Hodjanernes Blog

12 februar 2012

Muslimsk indavl medfører galloperende sundhedsudgifter i UK

Muslim children in certain areas are 13 times more likely to be born with birth defects than non-Muslims due to a tradition of arranged marriages with cousins.

This documentary highlights how political correctness allows this to happen in modern day Britain and Europe. Is this British media propaganda? Or does this actually happen alot within Muslim communities?

12 august 2010

Økt risiko for hjernesykdommer hos norsk-pakistanere

Overlege Øivind Juris Kanavin og professor Petter Strømme ved Oslo universitetssykehus, Ullevål står bak en kronikk om barn med hjernesykdommer som publiseres av Legeforeningen torsdag. Begge er eksperter på hjernesykdommer hos barn.

Du kan hente kronikken fra Den Norske Lægeforening her (pdf).

“Nevrodegenerative sykdommer hos barn er ofte autosomalt recessivt nedarvet. De fleste tilfellene er metabolske, der inngifte er en viktig risikofaktor. Diagnostikken kan være svært
krevende. Tap av motoriske, kognitive og sosiale ferdigheter er vanlig. Det kreves stor innsats fra hjelpeapparatet – 15–30 fagpersoner kan være engasjert rundt én pasient. For et økende
antall sykdommer finnes det nye og dyre behandlingsformer.”

Med andre ord: diagnostik, pleje og behandling koster det hvide ud af øjnene.

26 juli 2010

Gift med din fætter?

Københavns Kommune: “Indvandreres indavl koster millioner

Mentalt og fysisk handicap: “Når fætter og kusine får børn sammen, er der dobbelt så stor risiko for at få et handicappet barn – det koster kommunekasserne dyrt. Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner. I Københavns Amt alene er antallet af handicappede børn i alt steget med mere 100 procent på 10 år. … Merete Lefelt har kontakt til 330 familier med handicappede børn i Københavns Kommune. Hun skyder på, at en tredjedel af deres klienter har fremmedkulturel baggrund.” BT, 10/11 2003 “Indvandreres indavl koster millioner

Dødsfødsler: “Det får os til at tro, at det større antal dødfødsler blandt pakistanere, tyrkere og somaliere først og fremmest skyldes, at det netop er i disse kulturer, man finder flest ægteskaber mellem beslægtede, siger professor Anne-Marie Nybo Andersen, der står i spidsen for undersøgelsen. … I Pakistan anslås det, at godt 70 procent af alle ægteskaber er indgifte, i Tyrkiet ligger det på mellem 25 og 30 procent.” JP, 27/2 2009 “Flere dødsfødsler blandt indvandrere

Specialinstitutioner: “Journalisten Line Vaaben Juhl vid Berlingske Tidende i Köpenhamn konstaterar i en artikel att det i Danmark har skett en explosiv tillväxt av invandrarbarn med svåra funktionshinder. Hon har ringt runt till landets specialskolor och fått till svar att 40 procent av barnen vid dessa skolor har invandrarbakgrund. Antalet invandrare i relation till den danska befolkningen är bara 7-8 procent. ‘I Köpenhamn har antalet specialskolebarn ökat med 4 procent medan antalet invandrarbarn i samma skolor sedan 1992 ökat med 21 procent. Det finns skolor för utvecklingsstörda i Danmark där utvecklingsstörda invandrarbarn ökat med över 50 procent under senare år. Barn med svåra eller flera handikapp ökar dessutom mest.’” Tidningen, d. 24. juni 1999 “När giftemål blir handikapp

Konklusion
De sundhedsmæssige argumenter for et forbud mod fætter-kusineægteskaber taler for sig selv – men de store udgifter til specialinstitutioner, hospitaler og kommunalt personale vægter også. Et forbud mod fætter-kusineægteskaber vil desuden samtidigt være et signal til de grupper af indvandrere, som har sværest ved at integrere sig: De må finde sig et andet land at bo i, hvis de vil fortsætte deres usunde familiemønstre.

Tip: N.S.

31 marts 2010

Oslo: Fætter-kusine ægteskab – bruden var 14

Før politiet ble koblet inn, forklarte hun seg om at hun i en periode på rundt to år hadde blitt voldtatt av ektemannen.

Hun skal ha blitt slått og truet med kniv i forbindelse med overgrepene.

Jente forklarer at foreldrene truet med de alvorligste represalier, om hun ikke ville bli i ekteskapet.