Hodjanernes Blog

14 august 2011

Sundhedsklinik for illegale migranter i København.

Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp åbner nu en sundhedsklinik for netop denne gruppe.

“Vi går sammen om en klinik, fordi vi møder et behov for nødvendig sundhedshjælp hos mennesker, der af den ene eller anden grund opholder sig i Danmark uden en tilladelse. De kan simpelthen ikke få tilstrækkelig sundhedshjælp – og jeg tror, at langt de fleste danskere vil være enige i, at det er helt uacceptabelt at diskriminere mellem menneskers adgang til noget så basalt på baggrund af en juridisk status,” siger Susanne Larsen, der er præsident i Røde Kors.

En lægelig forpligtelse
Formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Poul Jaszczak, mener

Som læger kan vi ikke lade mennesker gå rundt med ubehandlede sygdomme, for lægeløftet forpligter os til at give den nødvendige lægehjælp til alle mennesker uanset juridisk status,” siger han.

Retten til akutbehandling skal udvides
Ifølge konventioner, som Danmark har tiltrådt, har alle mennesker ret til sundhed. Og der er i dansk lov ikke noget til hinder for, at en privat klinik kan yde lægehjælp til denne gruppe, der i fagsprog betegnes som udokumenterede migranter.

”Problemet er, at den eksisterende garanti i sundhedsloven for akutbehandling af udokumenterede migranter er for snæver lige nuog at den ikke virker i praksis. Derfor ønsker vi som minimum, at retten til akutbehandling præciseres og udvides, så alle mennesker sikres den nødvendige sundhedshjælp. Det er en humanitær forpligtelse,” siger Susanne Larsen.

Klinikken er 100 procent privatfinansieret. Den bliver drevet af frivillige læger, sygeplejersker, jordmødre, fysioterapeuter og psykologer. Udover behandling af sygdom, tilbydes også børnevaccinationer og graviditetsundersøgelser. Konsultation og nødvendig medicin vil være gratis for patienterne.

Lægeforeningens formand vil personlig deltage, har han tidligere udtalt. Det samme vil folketingsmedlemmet Özlem Cekic (SF). Se tidligere poster om dette. Ifølge politiken.dk vil sundhedsminister Bertel Haarder (V) “hverken kan eller vil gribe ind over for læger, der i deres fritid hjælper folk med deres akutte helbredsproblemer”.  Integrationsminister Søren Pind slår fast, at det også er hans holdning. Ifølge politiken.dk henviser de to ministre til deres kollega justitsminister Lars Barfoed (K) for svar på, om politiet skal pågribe udlændinge uden lovlige papirer på klinikken. Dansk Folkepartis Martin Henriksen forventer, at politiet vil sørge for, at illegale personer bliver udvist. Og SF´s retsordfører, Jonas Dahl er enig i, at politiet bør tage affære:- Uanset om man synes om en lov eller ej, skal den selvfølgelig overholdes og det er politiets opgave, siger Jonas Dahl til Radioavisen.

4 juni 2011

Sprogbruget skrider: Illegale indvandrere hedder nu papirløse flygtninge eller udokumenterede indvandrere

Bemærk hvordan overskriften i følgende artikel næsten umærkeligt får tingene til at skride:

Lægehjælp på vej til papirløse flygtninge.

Først bruger man tricket, vi tidligere har nævnt, og som er det nye – “papirløse/udokumenterede” skal bare have papirerne i orden – så er deres ophold her i landet jo helt OK. Det næste trick er ældgammelt i GVM (Gamle Venstreorienterede Medier) – alle indvandrere gøres til ‘flygtninge’ – med hvad det betyder. Hokus pokus.

Hodjanerne har iøvrigt tidligere skrevet om bemeldte ‘migrantklinik’.

OPDATERING: SF-ordfører vil arbejde på klinik for illegale indvandrere.

»Jeg tror simpelthen ikke på, at folk fra nær og fjern vil blive fristet til at komme til Danmark, fordi vi har det her tilbud. Det er jo ikke sådan, at man kan komme fra Nordafrika og få en bypass-operation. Vi skal forebygge«, fortæller Özlem Cekic.

Det er faktisk ikke lovligt – illegale har højst ret til akut hjælp – ikke forebyggelse.

4 maj 2008

Er der en læge til stede ?

Lægeforeningen har længe været en farce, men nu trænger dens formand til en rigtig, professionel gakkolog.

doktor_klaphat

Fra Samarbejds-Politiken:

Formanden for Den danske Lægeforening, Jens Winther Jensen, er helt på samme linje. (som Dorte Steenberg, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd og mener, at “Det er et helt forkert og meget mærkeligt forslag. Tørklæder eller andre religiøse symboler er slet ikke noget problem“). Han udtaler:

“Så længe man kan se lægens ansigt, er der ingen problemer – heller ikke selv om vedkommende bærer tørklæde eller kalot. Jeg har svært ved at se, hvordan en sådan hovedbeklædning kunne gå ud over den lægefaglige behandling«, siger han og fortsætter: Men hvis det går ud en patiens tillid til lægen, må man jo løse det problem – eventuelt ved at finde en anden læge”.


29 januar 2008

Jeg undrer mig også. Rigtig meget endda.

Filed under: Asyl, Danmark, Læger, Medicin, Politik, Politisk korrekte — Tags: , , , — Hodja @ 22:05

I går så jeg, at Lægeforeningen endda pludselig bruger kræfterne – når det er asylbørn.

Jeg har ikke set Lægeforeningen bekymre sig om danske børn, der lever i fattigdom, lever i misbrugsfamilier, danske børn, der volds- og sexmishandles, der fyldes med “lykke-piller” og P-piller i småbørnsalderen. osv.

Og jeg har heller ikke set Lægeforeningen gå i pressen for danskere, der dør på kræftventelisterne.

Det er ret besynderligt, at se Lægeforeningen ulejlige sig, når det lige præcis er nogle asylbørn.

Danskere har det ikke for godt.

Hvorfor denne særlige! bekymring for nogle folk, der er trængt ulovligt ind, – der ved, de er afvist, og alligevel nægter at pakke sig – men derimod fortsætter med at insistere på at blive ulovligt i DK, og faktisk har bedre forhold, end mange – lovlige – danskere?

Ufattelig bagvendthed.

28 januar 2008

Formanden for Den Almindelige Danske Lægeforening lyver – eller også forstår han ikke videnskab

I Ugeskrift for Læger idag går Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen ud i et forsvar for foreningens optræden i asylsagen.

Han skriver blandt andet:

Når man blander sig i samfundsforhold, så løber man helt åbenlyst en risiko for beskyldninger om at politisere. Denne risiko har vi været helt bevidste om i Lægeforeningen, før vi kritiserede forholdene for afviste asylsøgere i Danmark. Derfor har vi været meget omhyggelige med at koncentrere os om det, som er Lægeforeningens formål og opgave: at vurdere, om der er et lægefagligt problem, og om sundhedsforholdene for de afviste asylsøgere er i orden. Efter en meget omhyggelig afdækning af forholdene har vi fundet det klarlagt, at asylsøgerne, og især deres børn, bliver syge af at sidde i årevis i usikkerhed i centrene. Derfor har vi kritiseret den måde, vi behandler en gruppe mennesker, som er i det danske samfunds varetægt. Vi har derimod ikke udtalt os om den danske asylpolitik, og vi har ikke på noget tidspunkt opfordret vores medlemmer til at forlade asylcentrene, tværtimod.

[….]

Lægeforeningen er organisation for den danske lægestand med det formål at samle lægerne og varetage deres interesser. Det gør vi bl.a. ved at gå ind i behandlingen af de afviste asylsøgere på vores medlemmers vegne, som beskrevet ovenfor. Det gør vi på baggrund af gentagne henvendelser fra medlemmer, der arbejder i asylcentrene. Det gør vi på baggrund af en lang og grundig behandling i Lægeforeningens Etiske Udvalg, der bl.a. omfattede en høring i Lægeforeningen om emnet og besøg i asylcentre. Det gør vi ikke mindst på baggrund af en videnskabelig undersøgelse: Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark, gennemført af Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 43, oktober 2007. Den konkluderer, at usikkerheden og de lange ophold i centrene gør mange børn syge. Derfor fremsatte vi i oktober sidste år kritik af forholdene.

At statsministeren dagen efter udskrev valg, var svært at forudse, men det gjorde naturligvis ikke opmærksomheden mindre. At Lægeforeningens fornyede kritik af den aftale, der nu er indgået, kom på et tidspunkt, hvor regeringen havde problemer med sit flertal, kan næppe heller tilskrives Lægeforeningens timing. Det står fast, at den indgåede aftale fra et lægefagligt synspunkt er kritisabel på en række punkter. Asylsøgerne kan risikere at sidde mere end fire år i centrene, og det er for længe. Børn bliver også lige syge, uanset hvilket land de kommer fra. Sygdom har ingen grænser. Det kan naturligvis være ubekvemt, at det lægefagligt er sådan, men det burde ikke give besindige kolleger anledning til at beskylde Lægeforeningen for at politisere.

Kilde: Ugeskrift for Læger; 28. januar 2008.

Når formanden nu skriver som han gør, må det være mig en fornøjelse at bringe konklusionen fra nævnte undersøgelse:

“Undersøgelsens resultater viser, at asylbørn har en estimeret høj forekomst af psykiatrisk diagnose og betydeligt højere end blandt børn i den generelle befolkning. Det er væsentligt at se på årsagerne til børnenes tilstand samtidig med, at de sikres relevante tilbud i form af psykologisk og psykiatrisk behandling samt individuelt tilpasset social/pædagogisk indsats. Endvidere er det centralt at undersøge, hvilke konsekvenser asylbørnenes dårlige psykiske helbred har på længere sigt.”

Se det var undersøgelsens konklusion. Der står på rent dansk, at man statistisk har fundet en beregnet forhøjet forekomst af psykiatriske diagnoser. Dernæst står der, “at det er væsentligt at se på årsagerne.” men intet om, hvad årsagerne til de påståede diagnoser er.

Jens Winther Jensen taler altså mod bedre vidende i forhold til, hvad der står i hans eget tidsskrift. Der står jo ikke andet, end at man statistisk har påvist noget. Og statistik er altså ikke videnskab. Statistik udsiger intet som helst om ÅRSAGER – hvad artiklens forfattere jo også selv gør opmærksom på. 

Se iøvrigt Hodjas kritik af artiklen her.

Og om UfL’s overholdelse af internationale etiske regler for biomedicinske tidsskrifter.

Og svar mig så lige på – hvem politiserer?

Og her kan du se, hvordan for eksempel Margrethe Vestager slår politisk plat på Lægeforeningen. (Eksperterne har talt – vorherrebevares).

18 januar 2008

Politiserende læger igen igen

For et par uger siden var det en læge, der var ude i medierne med en artikel, der først blev bragt i Ugeskrift for Læger i mandags.

Idag skriver DR, at en foreløbig undersøgelse viser, at asylbørn bliver syge efter et år i asylsystemet.

Det virker noget besynderligt, at medierne kommer med foreløbige forskningsresultater og refererer artikler fra fagpressen længe før de tilgår fagpersoner. Det samme skete i den såkaldt videnskabelige undersøgelse af asylbørnenes tilstand. Ifølge UfL’s manuskriptvejledning udsendes i ugen før udgivelsen en pressemeddelse hvis UfL skønner materialet af interesse for pressen. I tilfældene med asylsagerne er pressen orienteret ikke en – men flere uger før – hvorfor mon?

48635b02.jpg

 

At UfL er helt med på hvad der foregår, fremgår her:

48635b03.jpg

I DR’s artikel udnævnes Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen til ekspert i asylbørn. Det er lige så let som at klø sig i nakken, at slå manden op på nettet. Her kan man se, at han er afdelingslæge i anæstesiologi. Med andre ord narkoselæge.

Jeg vil gerne spørge om, hvornår narkoselæger er blevet eksperter i asylbørns psykiske sygdomme, eftersom han må vurderes til at være uddannet i at tage sig af sovende bedøvede mennesker???