Hodjanernes Blog

14 januar 2011

My (bare) Foot…

Filed under: Danmark, Dhimmier, Islamisering, Jura, Konservative, Politik, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 10:41

Det skal ikke hedde sig at vi hodjanere ikke forstår at fejre den som fejres bør. Vi sender i dagens anledning en festkantate.

Kun undtagelsesvis beskæftiger vi os med bagateller som f. eks. badutspringerne inde på Christians Hoppeborg. Men nu er det snart week-end og de virkelige begivenheder går så småt i dvale, så lad os da bevæge os ned i petitesse-sfæren. Skulle enkelte af vore læsere finde interesse i den slags fnidder-fnadder fra Hurlumhejhuset på  Slotsholmen kan vi anbefale et besøg på Jarls Blog, som bevæger sig hjemmevant rundt i denne twilight zone. Her vil vi blot orientere om, at Lene Lommekniv nu har fået den obligatoriske springkniv i ryggen – som det sig hør og bør i Det Konservastive Fjolseparty. –  Hvorfor vi i det hele taget skal belemres med ikke mindre end tre radigale partier kan synes uforståeligt – hvis de rigtigt radigale slog sig sammen med de skabsradigale fra Gæntafte/Gl.Halte og de liberablende gale fra Ny Al-Liance kunne de vel holde spærregrænsen på lidt længere afstand…Men på den anden side, hele tre formandsposter er heller ikke at foragte.

Anyway, afløseren for Lene Lommekniv skulle blive vor gamle bekendt, Lars Barfoed. Ham har vi tidligere bemærket HER og HER – og det ikke for det gode. Han fortsætter vistnok som storinkvisitor for stampisterne, så hvordan han også vil røgte embedet som party-arrangør i patricier-villaerne må fremtiden vise. Men i det party er fremtid som bekendt fortid, så det går nok altsammen…

På opfordring af redaktionens pryd, Egtvedpigen, vil vi gøre afbigt for de slette tanker vi måtte have derom og hylde den nykonserverede chefindpisker med et passende stykke musik:

9 april 2010

Informations journalist iførte sig en burka og tog en tur med Metroen uden dog at skabe større postyr.

Overskriften henviser til en billedtekst i Information, som viser en burkaklædt kvinde i Metroen i København.

Billedet illustrerer artiklen ‘Hård kritik af Lars Barfoeds udspil til skærpet burkalov’ fra den 6. april 2010. Billedet vises desværre ikke i den linkede version af artiklen.

Nå men journalisten springer helt og aldeles henover HVORDAN DET VAR at være i burka, for det fremmer selvfølgelig ikke avisens formål med artiklen.

Nu er det heldigvis sådan, at Hodjas Blog kan gengive, hvad Informations journalist IKKE vil formidle til læserne (og burka er mere restriktiv end niqab):

KEELEY HAZELL – UK’s favorit side 3 pige prøver at gå med niqab (ansigtsslør), hijab (tørklæde) and jilbab (kropsdragt): Her er hendes reaktioner:

I immediately feel claustrophobic as the veil covers my nose and mouth — I can hardly breathe. When I do take a breath the material is sucked into my mouth and nostrils and I feel as if I am forced to breathe in stale air.

Driving is a nightmare. It takes a few minutes before I set off to make sure my movements are not restricted by the shapeless, black clothes — but still I feel my vision is restricted and my hearing is dangerously impaired.

burka.jpg

I can’t even drive with a baseball cap on, let alone all this.The thought of trying to navigate the car without all my senses about me is pretty scary. As a result I find I drive a lot slower than usual and daren’t put the radio on. I’m glad I don’t have to go far because I’m sure I would crash.

In the supermarket the dress itself is causing me problems.

Every time I bend down to pick something up or reach up to a high shelf, my niqab slips and I have to put down whatever I’m trying to buy and rearrange my clothes. At this rate it would take an age to do a weekly shop when all I ever want to do is get in and out as quickly as possible.

I feel excluded from the rest of society as I am hiding away from everyone else. As a man moves out of the way to let me pass I smile in thanks — but afterwards I realise he wouldn’t have seen my expression and probably assumed I was being impolite.

McDonald’s is nearby so I pop in hoping a milkshake will fill me up. As soon as I sit down I realise I can’t drink in public and remain covered.

Leaving the tasty food behind is torture but I have no choice and I soldier on without so much as a glass of water — aside from the inconvenience I don’t think it’s healthy to be this thirsty.

I eventually visit a coffee shop — but have a similar problem. I’m unable to drink without lifting my head gear.

Overall, I think it would be a terrible way to live.

I can’t communicate properly with anyone around me and avoid talking to anyone because I feel as if I am being rude.

I’m normally quite a chatty person but as my facial expressions are hidden

I can’t respond to what people are saying to me or demonstrate any sort of emotion.

Hele historien med billeder på The Sun

Lad os opsummere: hvilke begrænsninger medfører klædedragten, som kvinderne ikke bærer af hygiejniske eller sikkerhedsmæssige årsager? Vi tager modellens udsagn:

1) Hun føler sig klaustrofobisk.

2) Hun har åndedrætsbesvær.

3) Hun har indskrænkninger af syn og hørelse.

4) Hun har yderligere besvær med at føre motorkøretøj og kan under kørslen ikke koncentrere sig om f.eks. kommunikation.

5) Ved enhver bevægelse skal hun koncentrere sig om, om dragten sidder korrekt. D.v.s. hun har ikke kontrol over tøjets placering.

6) Hun har ingen mulighed for non-verbal kommunikation.

7) Hun kan ikke indtage fødevarer, når andre personer er tilstede. Hun går med konstant risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Jeg kunne godt tænke mig at læse journalisten beskrivelse af oplevelsen – men den får vi aldrig.

27 marts 2010

Ang. SIAD demonstrationen lørdag d. 27. marts kl. 14.00 ude foran moskeen på Vibevej i København:

Politiet har forbudt os at demonstrere ude foran moskeen på Vibevej, men påbudt os at demonstrere på Christiansborg Slotsplads en lørdag hvor der ingen politikere er på borgen.

Totalt meningsløst. Så der er ingen demonstration imorgen, men vi sætter hurtigst muligt en ny dato og klager til justitsministeren indtil vores Grundlov bliver overholdt.

Vi har talt med politiet, de siger vi bliver arresteret hvis vi dukker op. Det må da kaldes undtagelsestilstand. Hvis almindelige borgere ikke må stå ude foran en moske, så er vores retssikkerhed fuldstændig væk. 

Vi laver en klage til justitsministeren idag. Vi vil opfordre alle til at kopiere vores brev og sende den til justitsministeren med eget navn under, da det er mere virkningsfuldt at få den fra flere tusind borgere end fra en enkelt.

Vi har nu forfattet en klage til justitsministeren ang. Grundlovsbruddet mod vores demonstration, der skulle afholdes foran den kommende stor-moske på Vibevej. 

For at klagen skal få maksimal effekt, beder vi alle, der er imod en stor-moske på Vibevej, om at sætte sit eget navn under klagen og sende en mail til justitsministeren med klagen. Det vil også være virkningsfuldt at sende den som rigigt brev direkte til ministeren, men det vil vi lade være op til den enkelte. Det vigtigste er at der kommer rigtig mange klager. 

Her er justitsministerens mail: jm@jm.dk husk at skrive “att: Lars Barfoed” i emnefeltet og her er justitsministerens postadresse: 

Justitsministeriet 

att: Lars Barfoed 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Til justitsminister Lars Barfoed  
 

Klage over demonstrationsforbud 
 

Jeg klager over politiets afgørelse om at folk ikke kan demonstrere d. 27. marts 2010 mod opførsel af en stor-moske ude foran stedet hvor den skal bygges. 
 
Politiet synes at have glemt at de har fået voldsmonopolet i dette land for at opretholde ro og orden og at landets love kan overholdes deriblandt den danske Grundlov. 
 
Politiet benytter sig af §79 til at påstå at de kan nægte demonstrationen på Vibevej. Dette lyder meget mærkeligt, da vi har fået fastslået af din tidl. justitsminsiterkollega Lene Espersen, at denne ikke kan bruges overfor fredelige demonstranter, men kun kan bruges overfor udefrakommende voldelige moddemonstranter. 
 
Her er daværende justitsminister Lene Espersens ord: 
 
“Som det fremgår af bestemmelsens 3. pkt., kan der nedlægges forbud mod forsamlinger under åben himmel, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. 

Det er – med henvisning til ordlyden af grundlovens § 79, 3. pkt. – almindeligt antaget i den forfatningsretlige litteratur, at det er en forudsætning for at nedlægge forbud af hensyn til den offentlige fred, at faren herfor udgår fra forsamlingen selv. 

Hvis faren udgår fra udenforstående, kan der således ikke nedlægges forbud efter grundlovens § 79, 3. pkt., jf. bl.a. Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret (1954), side 709, Peter Germer, Statsforfatningsret (3. udgave, 2001), side 310, og Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 3, Menneskerettigheder (3. udgave, 2003), side 130 f.” 
 
Så jeg kan ikke acceptere politimesterens afgørelse, da det er direkte imod Grundlovens §79, der siger, at man ikke kan forbyde demonstrationer under åben himmel, når der ingen fare udgår fra dem. Dette gælder alle steder i Danmark hvor dansk lov gælder – også udeforan moskeen på Vibevej. 
 
Desuden henviser jeg til Grundlovens §77: 
 
“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” 
 
Det er netop forebyggende forholdsregler politimesteren sætter i spil her. At påbyde os at flytte demonstrationen til Slotspladsen er en forebyggende forholdsregel og dermed overtræder Politimesteren den danske Grundlov. 
 
Anders Gravers fra SIOE og foreningen SIAD som var medarrangør af demonstrationen ringede politiet op og spurgte hvad der ville ske, hvis vi dukkede op foran moskeen alligevel. Svaret var, at vi ville blive arresteret. Dermed faldt det til jorden, at politiet påbyder os at demonstrere på Christiansborg Slotsplads. 
 
At politimesteren frygter ballade fra voldelige moddemonstranter – altså den iranske revolutionsgardes danske og muslimske støtter – må politimesteren jo bare håndtere. For vi er i vores Grundlovssikrede ret til at ytre os. 
 
M.h.t. at politiet forudser betydelige forstyrrelser af trafikken er det besynderligt at Hizb-ut tahrir tidl. uhindret har kunnet demonstrere hvor der marcheres rundt omkring i København, uden at det giver trafikale forstyrrelser for politiet. Hvad er forskellen rent trafikalt på en Hizb-ut tahrir demo og vores – bortset fra at Hizb-ut tahrir ikke løber ind i voldelige danskere? 
 
Der bliver nu hurtigst muligt fastsat en ny dato for demonstrationen mod stor-moskeen på Vibevej, hvor det forventes at justitsministeren sørger for til den tid at Grundloven bliver overholdt. 
 
Her er politimesterens mail om afslag: 

http://www.siad.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:politiets-nej-til-demonstration-pa-vibevej&catid=49:politik&Itemid=93 
 

Venlig hilsen 
 
INDSÆT DIT EGET NAVN HER