.d.’erne en beklagelse for deres forkerte analyser? For I gemte jer bag ideologi og skønmaleri, mens vi så virkeligheden, som den var.

Hvornår indrømmer Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, at han bærer ansvaret for de uskyldigt dræbte? For du talte om det globale ansvar, mens vi kunne dokumentere, at din åbning af grænserne ville skabe libanesiske tilstande.

Hvornår? Hvornår undskylder I? Alle I, der gjorde som ovennævnte? Hvor mange døde skal der ligge i gaderne, før I træder i karakter? Hvor megen dokumentation, hvor mange fakta skal der til? Hvornår?

Alex Ahrendtsen forlægger, viceborgmester (DF) i Jyllands-Posten.

Kære Alex Ahrendtesen – du må da være naiv så det basker. De undskyldninger får du ALDRIG. For det er jo DF’s skyld – hvornår fatter du det?

25 juni 2008

Det var han knageme ikke længe om…

Morten Kjærum – Danmarks redepisser no.1 og nyhvervede agent for EUSSR – er allerede klar med dolken.

DhimmiesDet Fjerde Rige har mange institutioner, agenturer, kommissioner og falbelader. Hvor mange, er der ingen der ved. Men tilsyneladende har man blandt alle disse overflødighedsdepartementer også et man kalder “Agentur for grundlæggende Rettigheder” (stave kan de altså heller ikke – det skal vel hedde grundliggende?). Her må man forstå, at disse rettigheder tilhører et ganske bestemt segment i Neuropa, nemlig det importerede, kulturberigende, nye herrefolk.  Og dette segment har særdeles sarte følelser. Så sarte og skrøbelige, at det for enhver pris må beskyttes mod ur-pøbelens tvivl, kritik og uhøviske bemærkninger.  Ret et job for vor lille Morten.  Og så er han så dygtig, så dygtig til at skrive af fra FN’s Menneskerettighedsråd (som endda er på arabisk).

Den til Forsendelse med de kongelige Brevposter privilegerede Berlingske politiske og Avertissements Tidende lader forkynde:

“Danmark lever ikke op til EUs regler, når det gælder lovgivning mod racisme, hedder det i den første årsrapport fra EUs agentur for Grundlæggende Rettigheder.  Vor regering kritiseres kraftigt af EUs nye agentur for »Grundlæggende rettigheder« placeret i Wien, der har afløst EUs tidligere center for observation af racisme og fremmedfjendtlighed. I den første årsrapport fra agenturet kritiseres en halv snes af EUs medlemslande – heriblandt Danmark – for ikke at bruge EUs lovgivning mod racisme til på nationalt plan at slå ned på racisme.”

Vi påtager os den tunge byrde at oversætte: “Når EUSSR udtrykkeligt forbyder enhver omtale af islam og muslimer i forbindelse med terror, vold, mord, voldtægt, kønslemlæstelse  og lignende kulturberigelser – ja sågar blot at nævne ordet “Jihad” – så opfører vi os racistisk, ubehøvlet og strafbart ved at opretholde ytringsfrihed for selv den vadmelsklædte almue (den med det rystende menneskesyn).

Das Ratificierungsprozess muss sofort weitergehen und die dumme Dänen sollen Schnauze halten!