Hodjanernes Blog

20 maj 2015

Forurening.

Filed under: Evidens, Greenies, Politik, Socialdemokratiet, Venstrefløjen, Videnskab — Tags: , — husmanden @ 18:31

eller om man vil: Løgn og latrin.

Jeg er så heldig at være født med to (nahh – der var et par mere) aldeles dominerende interesser og tilhørende ønsker, der i min barndom og ungdom kunne opfyldes til overflod: En ren og jomfruelig natur og rene og naturlige jomfruer. Jeg vil holde mig til den første – successen med de andre var overskuelig.

Ikke kun boede vi lige op af engen med bækken og storken, men mine forældre havde for at sætte trumf på – nu skulle ungerne få frisk luft og vand – købt sommerhus lige ned til bæltet. Så vi børn voksede op med altid våde, men til gengæld rene fødder, og gennemblødt tøj. Det hele suppleret med pandehulebetændelse – et minde for hele livet, præcis som fodsvampen fra gymnasiet gulv, der efter sigende stammede tilbage fra Hertug Hans.

Det var på den tid her – mere præcist 4. maj hvor bæklampretterne – niøjnene – gydede, at vandpjaskeriet startede. De sad der og vimrede overalt på bækkens sten, og vi snuppede dem og puttede dem ned i et syltetøjsglas, hvor de levede fint den halve time, hvor vi studerede dem. Det var optakten til resten af årets evigt lykkelige oplevelser med det herlige vand, som man kunne bade og fiske i, sejle på, og bare ligge i bådens stævn og kigge ned i. Rent og klart vand milevidt, som ovre på Hagen hvor bunden var tæt oversået med tusinder af gydende fladfisk her midt i maj. Midt på sommeren gjaldt det bækkens ørreder, og når vejret tillod det, stod den på åleblusning i de stille sommernætter. Intet kunne nå åleblusningen til sokkeholderne – selv da man opdagede de der jomfruer, måtte de som alt andet om i andet geled. Intet over – intet ved siden af.

Hele lykken var betinget af rent vand, som vi som børn ikke forestillede os, der kunne blive mangel på. – men vi blev klogere. Der var da også forurenet vand dengang – som fx dammen, men det var jo begrænset og til at leve med. At det skulle brede sig til det hele, havde vi ikke fantasi til at forestille os.

Det startede i slutningen af halvtredserne. Niøjnene forsvandt fra bækken derhjemme, senere ørrederne og der begyndte at komme lammehaler (grå ulækre bakterievækster samlet i store kolonier). Til sidst var bækken ren kloak, så kommunen rørlagde den. Årsagen var ikke til at tage fejl af. Kommunen udbyggede omkring bækken, samtidig med at den kloakerede bebyggelserne – nye og gamle – direkte til bækken. Uden mindste filtrering.

Ved sommerhuset startede det med at bølgerne skummede med et stift brunt skum, der blev liggende stinkende i dagevis. Også her var der ingen tvivl om årsagen. Hele byen blev kloakeret i de år, og alle kloakkerne blev samlet i et stort metertykt rør, der ledte alt spildevandet urenset direkte ud i havnen, hvorfra det så i løbet af ganske få år forplantede sig ud til bæltet. Fækalier og andet fra 20.000 mennesker, der i årene før var blevet gravet ned i haver og marker eller deponeret i mosehuller og lignende steder.

Med foruroligende hast døde den engang så rene og fiskerige fjord. Den blev ganske enkelt forvandlet til kloak helt som barndommens bæk, men den var dog for stor til at blive rørlagt. I de varme somre 75 og 76 døde fjorden helt – Alle ål og andre fisk flød rundt med bugen i vejret, og der var en ubehagelig kloakstank i hele fjordens længde. Men der skete intet. Fækalierne flød stadig i stride strømme, og lagde sig i fjorden som store gassende banker af sort mudder overalt hvor der var strømlæ.

Jeg må tilstå, at jeg holdt op med at sejle ind i den ellers så natursønne fjord. Det var uudholdeligt at se på ødelæggelsen. Jeg husker en majdag midt i firserne – pinsen? – hvor jeg vovede mig ind i fjordmundingen. ”Den kan da ikke allerede være i forrådnelse” sagde jeg til mig selv, og vovede mig hen om odden. Der var hele bredningen så langt øjet rakte fyldt med et 20 cm tykt lag af forrådnet bladhinde, så tykt, at man ikke kunne sejle i det. Længere inde kunne jeg se byens lystbåde kæmpe for at komme igennem. Det kunne de ikke.

Først da begyndte der at ske noget. Borgmesterens båd var sikkert blandt dem, der sad fast. Man begyndte at rense byens spildevand, uden at det dog hjalp synderligt, og for at føje spot til det hele, lagde man en spildevandsledning fra de nærliggende landsbyer 200 meter ud fra stranden, hvor fækalier, hygiejnebind og gummimænd berigede fauna, vand og strandopvask. Og alt det her skete samtidig med at socialisterne under Auken startede med at skyde skylden for det hele på landbruget.

Situationen var helt klart uholdbar, og kommunen startede et to-årigt projekt, hvor al slam i hele fjorden blev pumpet op og deponeret, ligesom man begyndte at rense alt spildevand rigtigt – altså ikke bare filtrere for partikler større end hy-bind. Efter at oppumpningen var afsluttet tog det kun to år, før fjorden var som forvandlet. Fiskene kom igen, og inde midt i fjorden steg sigtdybden til flere meter, hvor den før havde været centimeter. Og det skal tilføjes, at landbruget langs fjorden ikke på nogen måde ændrede gødskning eller dyrkningsform i den 25 årige periode, hvor ulykkerne stod på. I øvrigt gik der ikke dyrket jord ned til fjorden ret mange steder.

De her oplevelser og mange andre, har fra første færd vist mig, hvilke afskyelige mennesker, der findes blandt socialisterne. Enhver chance for at starte hetz mod dem, de ikke kan lide, gribes. Om de så skader sig selv, er helt ligegyldigt, når blot de kan forfølge nogen. Og at videnskab og erfaringer ikke kunne få et ord indført, sørgede ders presse og medierne for. – Pludselig var der så meget andet, jeg forstod.

For her havde man jo et kæmpe fuldskala-forsøg, der 100% klart beviste, at bønderne var helt uden skyld. Der helt tydeligt beviste, hvad videnskaben i andre lande for længst havde fundet ud af, nemlig at det var fosforen fra fækalierne der forurenede, og ikke kvælstoffet, som landbruget tilførte planterne i vækstperioden. Da fakta aldrig har anfægtet socialister, ville Auken så give landbruget dødsstødet med den såkaldte kvadratnetundersøgelse for kvælstof. Han ville vise, at kvælstoffet fossede ud fra de dyrkede marker i forhold til uopdyrkede naturarealer. Ve og skræk – alle resultaterne viste, at der sivede mindst lige så meget kvælstof pr kvadratmeter ud fra Vildmoserne som fra hvedemarkerne. Det var en bet af karat, og alle resultater blev skrottet omgående, og har ikke senere været til at finde nogetsteds – bønderne var sørme oven i købet så grove, at de brugte resultaterne i deres debat.

Mange fornuftige og uafhængige debattører har gjort opmærksom på sammenhængen mellem kvælstof og fosfor og plantevækst. Den basale videnskab præsenteres vi for, når vi i foråret køber gødning til haven. 21 – 3 -10 hedder det. Det første er kvælstofmængden, det andet fosfor og det sidste kalium. Forholdet 21/3 kaldes Redfield forholdet, opkaldt efter en amerikansk oceanograf, der i tredverne viste, at algevækst, som al anden plantevækst, trivedes optimalt i gødning med det nævnte forhold – Redfield forholdet.

Af formlen kan vi se, at vi ikke får plantevækst, når der ikke er nitrat eller fosfor tilstede. I upåvirket miljø vil det altid være således, at fosforen sætter grænse for algevæksten. Luften indeholder altid nitrat nok, til at der kan være fx opblomstring af blå-grønalger, der i sommertiden har den kedelige egenskab, at de pludselig – afhængig af vandtemperaturen – kan blomste uhæmmet op, for derefter at dø, synke til bunds og forrådne, med iltsvind og fiskedød til følge.

Nu vil Aukens arvtagere så forhindre stort set al udledning af kvælstof, ved at lukke landbruget, selvom det er bevist, at det ikke vil hjælpe det mindste, da de danske farvande er fyldt med fosfor fra Østersøen. At det i forvejen er latterligt at tillægge vandmængderne fra Tryggevælde Å, Susåen og Gudenåen betydning i forhold til udledningen fra fx Weichsel, påvirker ikke ”forskerne”. De skal dø de skide bønder.

Spørgsmålet er, hvorledes vi kommer ud af miséren? Klimasvindlen bli’r svær at få lagt død, men det burde være muligt for en blå regering én gang for alle, at lægge spørgsmålet ud til en uafhængig vurdering. De kan jo vælge at lukke sagen, når ”eksperterne” siger, ”ok vi har taget fejl”, og så afstå fra at ydmyge dem totalt. Det vil så kræve, at der er hjerne nok til at forstå situationen, og her kommer min første tvivl.

Nå – håbet er som foråret lysegrønt, så lad mig slutte med en glad lille fortælling. Jeg elsker glade fortællinger. Jeg hørte den på noget satellit-tv engang i anledning af, at der blev indspillet en film om den fantastiske tyske acapella (der var et klaver) sanggruppe Comedian Harmonists, der i min barndom leverede noget af yndlingsmusikken. Gruppen dannedes omkring 1920 og gik mere eller mindre i opløsning sidst i tredverne, da 3 af medlemmerne var jøder.

Det interviewede medlem fortalte om en oplevelse fra de første skoleår omkring århundredeskiftet. Han var på vej hjem fra skole, da det evige skete: Han blev passet op af to store knægte, der greb fast i ham og sagde: ”Vi smadrer dig din lille lort, hvis du ikke synger for os!” Så sang jeg for dem, og resten af min skoletid havde jeg min egen personlige livvagt.

3 juni 2013

Professor: Masseinnvandring ødelegger miljøet i Vesten

Professor Karl-Olov Arntsberg ved universitetet i Stockholm advarer mot at innvandringen til Sverige vil føre til at landets miljømål om å være et selvforsynt og et økologisk holdbart samfunn ikke kan oppnås.

Å skape et økologisk holdbart samfunn er ikke like vanskelig i et tropisk land som det er i Sverige. Med et globalt perspektiv så er det mer skånsomt for miljøet at jordens befolkning er mer konsentrert i varme land. Dette står i stor kontrast til Centerpartiets partileder Annie Lööf, som under et intervju sist år uttalte at det var ønskelig at Sverige skulle ha over 40 millioner innbyggere, altså at man åpnet dørene for ytterligere 31 millioner innvandrere og flyktninger i tillegg til de 9 millionene som allerede bor der fra før.

Mere på fyret.nu

Tidligere har professor Aubrey Manning fra tænketanken OPT (Optimum Population Trust) givet udtryk for noget lignende:

Det økologiske fodspor af en person fra Bangladesh øges 16 gange, hvis han eller hun rejser til USA, mens en somalier, der rejser til Storbritanien, øger sit fodspor mere end 13 gange.  “Vores behov for immigration er lige så stort som vores behov for hul i hovedet“.

Jean Raspail: ‘The camp of the saints’:

is a 1973 French apocalyptic novel by Jean Raspail about the disastrous effects of Third World mass immigration to France and the West and the destruction of Western civilization in the process. It sparked controversial reactions ranging from prophetic to discriminatory. Almost forty years after publication the book which influenced Ronald Reagan and François Mitterrand returned to the bestseller list in 2011.[1]

Fra Wiki.

Bogen kan downloades gratis her (engelsk).

3 oktober 2012

Den amerikanske miljømyndigheds (EPA) menneskeforsøg

Steve Milloy fra Junkscience.com afslører de amerikanske miljømyndigheder.

17 august 2010

Practice what you preach!

Filed under: Danmark, Europa, Evidens, FN, Greenies, Hodja, Internationalt, Politisk korrekte — Tags: , , — Hodja @ 09:19

Tidsskriftet Miljøsk, der udgives af Noah, har spurgt en række ledere i de største miljøorganisationer – ud over Noah er det Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

De siger alle, at de jævnligt bruger flyrejser, men de er også enige om, at flyrejser er alt for billige, og at alternative rejseformer er for dårlige.

Tip: J.D.

17 december 2009

Nopenhagen: COP-15 er et enormt miljøsvineri

Most of the attendees don’t see hypocrisy in the mountain of paper, let along the summit’s overall carbon footprint.

During Earth Hour, which ran from 6 to 7 p.m. Wednesday, the Bella Center turned off the lights to save energy, but everyone clapped when they turned the lights back on — defacing the planet once again, in the opinion of many attendees. After all, Denmark gets 80 percent of its electricity from coal.

Most attendees haven’t exactly been hoofing their way to Denmark’s capital, swarming the city’s airport with 140 private jets, 1,200 hired limousines and a carbon footprint the size of a small country.

Add to that the fact that only about 1,000 actual negotiators actually work on making the deal. The rest — the environmentalists, companies and NGOs — are here just to influence the process and make connections.

So all their plane tickets from Senegal and Australia, the U.S. and China, all their meals imported from Africa, Asia and Latin America, all their taxis in Copenhagen and the massive electricity bills at the Bella Center — all of those blows to the environment are coming to facilitate a massive activist meetup.

Next time, sponsor Cisco could ask if the U.N. would try teleconferencing — to help save the planet, of course.

9 september 2008

Hvem belaster miljøet?

Singler belaster miljøet ifølge Politiken.

Og så anføres det i en afsnitsoverskrift:

Tvangsægteskaber vil være en stor fordel for miljøet

Det er godt gjort, at man skal hænges ud som en miljøbelastning, bare fordi konen foretrak postbudet. Og så er der vel også andre, der belaster miljøet. Når en somalier bosætter sig i Danmark, 16-dobles forbruget af energi og ressourcer. Man kommer jo ikke hertil fra de varme lande for at spare på varmen.

Så en ny Politiken-historie afventes med overskrifterne

Indvandring belaster miljøet

Tvangshjemsendelse vil være en stor fordel for miljøet

Endvidere bør det regnes ud, hvor meget et års abonnement på Politiken belaster miljøet. Københavns Universitet har lige nedlagt deres avis for at begrænse udledningen af kuldioxid.

E.

Hodja kan kun være enig. Vi har tidligere skrevet om emnet.

5 maj 2008

Palæstinenserne i Gaza er også miljøsvin – men det er selvfølgelig jødernes skyld

Filed under: Antisemitisme, FN, Israel, Oplysning om islam, Palæstina - Libanon — Tags: , , — Hodja @ 18:45

Gaza’s water authority has dumped 60 million liters of partially treated and untreated sewage into the Mediterranean Sea since January 24, the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said in a report released on Wednesday.

“The sewage discharge is contaminating Gaza seawater and posing health risks for bathers and consumers of seafood. The sewage flows northward to Israeli coasts, including near the Ashkelon desalination plant. Urgent studies are needed to examine the extent of the impact,” the report reads.

Mere på The Jerusalem Post

Spildevandet strømmer mod israelsk farvand. Er det hamaSS’s ny hemmelige våben mod Israel? Og at FN anklager israelerne er jo ikke nogen overraskelse. Fatter FN ikke, at palæstinenserne ikke kan banke et søm i en hundelort uden at ødelægge begge dele?

Hvor var det jeg så en artikel fornylig, der omtalte islams store omsorg for moder jord og miljøet?

“The Palestinians have been pumping partially treated or untreated sewage water into the sea for years, and not just since the beginning of this year.

25 januar 2008

Stay away from Denmark – don’t come to live here – if you want to keep healthy

Filed under: Asyl, Danmark, Greenies, Immigration — Tags: , , , — Hodja @ 19:24

OECD thinks that the level of airpollution and small particles in the air in Denmark is way to high.

Read the document here – and see for yourself why it’s better for your health to find other and cleaner countries to live in. You might also consider the fact, that Denmark is governed by a very evil government – which does absolutely nothing for a cleaner environment – so things will not get any better in the near future.

Another thing is – the winter lasts for almost 10 months – every year – and the summer is very rainy.

So think for yourself – stay away.

Thak you for your understanding.

Tolke søges: Vi skulle gerne have ovenstående oversat til arabisk, urdu, tyrkisk, somalisk osv.