Hodjanernes Blog

8 oktober 2016

Black Pigeon : kvinder betaler ikke skat …

Filed under: Økonomi, Penge, TrumfEs — Tags: , — trumfes @ 13:47

Et studie i New Zealand viser at kvinder ikke bidrager økonomisk over hele livet

En ganske interessant video med et usædvanligt perspektiv