Hodjanernes Blog

10 november 2006

Det Mulimske Broderskabs fangarme i Europa

Må en kvinde klippe sit hår uden at spørge sin mand?

Svaret fås i form af en fatwa. Svaret er, at det må hun kun, hvis hun ikke ændrer udseende ved klipningen.

En fatwa er et religiøst synspunkt, som udstedes af en islamisk autoritet, en mufti. Fatwaer forbindes ofte med dødsdommen over Salman Rushdie, men de har eksisteret siden islams oprindelse.

Nu overtager nye religiøse autoriteter med mediekompetance tolkningsmagten og spreder fatwaer globalt.

Opblomstringen af fatwaer i Vesten er resultatet af en nøje koordineret indsats rettet mod de nær 20 millioner europæiske muslimer.

En af dem, der har satset mest, er Dubais finansminister Hamdan bin Rashid al Maktoum. Han har de sidste 10 år brugt store summer af sin formue på at finansiere moskeer, islamiske centre og netværk for velgørenhedsarbejde i over 60 lande. Han står også bag en europæisk institution, som i al stilhed har etableret sig som en magtbastion på feltet med forgreninger til de fleste lande inkluderet Norden.

Hussain Halawa er en ægyptisk sheik der regnes for en af de mægtigste personer indenfor europæisk islam. Han opholder sig i Dublin, Irland i et af Europas største islamiske centre. Han er generalsekretær i Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning, der er oprettet under Unionen af Islamiske Organisationer i Europa.

Rådet er oprettet som en referenceinstitution for europæiske muslimer. Målet er at beskytte nye generationer fra et frygtet religiøst og kulturelt forfald.

“Muslimer i Europa mangler en autoritet, de kan spørge og få svarene fra. De mangler muslimske lærde, som kender situationen her.”

Rådet skal repræsentere de fleste skoler indenfor islam. Ingen temaer betragtes som specielle.

Rådet består af 32 lærde muslimske mænd.Over halvdelen bor i Europa, resten holder til i Qatar, Sudan, Saudi-Arabien, Kuwait og Mauretanien. De mødes et par gange om året.

Sociologen Alexander Caeiro, der har studeret rådet i flere år, mener at samtlige medlemmer tilhører islamistiske retninger indenfor islam. Han ser på fatwa-rådet som en moderat mellemvej. Han ser kvinders stilling som rådets største problem i forhold til vestlige standarder.

Der findes også en repræsentant for Norge: Mehboob ur-Rehman, der offentligt har udtalt, at det næppe var muslimer, der stod bag den 11. september.

Doktorgradskandidat ved Oslos Universitet Lena Larsen (der selv er konvertit) undersøger for tiden fatwaerne, specielt i forhold til kvinde- og familiespørgsmål. Hun siger, at det er påfaldende, at de mest progressive fatwaer er i mandespørgsmål – politik og økonomi. Hun finder ikke rådets retoriske forsvar for flerkoneri særlig vellykket.

En af Det Europæiske Fatwaråds allervigtigste lærde er dets præsident Yusuf al-Quaradawi, der har 40 millioner tilhængere i hele verden og et eget TV-program på al-Jazeera: ‘Shariaen og Livet’, hvor spørgsmål fra Europa vies størst opmærksomhed.

“Han er den største autoritet indenfor Sunni-islam.”

Siger Alexander Caeiro.

Qaradawi forsvarer brugen af ‘martyroperationer’ som en acceptabel form for selvforsvar i Palæstina. Han skelner mellem selvmord, som er forbudt i islam, og det at blive martyr. som er en heroisk handling, som indebærer, at man vælger døden i guds navn. Qaradawi opfordrer også til bekæmpelse af amerikanske militære okkupationsstyrker i Irak. Han har indrejseforbud i USA.

Qaradawi blev opfostret i en af vor tids mægtigste islamistiske bevægelser, der blev grundlagt for 80 år siden: Det Muslimske Broderskab. Han takkede nej til at blive bevægelsens overhoved, fordi han havde en større opgave:

At samle alle muslimer i den Islamiske Bevægelse, en storslået vision han gjorde rede for i en pamflet i 1990. Her regør han for, hvordan det globale muslimske fællesskab skal genoprette islam som samfundets overhovede. Blandt målene er frigørelsen af muslimske områder fra enhver ikke-muslimsk aggression og kontrol samt genindsættelse af Kalifatsystemet med et religiøst statsoverhoved.

For at gennemføre dette må den Islamiske Bevægelse “udforme en islamisk fortrop, som kan lede det moderne samfund med islam” og “danne en islamisk opinion og forberede verdensopinionen på eksistensen af en muslimsk nation.”

Qaradawi indså tidligt potentialet i moderne kommunikationsmidler. I 1997 oprettede han netsiden Islamonline, som er meget populær.

Islamonlines Shariaafdeling i Cairo med 200 ansatte har til dato udstedt 25.000 fatwaer til læsere i 240 lande. Europæiske muslimer har sin egen afdeling ‘Euromuslim’.

På redaktionen hænger plakater med billeder af sårede muslimer og raketter med mærkevarelogoer som Coca Cola, Pepsi Cola og MacDonald:

“Hver øre du betaler til disse producenter bliver til en kugle i brystet på din broder: Boykot.”

På Islamonlines fatwatjeneste anbefaler professor i islamisk økonomi Hussein Shihata økonomisk jihad på det stærkeste. Det er “en juridisk forpligtigelse, en religiøs nødvendighed og et alternativ til fysisk jihad.” Det indebærer “At sørge for økonomisk boykot, hvis primære mål er at svække økonomien for zionister, korsfarere og deres allierede. Styrke arabsik og islamisk økonomi på en måde, som kan gøre den selvstændig. At knuse fjendens økonomiske interesser med alle midler.”

Den ægyptiske sheik Hussain Halawa i Dublin har meget positive følelser overfor Norge, fordi landet har lagt sig fladt efter karikaturkrisen:

“Jeg vil takke alle, både regeringen, folket og avisen som trykkede karikaturtegningerne for at have beklaget trykningen af dem. Vi satte stor pris på deres holdning i sagen. Men ved en gentagelse vil vi ikke nøle med at gentage protesterne”

Fatwarådet arbejder for at få politisk anerkendelse i Europa og har fået velsignelse fra Frankrigs indenrigsminister og Londons borgmester.

Beklager at dette blev så langt, men det er faktisk forkortet. Men jeg mener, der er mange meget vigtige spørgsmål i artiklen. Og jeg vil slet ikke kommentere den norske journalists sprogbrug.

Oversat af undertegnede fra norsk: Fatwafabrikken; Dagens Næringsliv; Magasinet: 4/5 november 2006.

Jeg vil udvide denne postering de kommende dage med kommentarer og links.

Der er udgangspunkt for mange spørgsmål:

1) Her er et oplagt udgangspunkt for den islamforskning Dansk Folkeparti fik med i Finansloven, og som PK’erne allerede er rasende over.

2) Kan man ikke kalde Fatwarådet et ‘anti-integrationsråd’?

3) Er der nogen der følger de islamiske pengestrømme i Europa udover efterretningstjenesterne?

4) Hvor mange islamiske institutioner, foreninger, centre og klubber mm findes der, og hvilke betaler EU’s borgere opretholdelsen af.

5) Hvilke lobbyister bruger islamisterne indenfor Eu’s enkeltlande og i EU?

6) Hvilke muligheder er der for EU-borgere at oprette og få tilskud til informationer om islamisternes tiltag?

7) På hvilke europæiske universiteter foretages der videnskabelige studier af jihad, sharia og begrebet ‘dhimmi’? (Sandsynligvis ingen)

8) Når Norge har en repræsentant i rådet, er der sikkert også en ‘dansk’. Labanen ville være et godt bud efter min mening?

9) Artiklen nævner, at der er 20 millioner muslimer i Europa. Hvornår får vi de virkelige tal? For Europa og for Danmark?

OSV