Hodjanernes Blog

6 september 2011

Sprog og lektiehjælp‏

Som skolepsykolog møder jeg mange indvandrerforældre, som svigter deres børn, fordi forældrene ikke lærer dansk.

Når de ikke kan sproget, kan de nemlig heller ikke hjælpe deres børn med lektierne.
Det resulterer i øget behov for specialundervisning. Desuden fører det ofte til uro i undervisningen, fordi børnene ikke kan følge med, og derfor keder sig eller bliver usikre. Denne tendens må vi ikke se igennem fingre med, og forældrene bør også bidrage. De forældre, som ikke vil lære dansk på et vist niveau, bør i stedet bidrage økonomisk
til lektiehjælp i skolen eller sfo’en. Det vil sikre, at forældrene enten gør sig i stand til selv at hjælpe deres børn, eller at børnene kan få hjælpe et andet sted fra. En PISA-undersøgelse viste for nogle år siden, at 64 procent af børn med arabisk baggrund er funktionelle analfabeter efter 10 år i den danske folkeskole. Det skal der rettes op på, og frivillige tilbud har allerede mange gange vist sig at være nyttesløse. Der skal flere krav og konsekvenser til, hvis integrationen skal lykkes, og det er Dansk Folkeparti ene om at kæmpe åbent og målrettet for.

Med venlig hilsen
Nicolai Sennels, folketingskandidat (DF)

Dokumentation:
64 pct. analfabeter: Rockwool Fondens forskningsenhed, maj 2007
“Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere“