Hodjanernes Blog

9 november 2011

Über-Stampisten mener Danmark skal give statsborgerskab til alle statsløse

Stampisten kaster sig nu frådende over Venstre, fordi de ikke vil strø om sig med statsborgerskaber.

Hun skriver:

“Partiet har meddelt, at de vil stemme nej til at give en statsløs person dansk statsborgerskab, selvom vedkommende er omfattet af FN’s konvention om begrænsning af statsløshed. Ifølge Venstre vil de stemme imod at meddele den pågældende indfødsret, fordi vedkommende ifølge PET kan udgøre en trussel mod statens sikkerhed. Ifølge konventionen er det imidlertid ikke nok at være i efterretningstjenestens søgelys, hvis staten skal nægte en statsløs person statsborgerskab. Det kræver, at vedkommende er “fundet skyldig i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf på fem år eller derover for en strafbar handling”.”

Så er det jo, at Stampisten vistnok hellere må tage en kammeratlig samtale med Marianne Helved, der den 27. marts 2006 i en diskussion med Pia Kjærsgaard, Abdul Wahid Petersen og Jens Rohde kom med følgende udtalelse:

“Et statsborgerskab skal man ikke skalte og valte med.”