Hodjanernes Blog

27 august 2009

Nedtur på vej

VELFÆRD:

I de kommende år vil antallet af ældre samt indvandrere uden kompetencegivende uddannelse stige. Derfor må de veluddannede arbejde mere og pensioneres senere, hvis vi skal bevare den velfærd vi kender – for velfærd forudsætter velstand, og velstand forudsætter uddannet arbejdskraft.

Desværre bliver arbejdsmarkedskommissionens nødvendige forslag om at udfase efterlønnen og reducere dagpengeperioden næppe til noget før Danmark for alvor mærker følgerne af den kommende velfærdsnedtur.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 23.08.2009

Lille Libanon

Natten til 14/8 blev politiet beskudt i Vollsmose og måtte derfor undlade at gribe ind over for adskillige bilafbrændinger.

Det viser, at dansk lov og ret ikke længere gælder i det boligområde efter mørkets frembrud. I London findes Little Italy og China Town. I Odense har vi nu Lille Libanon.

Michael Sandfort; Jyllands-Posten 24.08.2009

23 februar 2009

Indlæg i tørklædedebatten

3 breve fra tørklædedebat i Fyens Stift (jan/feb)‏

Fyens – 30. januar 2009

Hensigten forstemmer
Af Carsten Halvorsen, Assens

TØRKLÆDER. Som patient på OUH har jeg netop haft lejlighed til at glæde mig over at opleve en arbejdsplads, som virkelig kan det der med at integrere folk med vidt forskellig baggrund. Men ak. Nu skal jeg så være vidne til, at Pernille Bendixen og en eller anden sygeplejerske på OUH forsøger lægge de kvindelige ansatte for had, som bærer muslimsk tørklæde. Heldigvis har sygehusledelsen taget sagen med knusende ro. Dertil kommer, at grundloven giver os lov til at gå klædt, som vi vil, så på dén måde er der kun tale om en storm i et glas vand. Men, men, det er selve hensigten, som gør mig forstemt. Hvorfor vil man nu ødelægge et eksempel på synlig vellykket integration? Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har på fornemmelsen, at initiativet i virkeligheden stammer fra nogle sure jødiske kællinger.

Fyens Stiftstidende 4.02.2009

Sygehuset er neutral grund uden religiøse symboler
Af RACHEL ADELBERG JOHANSEN sygeplejerske,OdenseNV

TØRKLÆDER. Carsten Halvorsen (CH) udstiller 30/ 1 sin uvidenhed i tørklædedebatten. Desuden skriver han nedsættende om jødiske kvinder. Samtidig kommer CH med groteske beskyldninger om, at undertegnede som en del af en personalegruppe på OUH forsøger at lægge en bestemt gruppe kvinder for had. Her må jeg melde hus forbi og afvise den absurde anklage. Jeg er uforstående over for CH’s nedladende betegnelse af jødiske kvinder. Det udsagn tager jeg skarpt afstand fra. Jeg forstår ikke, hvorfor jødiske kvinder skal blandes ind i en lødig debat om brugen af islamiske tørklæder som en del af en sygehusuniform. Sagen om sygehusansatte, der benytter religiøs uniform (tørklæder) i arbejdstiden er principiel. Et offentligt sygehus er en ikke-religiøs og ikkepolitisk institution. En verdslig institution. Som logisk følge heraf skal sygehusets repræsentanter, de ansatte, også fremtræde neutrale. Et sygehus er neutral grund. Her har patienterne et helle, som skal respekteres og værnes om. Patienterne er den svage part. Det er patienterne, som er i centrum, og det er patienterne, det handler om på et sygehus. Derfor skal hensynet til patienten altid gå forud for de sygehusansattes private præferencer. Personalets private religiøse og politiske tilhørsforhold er patienterne uvedkommende. Det er uværdigt og uetisk, såfremt personalet benytter sygehusuniformen til at skilte med egne sympatier. Der skal naturligvis laves en sondring mellem fritid og arbejdstid. I fritiden kan man gå klædt, som man selv ønsker det. I arbejdstiden må man naturligvis tilpasse sig en neutral uniform -og det gælder for alle uanset etnisk oprindelse, religiøs og politisk overbevisning, etc. Ifølge grundloven er der religionsfrihed i Danmark, og den skal vi værne om. Grundloven sikrer dog ikke, at man kan medtage alle sine selvvalgte religiøse leveregler i enhver sammenhæng. Således stadfæstede Højesteret i Føtex-dommen, at det er arbejdsgiverens suveræne ret at ensrette og bestemme arbejdsuniformen. Jeg hilser mange flere muslimske kvinder hjerteligt velkomne på arbejdsmarkedet, eftersom det gavner deres integration i Danmark. Vi skal dog samtidigt stille klokkeklare krav om tilpasning til neutrale uniformer, når man påtager sig den opgave at repræsentere verdslige institutioner. Det er helt indlysende, at det ikke er de verdslige institutioner, som skal indrette og indordne sig under religiøse særkrav om særuniformer. Det er almindelig sund fornuft, at der ikke sættes skel mellem sygehusansatte via religiøs og politisk symbolik på uniformen. Kvinderne skal blive, de synlige religiøse og politiske symboler skal væk fra sygehusuniformen af hensyn til patienternes tarv.

Sendt til Fyens Stift 30/1 2009 (afvist)

Fornemmelse for ondskab
Michael Sandfort

I debatten om tørklæder på OUH taler Carsten Halvorsen tørklædets sag i Fyens Stiftstidende (30/1). Frem for at imødegå tørklædeskeptikernes argumenter, tillægger Halvorsen i stedet sine modstandere ‘hadefulde hensigter’. Desuden har Halvorsen “på fornemmelsen … at sure jødiske kællinger” i virkeligheden står bag. Halvorsen er tydeligvis rigere på fornemmelse for hvem der står bag had og ondskab i denne verden, end på logik og debatkultur.

7 november 2008

I øvrigt mener… Michael Sandfort

Filed under: Danmark, Kriminalitet, Politi, Venstrefløjen — Tags: , — Hodja @ 12:03

…at flere og flere kalder det ‘provokerende’, når politiet passer deres arbejde på Christiania og andre steder, hvor politiet ikke er velkomment.

Hvis den udvikling fortsætter, hvilket samfund får vi så?

Michael Sandfort; Ekstra Bladet 04.11.2008.