Hodjanernes Blog

26 august 2010

Retfærdighed og kultur

Religion i retten

Vi lever i et multikulturelt samfund – det kan man se i gadebilledet, og det viser sig i den offentlige debat, hvor emner som tørklæder og terrorlov fylder meget! Og måske bør det også komme til udtryk i retssalen! Nogle eksperter i religion og ret mener, at det vil give større retssikkerhed og mere retfærdighed, hvis kultur og religion spiller en større rolle i retsvæsenet, f.eks. ved at man tager hensyn til elementer fra sharia! Det er en kontroversiel, men nødvendig, debat, mener de – og vi!

Medvirkende: Lisbet Christoffersen, professor i religion og ret på Roskilde og Københavns Universiteter

Professoren mener, at der skal indføres elementer af shariah i det danske retssystem.

Opdatering fra Jette Plesner Dali:

I Tyrkiet, som mange mener hører naturligt med i EU, var man for nogle år siden i gang med en revision af straffeloven, bl.a. når det gælder voldtægt. Ifølge “revisionen” kan en voldtægtsforbryder slippe for straf, hvis han gifter sig med sit offer. Som om det ikke var nok, skelner man i Tyrkiet også imellem, om voldtægten er begået mod en gift eller ugift kvinde, en jomfru eller ikke jomfru.