Hodjanernes Blog

3 januar 2014

Özlem Cekic: Befri danskheden for national besættelse

Özlem Cekic er klar til tage kampen om danskheden og dansk kultur med Dansk Folkeparti.

Danskhed er andet end Carlsberg-øl og flæskesteg på bordet.

Som jeg tror er en måde at befri danskheden for en national besættelse, siger SF’s ny kulturordfører til dr.dk.

Det er lidt primitivt, hvis hun som kulturordfører for et regeringsbærende parti mener, at dansk kultur alene er flæskesteg og Carlsberg. Så tror jeg lige, der er noget, hun skal læse lidt mere om, og finde ud af, hvad dansk kultur i det hele taget er, siger Pia Kjærsgaard.

Jeg tror, det er lidt vel optimistisk af Pia Kjærsgaard at mene, at Cekic kan blive klogere.

28 juni 2013

‘Dansk kultur’

Sherin Khankan skriver:

“Mange danskere har det svært med multikultur og at flere nødigt ønsker at udvide det danske nationale narrativ og inkludere andre kulturer, sædvaner og tankegange i den danske kultur. […]  Man skal ikke rejse særlig langt for at finde alternative måder at hilse på. Vi lever i en global tidsalder og en mangfoldig verden, og derfor er vi nødt til at inkludere alternative måder at handle på i vores kultur. […] Fordelen ved et pluralistisk udgangspunkt som det multikulturelle samfund er, at man bliver tvunget til at fokusere på det, der forener os som mennesker, at man trænes i at elske og ære flere principper, værdier og livsanskuelser på samme tid. Men vigtigst at vi tvinges til at gøre op med vores fasttømrede og entydige ideer om, hvad der er ”dansk kultur”. ”  Osv, osv……..

En mor og hennes to døtre har blitt drept av jentenes stebror og fire av hans venner i Pakistan. Drapene omtales av avisen The Daily Beast som “æresdrap”. Fire menn har allerede innrømmet skyld. Jentene og deres mor ble drept fordi en video av dem der de danset i regnet uten for familiens hjem kom i sirkulasjon. Stebroren sa at hendelsen hadde kompromitert familiens ære, og at han ønsket å gjenopprette den.

6 december 2012

Farvel, Dave…

Filed under: Musik — Tags: , , — Skjoldungen @ 15:49

1 juli 2012

Citat: Om danskhed og danskere

I Ralf Pittelkows bog ‘Mit liv som dansker’ stødte jeg på følgende bemærkelsesværdige citat fra et medlem af det Pittelkow beskriver ‘den definerende klasse’:

“Kun ved at underminere forestillingen om, at der findes en fælles kultur for indbyggere i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssigt ideal. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden.”

Litteraten Peter Heller Lützen i bogen: Danskfagets danskhed, København 2003.

Ralf Pittelkow. Mit liv som dansker. Peoples Press 2009.

I Pittelkows bog læste jeg også følgende:

“I dag vil jeg betegne menneskene i dagens Danmark som langtidsegoister i et onanistsamfund. Selvtilstrækkeligheden gennemsyrer alt.”

Kunstneren Barbara Gress i Jyllands-posten, maj 1999.

6 november 2010

Kulturberigelse: Kommunikationsbrist

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Kulturberigelse — Tags: , , — Hodja @ 10:43

Fyre fra Mellemøsten har et kommunikationshandikap med det modsatte køn, skriver 20-årige Negin Bazrafkan.

“Det er dejligt, at jeg kan smile til de fleste danske fyre, få et varmt smil og ikke et klamt blik tilbage, i modsætning til mange af jer etniske drenge og mænd, der tror, jeg er en luder, fordi jeg vælger at sprede positivitet på gaden. “

Tip: J.D.

9 august 2010

Så ruller samarbejdet

Kulturel udveksling, integration og kvinders rettigheder er hovedpunkterne i den treårige samarbejdsaftale, som Høje-Taastrup og Marokko har indgået.

Det indebærer blandt andet, at unge danskere og marokkanere fra kommunen kan sendes på kulturelle ophold i Marokko for på den måde at styrke samvær og indblik i hinandens kultur.

Tip: Lightmann

En sensationel rapport

Ralf Pittelkow i Jyllands Posten:

En ny tysk rapport leverer sensationel dokumentation vedrørende forholdet mellem kultur, religion og integration.

Rapporten er udarbejdet af Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen sammen med det tyske indenrigsministerium. I den meget store undersøgelse interviewes 45.000 skoleelever, hvoraf cirka 10.000 har indvandrerbaggrund.

Forskerne opstiller fire målestokke for integration: tyskkundskaber, uddannelse, antal tyske venner og hvor meget man føler sig som tysker. De konstaterer en betragtelig forskel på, hvor integrerede forskellige indvandrergrupper er. De unge muslimer er klart dårligst integrerede – selv om langt de fleste af dem er født og opvokset i Tyskland.

Læs resten her.

11 maj 2010

Pecs i Ungarn – Europæisk kulturhovedstad 2010

Filed under: Øst-Europa, Demografi, EAD, EU, Europa, Hodja, Imamer, Immigration, Islam, Jihad, Koran, Moske, Minaret — Tags: , , — Hodja @ 19:57

29 april 2010

Fransk

Filed under: Frankrig, Hodja — Tags: , , — Hodja @ 12:26

Flertallet af fransktalende i Verden er i dag IKKE franskmænd.

30 marts 2010

Kultur -ukultur

Filed under: Antisemitisme, Europa, Hodja, Islam, Israel, Musik, UK — Tags: , — Hodja @ 22:55

Allerede i første sats af Mozart blev Jerusalem Kvartetten afbrudt af råb fra salen.

Det var tilsyneladende musikernes engagement i den israelske hær, der satte gemytterne i kog.

Tip: R.

26 marts 2010

Psykopatologi

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam — Tags: , , , — Hodja @ 10:29

Der er 50 % etniske patienter på de danske retspsykiatriske afdelinger.Hvorfor mon ?

“Personality and psychopathology are shaped by the institutions,traditions,and values that constitute the cultural context of the individual and social “.

Oxford Textbook on Psychopathology.1999 editor Millon et al.

Men her i landet mener mange forskere at dannelsen i familien er ligegyldig, og at det er socialklassen der er afgørende. Måske har de ret. Se bare de dygtige læger og ingeniører i al Qaida !

“By changing the culture we change the child “

 Oxford Textbook on Psychopathology.1999 editor Millon et al.

 Jeg spørger bare : Er der nogen der vil af med noget ?

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

5 januar 2010

Citater der rammer lige ned i turbanen i forhold til hvad den danske nation – og svenskerne med – oplever i disse måneder.

Filed under: Citater, Danmark, Hodja — Tags: , , — Hodja @ 15:18

Kultur er omdrejningspunkt for så afgørende forhold som forskel og identitet, tillid og risici, og betydning og magt ” p.63

”I vore dage sker det til stadighed, at nogen eller noget hævder sig som kulturel identitet, hvilket igen åbner til rettigheder, demokratisk beskyttelse og frihed til konkret udfoldelse ( … )  f.eks.  Balkan, Irland, Baskerlandet.

Som sådan bliver kulturel identitet til magt i parlamentarisk forstand, men kulturel identitet manifesteres også som magtfaktor på ikke parlamentarisk vis, som når religiøse, etniske, interesse, m.m. – grupper hævder deres ret og magt ved undergrunds- og terroristvirksomhed eller ved at opretholde skikke og livsformer på trods af eller direkte i strid med gældende menneskesyn og demokratisk praksis i det moderne (…) Det fører i nogle tilfælde til brud, paradokser og underminering af grundlag for kulturel praksis ” p. 65

Kilde : Kvan nr. 85 2009 Else Marie Kaasbøl : Individ og fællesskab – anderledes udfordringer til kultur og pædagogik.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

30 november 2009

Kommentar: Dannebrog forbudt

Med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af, at italienske skoler ikke må have krucifiks på væggene, kommer man i tvivl om, hvor længe Dronningen må fortsætte med et: »Gud bevare Danmark« i et land, som har korset som et centralt symbol i såvel den nationale, kulturelle som religiøse selvforståelse.

Af Steffen Ravn Jørgensen, domprovst, Helsingør

Læs kommentaren på Berlingske

Ja det engelske flag har været ugleset i UK i flere år, så domprovsten er ikke langt fra sandheden.

10 august 2009

Israel – et krigshærget land?

Filed under: Evidens, Hodja, Internationalt, Israel, Medicin, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 12:35

Tværtimod – et kraftcenter indenfor økonomi, videnskab og kultur.

Mere på Y Net

Tip: GG

5 august 2009

Socialkammerat trækker nazikortet mod Pia Kjærsgaard

Socialdemokraternes kulturordfører anklager DF for at ville indføre en sovjetiske eller nazistisk kulturpolitik.

Mogens Jensen er vel også bon-kammerat med de ‘kunstnere’ Pia K. kritiserer.

Læs iøvrigt ‘Ondskabens Ikon’ og se, hvem der er mest nazistisk.

Ondskabens Ikon kan downloades her.

12 maj 2009

Nedbrydningen af den hollandske kultur

Filed under: Demografi, Europa, Hodja, Holland, Immigration — Tags: — Hodja @ 19:21

17 april 2009

Mener norsk kultur er truet av muslimer

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Norge — Tags: , , — Hodja @ 08:35

«Oslo får snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne skje med hele landet i løpet av dette århundret. De fleste ikke-vestlige vil ha muslimsk bakgrunn. Konsekvensene vil bli dramatiske».

Det er Steinar Lem (57), den kjente miljøforkjemperen og forfatteren, som skriver dette på Human Right Services sine nettsider.

«På 80-tallet skrev gode mennesker i avisene at innvandringen var så liten at den overhodet ikke ville påvirke norsk livsstil og egenart. Så var det taust en stund før de samme gode menneskene utpå 90-tallet skrev triumferende at Norge allerede var et flerkulturelt samfunn der norsk kultur ikke kunne påberope seg noen særstilling. Norsk ingen særstilling i Norge? Mange av de samme menneskene bekymrer seg for at Kina skal utradere tibetansk kultur og at indianerstammer i Sør-Amerika skal ofres for tømmerdrift og tvinges til å flytte inn i nærmeste storby.»

Mere på Dagbladet

Steinar Lem mener, at eftersom han har cancer og måske kun har et år tilbage at leve i, tør han stå frem med sine meninger. Men han er alligevel kunstner – han tager selvfølgelig afstand fra Fremskrittspartiet.

Etter at Dagbladets nettutgave omtalte Lems synspunkter, kom sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen med et krast motsvar. Han er en av dem som blir hengt ut av Lem, både på trykk og i intervjuform.

Hylland Eriksen mener i motsetning til Lem at norsk kultur styrkes i møtet med andre kulturer.

16 marts 2009

Årsagen til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark – serveret i folkeskolen

Interview med forskeren Ditte Marie Munch-Hansen  fra DIIS på DDR-P1 her til formiddag kl. 11.45 om antologien ‘Verdenshistorier – en alternativ kanon’.

“Grunden til at vi har flygtninge og indvandrere i Danmark i dag er jo de frygtelige konflikter i Verden.” (Citeret efter hukommelsen).

Efterfulgt af udsagn af Marianne Madsen, kulturkonsulent i Dansk Flygtningehjælp, om hvor meget de ‘nye danskere har at byde på og berige os med.

Bogen består af skønlitterære tekster fra de 12 største flygtninge- og indvandrergrupper, der er at finde i folkeskolen.

Ifølge Gyldendalredaktør Karen Dinesen er kanonen en kommentar til den lukkede forståelse af, hvad danskheden er.

Vores kanon åbner sig i stedet for lukke sig om sin egen kultur, som kulturministeriets kanon gjorde. Den repræsenterer en kultur, der også er dansk, siger Karen Dinesen til dr.dk/nyheder.

Er det jeres indspark i den fortløbende kulturkamp?
– Ja det kan man godt sige. Det er et nyt bud på dansk kultur, siger Karen Dinesen.

Bogen er tænkt til danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser og indeholder bidrag fra Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Iran, Kroatien, Pakistan, Serbien, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet, samt kurdere og palæstinensere.

Dansk Flygtningehjælps formand Stig Glent-Madsen beskriver Verdenshistoriers rolle således:

“Debatten om den danske kanon og danskheden kan måske bedst sammenlignes med at sidde i et lukket rum med et vindue.

Forbliver vinduet lukket, vil der hurtigt komme en dårlig luft. Vi bruger langsomt ilten, der kommer ikke ny luft, inspiration eller nyt liv. Tværtimod bliver luften plumret, og vi føler, at vi ikke får nyt brændstof, men at vi istedet langsomt kvæles. Sådan har debatten om danskheden været i de senere år.

Det er ikke så underligt, at netop DDR gør hvad de kan for at fremme bogen og forfatteren, totalt manglende jordforbindelse er jo en kvalifikation. Betegnelsen ‘alternativ kanon’ gør den også selvskrevet på parnasset, sammen med alt andet der på mere eller mindre underfundig måde kan bruges til underminering af den nuværende regering. Bekvemmeligheds- og økonomiske flygtninge er overhovedet ikke ord, der indgår i godmenneskenes vokabularium.

At forskeren har speciale i holocaust og folkedrab gør historien endnu mere grotesk, når man ser på listen over lande, der bidrager til bogen.

Iøvrigt er der mindst en kultur, der glimrer ved sit fravær.

Læs iøvrigt om det californiske skolesystem.

4 november 2008

Holland: Ramadanen kåret som nummer 14 ud af 100 traditioner

Filed under: Demografi, Holland, Immigration — Tags: , — Hodja @ 08:24

Det hollandske Center for Folkekultur har kåret ramadanen som nummer 14 ud af 100 hollandske traditioner.

Omskæring af drenge kommer ind som nummer 74. Nationalsangen som nummer 100.

22 september 2008

Der kan ikke bygges bro mellem alt, alle kulturformer kan ikke integreres, og man kan ikke dialoge sig til sameksistens med voldskulturer.

Filed under: Internationalt — Tags: , , , — Hodja @ 09:09

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Older Posts »