Hodjanernes Blog

19 maj 2009

Svanesang

RADIKALE:

Margrethe Vestagers aktuelle udmeldinger om arbejdsmarkedsreformer cementerer Radikales position på den yderste højrefløj i fordelingspolitikken. Samtidig fastholder Morten Østergaard ihærdigt partiets position på den yderste venstrefløj i værdipolitikken (indvandring). Den pakke køber færre og færre vælgere, og desuden er det en alvorlig hindring for samarbejde til såvel højre som venstre.

Hvis partiet ikke gør noget radikalt ved det, vil det snart være slut med repræsentation i Folketinget.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 16.05.2009

21 marts 2009

De Radigale: “Nationen i krise”.

Og hvem skabte så den krise? – Hør blot pyromanen jamre over at byen er brændt ned til grunden:

homo_radigalicusHerfra vil vi blot sige: “Må dette parti forsvinde for evigt og ikke blive husket af hverken levende eller døde – højst arkæologerne!”

Samarbejds-Politiken henånder: De radikale vil nu tage helt usædvanlige metoder i brug for at begrænse såkaldt æresrelaterede forbrydelser og tvangsægteskaber i indvandrerfamilier:

En hel familie kan få polititilhold, altså forbud mod at opsøge en truet datter. Og politiet kan inddrage en ung piges pas, hvis der er begrundet mistanke om, at hun er i fare for at blive sendt til f.eks. Pakistan for at blive tvangsgift. »Der er behov for at tage metoder i brug, som ikke er set før. Problemet med tvangsægteskaber og æreskriminalitet løses ikke ved 24-års regler og kortvarige projekter. Der skal en samlet og permanent indsats til, et nationalt kriseberedskab«, siger den radikale næstformand, Morten Østergaard, om et beslutningsforslag, som de radikale lægger frem i Folketinget om få dage.

400 tilfælde af vold, trusler og tvangsberøvelse

Rigspolitiets nationale efterforskningscenter, NEC, begyndte i 2006 en systematisk registrering af æresforbrydelser landet over. Med udgangen af 2008 var der registreret over 400 tilfælde af vold, trusler, tvang, frihedsberøvelse og tvangsudsendelse til hjemlandet til genopdragelse eller tvangsægteskab. Tallene er baseret på forklaring fra offeret, i langt de fleste tilfælde en ung pige, som efter familiens mening har opført sig upassende, vil have en dansk kæreste, modsætter sig tvangsægteskab, ønsker skilsmisse eller begår utroskab.

3 marts 2009

Bliv selv væk

De radikales Morten Østergaard finder Geert Wilders kritik af islamismen ‘fordomsfuld og stærkt skadelig’ og vil derfor modsætte sig Wilders deltagelse i den kommende konference om ytringsfrihed.

Der skal nok være mange borgerlige vælgere, som finder Østergaards holdninger fordomsfulde og stærkt skadelige. Mon Østergaard er indstillet på at holde sig væk fra konferencen af den grund?

Johan Drost; Ekstra Bladet 16.02.2009

29 juli 2008

De Radigale har løsningen på tørklædeproblemet.

Filed under: Asyl, Danmark, Demografi, Dhimmier, EU, Indvandring, Islam, Jihad, Jura, Loonies, Radikale, Shariah, Tørklæde — Tags: — Skjoldungen @ 20:32

Vi skal blot rette ind efter EUSSR, så forsvinder det helt af sig selv.

dommerGenialt! – Simpelthen genialt! – Her gik vi og troede, at Det Radigale Venstre var varme tilhængere af at dommere, læger, sygeplejersker, jordemødre, strømerinder, skolefrøkener o.s.v. blev indpakket i store, stramme tørklæder for at de kunne fremstå som moderne, selvstændige kvinder, der selv valgte deres påklædning helt uafhængigt af deres ejere, mændende.  Det viser sig nu, at vi tog helt fejl, og det beklager vi samtidig med at vi letter på hatten for partiets geniale ungersvend – nej, ikke lille Simon Fedthår, men  Morten Østergaard, som nu har set lyset fra Bryssel:

MortenJo, vi skal blot gøre som et eller andet skummelt EUSSR-tribunal forlanger og afskaffe 24-års reglen, tilknytningskravet og alt muligt andet, som vi danskere har hittet på i det øjemed at genere borgerne. Så vil alt atter blive som i de gode, gamle SR-dage. Ræsonnementet synes at forløbe sålunde:

Ud af de ca. 500.000 muslimer i landet er halvdelen af hunkøn, altså ca. 250.000. Heraf er ca. 50.000 i alderen 0 – 24 år og er derfor potentielle kandidater til en uddannelse. Og dermed et job hvor de kunne rende rundt og støde de fintfølende Radigale med deres tørklæder. Det går jo ikke. Så hvis vi nu blot “retter ind” og skrotter de nævnte, onde regler så kan alle disse pigebørn blive tvangsgift med deres fætre, onkler og grandonkler fra hjemlandende.  Disse bliver så straks familiesammenført til Mohammedanmark tillige med resten af slægten.  Pigernes opgave herefter bliver at producere endnu flere muslimer samt betjene den stedse mere omfangsrige familie i stedet for at tage fjollede, vantro uddannelser. Og sikke mange penge vi kan spare på skoler, læreanstalter og universiteter….

Nu kan vel selv den tungeste se det: Det Radigale Venstre skiller sig definitivt ud som Danmarkshistoriens absolut mest skingrende skøre parti nogensinde. Selv Enhedslisten mener at Folketinget, ikke EU-domstolen, skal bestemme Danmarks politik!

30 maj 2008

Den somaliske løsning

Siden Dansk Folkeparti i 2001 fik noget at skulle have sagt , har det været Det Radikale Venstres tilbagevendende problem, at der kom alt for få indbyggere fra den tredje verden til Danmark.

I håbet om at få rettet op på denne utålelige tilstand har partiets næstformand Morten Østergaard foreslået, at den danske flåde sendes til Middelhavet for at opsnappe nogle af de skibe med utilfredse afrikanere, der ustandseligt prøver at komme til Italien og Spanien, for at bringe dem til Danmark. For hvorfor skal de sydeuropæiske EU-lande være ene om at høste denne velkomne indvandring?

En anden mulighed – som Morten Østergaard endnu ikke synes at have fået blik for – er at sende flotiller af danske handels- og krigsskibe til kysten ud for Somalia.

Når piraterne har bemægtiget sig handelsfartøjerne, kommer krigsskibene og tilbyder dem asyl i Danmark.

Det er vi nemlig forpligtet til, da vi jo ikke kan sende disse søens folk tilbage til umenneskelig behandling i Somalia.

For den somaliske løsning taler også, at vi næppe bliver udsat for megen konkurrence fra andre europæiske lande i somaliske farvande.

Lars Hedegaard i Berlingske. Groft sagt 30. maj 2008.

8 januar 2007

Tonen i debatten

Det radikale folketingsmedlem Morten Østergaard skriver på sin blog i forbindelse med, at der er en kurre på tråden mellem de Konservative og Dansk Folkeparti:

“Vi skal have en fleksibel udlændingepolitik. Altså Dansk Folkepartis politik minus alle de sager, hvor det er synd. Mere sympatisk, men retsikkerhedsmæssigt uholdbart. Vi kender jo de konservatives udlændingepolitik. Der stemmes med V og O, men tales om menneskeligt ansigt, asylbørn osv. Men svinehunden skal ikke gø mange gange, før de konservative falder ned igen. Og S vil ikke ændre den DF-dikterede udlændingepolitik en tøddel.”

Morten Østergaard

Det må da være dejligt, at være så god, at man kan benævne sine politiske modstandere ‘svinehunde’. Spørgsmålet er, om man er så god, at man ligefrem er selvgod?

“Den gode är väl ej så godsom själv han tror i sitt övermod”