Hodjanernes Blog

9 januar 2017

Indvandrere fylder mere og mere i kontanthjælpssystemet.

Siden 2013 er antallet af personer på kontanthjælp faldet brat fra 145.000 personer til 108.000 personer to år senere.

Men man skal lægge mærke til, at hele faldet er sket for gruppen af danskere på kontanthjælp.

For indvandrere er udviklingen gået den stik modsatte vej.

Indvandrere på kontanthjælp chokerer: ‘Det er helt vanvittige tal – det er en katastrofe!’

Hvorfor er det chokerende og katastrofalt? Det har vi da vidst i årevis!

30 november 2013

Journalist tager røven på skattebetalerne og metroXpress snyder læserne

Journalisten “PD” skriver i metroXpress fredag den 29. november en artikel om, at en del kærestepar vil flytte fra hinanden for at flere af dem dem kan få kontanthjælp og forhøjet fradrag for enlige forsørgere.

Overskriften lyder: “Kærestepar tager røven på politikere.”

Man må jo sige, at journalisten toner rent flag, ellers havde han jo nok skrevet: “Kærestepar tager røven på skatteborgerne.” For jeg går ud fra, at hverken politikerne eller journalisten vil betale min skat.

Hvis nogen vil sende deres skatteregning til “PD”, så er hans mailadresse her: PD@mx.dk eller her: PELLE.DAM@mx.dk

Mon ikke forklaringen er her – det oplyser metroXpress intet om.

Men metroXpress ved chefredaktør Jonas Kuld Rathje har tidligere givet Pelle Dam et skudsmål:

»Jeg har selv holdt øje med hans dækning, og jeg har ikke kunnet finde noget, der var biased på nogen måde. Han er en totalt fair og kritisk journalist. Alle journalister har holdninger. Vores fælles opgave er så, at man ikke skal kunne se det i spalterne.”

22 februar 2013

Bistandsland

Filed under: Økonomi, Danmark, Penge, Politik — Tags: — Hodja @ 07:53

Dokumentarfilmen “Bistandsland” tester det danske kontanthjælpssystem vha. forsøgspersonen Jens-Ulrik, der siger begge sine stillinger op for at se hvor langt han kan komme i systemet.

19 februar 2013

Hvor svært kan det være?

Medierne, forskere og politikerne undrer sig højlydt i disse dage over at en undersøgelse har vist, at mange indvandrerkvinder har været på kontanthjælp i årevis – og nu skal der også gøres noget ved det!

Både forskere og politikere kalder tallene for en falliterklæring for det danske kontanthjælpssystem.

»Kontanthjælpen er ment som et midlertidigt sikkerhedsnet og ikke som en permanent forsørgelsesordning«, siger professor i statskundskab Jon Kvist fra Syddansk Universitet til Jyllands-Posten.

»Derfor kan man roligt kalde det for en falliterklæring, når vi har et system, der fungerer som en slags borgerløn eller parallel førtidspensionsordning«, tilføjer han.

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen mener, at »kommunerne og jobcentersystemet har svigtet«.

De spiller alle blinde og døve, og man kan spekulere på, hvad der kommer ud af ordskvalderet. Hodjanerne skrev allerede i 2006:

DDR-P1 genudsender for tiden udsendelsesrækken “Hvor svært kan det være” fra efteråret, hvor nogle indvandrere skulle finde arbejdspladser og bevise, hvor fordomsfulde danske arbejdsgivere er:

“I går morges erklærede to af job-agenterne enstemmigt, at den allerværste, mest problematiske blokering for at få indvandrere i arbejde er indvandrernes egne fordomme. De fleste tror, at det er meget sværere for dem at få arbejde, end det er i virkeligheden. De to jobagenter har skaffet masser af job – problemet er at få de ledige unge indvandrere til at søge.
Den 29-årige tørklædebærende Anissa Aharaz er selv dybt overrasket. Hun havde troet, at de fleste danske virksomheder ville tøve med at ansætte kvinder, der insisterede på at bære tørklæde eller på anden måde skilte sig ud med navn, hudfarve eller påklædning. Men hun har opdaget, at langt de fleste virksomheder er overordentlig tolerante. Det, som blokerer, er indvandrernes fordomme.
En særlig erfaring har den kun 20-årige Rola El-Dirawi, der har palæstinensisk baggrund, gjort med gruppen af landsmænd og kvindelige kønsfæller i Århus. Her er 80 pct. af kvinderne uden for arbejdsmarkedet. Rola El-Dirawi har fundet masser af job. Men hun har ikke fået én eneste af sine landsmænd til at tage mod tilbudet. De vil ikke. Enten fordi de personligt foretrækker at gå hjemme – eller fordi deres mænd forbyder dem at tage arbejde.
De unge job-agenter er enige om, at det vigtigste, der kan gøres for at ændre på denne ulykkelige situation, er at true med at tage kontanthjælp fra de palæstinensiske familier.
En stærkere opbakning kunne regeringen næppe få til sit forslag.”

True med at tage kontanthjælpen fra dem – i 2005!  Og hvad er der sket? Stor stor overraskelse.

5 juni 2011

De gavmilde

En af de talrige teenage-borgmestre, hovedstaden har fået på halsen, er beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, der har realiseret den danske drøm.

Den amerikanske drøm er som bekendt at blive rig ved hårdt arbejde og dygtighed. Den danske drøm er som bekendt at gå fra SU til borgmesterløn ved ikke at foretage sig andet end at melde sig ind i et politisk parti.

Da Anna Mee Allerselv har opnået en årsløn på små 800.000 på denne nemme måde, synes hun naturligt nok, at andre også skal have det lidt godt. Hun deltager derfor i kommunernes jammerhyl over 450 timers reglen, der såmænd ikke kræver andet af et ægtepar, end at de hver især skal arbejde dette antal timer i løbet af et år for at få fuld kontanthjælp. Fuld kontanthjælp til to ægtefæller svarer til afkastet af en formue på omkring seks mio.kr., og det mener Anna Mee Allerslev altså, at man uden at yde noget som helst skal have krav på i Danmark.

De mest gavmilde på andres vegne er som regel dem, der har ydet mindst selv.

Claes Kastholm Hansen. Berlingske  04.06.2011

5 august 2010

Stiltiende praksis – kun DF siger det højt

Offentligt ansatte, der naturligvis ikke selv kan stå frem, har fortalt mig, at der er en stiltiende vedtaget praksis med, at personer med ikke-vestlig baggrund på kontanthjælp automatisk skal placeres i matchgruppe 3, ikke arbejdsparate, eller matchgruppe 2, delvis arbejdsparate.

Derfor føler de ofte ikke nogen særlig risiko for at kunne få frataget kontanthjælpen bl.a. grundet arbejdstimekravet, men oplever at de bare kan fortsætte på kontanthjælp i det uendelige pga. en arabisk eller mellemøstlig baggrund i modsætning til, hvis de med en asiatisk eller en dansk baggrund var landet på kontanthjælp. Dette afspejler en forskelsbehandling, der, hvis det er sandt, ikke er Århus Kommune værdig, og som man ikke kan tillade sig over for de øvrige, arbejdsomme skatteydere eller de andre kontanthjælpsmodtagere.

Ifølge mine underretninger kan borgere med ikke-vestlig baggrund ofte forblive på kontanthjælp i årevis, hvor kommunen ikke foretager sig andet end evt. at få dem på revalidering, i fleksjob, i støttet job eller på førtidspension, som jo stadig er placering på overførselsindkomst – bare ikke kontanthjælp. Antallet af indvandrere på førtidspension er på fem år fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er på livsvarig offentlig forsørgelse.

Af LENEKATTRUP dyrlæge folketingskandidat (DF); JP Århus 02.08.2010  (Uddrag).

Stem her.

10 november 2009

Her i Danmark går det godt

Ugeskrift for Læger fortæller i denne uge om, at lægerne i flere og flere tilfælde bliver tovholdere for sociale problemer:

Anne Marie Rønberg er praktiserende læge i Ry, som nu er en del af Skanderborg Kommune, og hvis man beder hende om et eksempel, er hendes umiddelbare kommentar: »Der er mange eksempler, hvor skal jeg begynde?«

»Jeg har en afghansk flygtning som patient. Hun er 33 år og kom til Danmark i 2000, og trods de problemer, der har været undervejs, kom hun rent faktisk i arbejde. Hun fik job med rengøring, men holdt op i 2006 på grund af smerter i ryggen. Under den gamle ordning havde hun en enkelt kommunal sagsbehandler, og jeg vidste dermed altid, hvem jeg kunne henvende mig til. Sådan er det ikke mere, og det besværliggør det hele væsentligt. Det er jo ofte komplicerede sager, hvor det er vigtigt at have helheden med. I det pågældende eksempel er manden på førtidspension, og der er fire børn, hvoraf det ene er svært handikappet. Kvinden fik på et tidspunkt en uønsket graviditet og fødte barnet med den væsentlige forværring af lændesmerterne, det indebar. Jeg havde ønsket at få bevilget en præventionsløsning med spiral, men det lykkedes ikke. Det undrer mig, og jeg forstår heller ikke, hvorfor kvinden skulle gå i tre år, før der blev sat ind med noget arbejdsprøvning. Det er nu sket, men det kunne være gjort langt tidligere. Der sker nogle ting i dag, som jeg vil vove at påstå, ikke ville være sket under den gamle ordning. Dels var der en bestemt sagsbehandler, der kunne fungere som tovholder, dels havde denne sagsbehandler et lidt større råderum og i nogle situationer kunne skønne, hvad der overordnet ville være bedst«.

Ikke penge til mad

Flere gange har der i det pågældende eksempel været lukket for kontanthjælpen, og Anne Marie Rønberg har måttet gå til kommunens afdeling for børn og unge for at indberette manglende forsørgelse.

»Så er det mig, der får meldingen fra min patient her i praksis: `Vi får ikke penge, så vi har ikke råd til at købe mad til vore børn’. Det kan man naturligvis ikke blot sidde overhørig, og det kan betyde, at jeg må henvende mig til kommunen og bruge tid på noget, som i virkeligheden er socialrådgiverens arbejde. Problemet er, at der ikke er én person, jeg og de øvrige samarbejdspartnere omkring netop denne patient kan gå til. Det er tovholderen, der sørger for den tværfaglige helhedsindsats, vi mangler,« siger Anne Marie Rønberg.

Der er adskillige spørgsmål i dette. Blot et par stykker: hun får en uønsket graviditet – vi har, så vidt jeg ved, fri abort her i landet? Hvis hun ikke vil være gravid, kan hun vel selv betale en spiral – så dyr er den heller ikke – og der findes jo billigere former for prævention?  Så vidt jeg ved, er førtidspension og børnepenge IKKE kontanthjælp – så hvordan kan lægen påstå, at familien ikke har penge til mad?

Men for die Gutmenschen er der ingen grund til at stille kritiske spørgsmål – det offentlige skal bare punge ud i en uendelighed.

19 august 2009

OECD: Kontantstøtten stenger innvandrere ute

Filed under: Demografi, Evidens, Hodja, Immigration, Norge — Tags: , — Hodja @ 07:32

Foruten å fjerne kontantstøtten, foreslår OECD at Norge legger om introduksjonsprogrammet.

Programmet fører bare til at det tar for lang tid å få innvandrere i arbeid og utdannelse, mener OECD.

OECD vil også at Norge innfører norskundervisning for alle innvandrere, og at folk fra andre land i Europa ikke skal slippe unna norskkurs.

Mere på VG

Fakta om irakerne

84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er enten på førtidspension, kontanthjælp eller dagpenge.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25 til 64 år.

Blandt de 25-64-årige af begge køn er 2200 (17 pct.) på førtidspension og 9000 (67 pct.) på kontanthjælp eller dagpenge.

40 procent af de 50-59-årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 procent af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik

Ekstra Bladet 16.08. 2009

18 juni 2009

Det manglede da bare – hvad tænker de på?

Københavns politi offenliggjorde tirsdag navnet på den mand, der er mistænkt for det overfald, der førte til den unge nordmand Andreas Bull Gundersens død på Café Rust.

Samtidig oplyser politikommissær Henning Schou Kofoed til bt.dk at Waheed Sarwar – som den 28-årige hedder, ikke vil få udbetalt sin kontanthjælp medmindre han melder sig.

Jeg mangler ord! Skulle det ikke være en selvfølge? Åbenbart ikke?

6 februar 2008

Sagsbehandlere tog fejl: Kontanthjælpsmodtagere kunne alligevel arbejde

Filed under: Indvandring, Islam — Tags: , , , — ManInBurka© @ 10:45

100.000 kontanthjælpsmodtagere ville aldrig blive i stand til at udføre et ordinært arbejde, vurderede jobcentrene i 2004.

I dag er ledigheden under 100.000 og antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan påtage sig et job, er faldet til 66.000

Læs artiklen på 180Grader

Bemærk at oprindelig kilde er Politiken, så det må være rigtigt.

Af de 66.000 er et stort antal nydanske kvinder, der holdes deres mands hjem pga tradition, ære og religion. Læste på et tidpunkt at det var 48.000 nydanske kvinder, og hvor stor en del af dem der får kontanthjælp, er ikke til at vide. Måske det var et godt område at tage fat, for at bedre integration og få fyldt hullerne på arbejdsmarket, inden vi lukker flere ind der skal have kontanthjælp? 

Måske der er nogen der har eksakte tal, fremfor dette gætteri?

LÆS OGSÅ DR-text TV skriver til morgen om nydanskere og arbejdsgivere

3 februar 2008

Hold Harem på det offentliges regning – og bliv rig.

Filed under: Blogs Foreign English, Dhimmier, EU, Europa, Islam, Shariah, UK — Tags: , , — Skjoldungen @ 16:40

England betaler muslimske mænd for at holde flere koner.

De ekstra ægteskaber skal blot indgåes i udlandet, så kan alle konerne hæve bistandshjælp i England. Pengene bliver dog indsat på mandens konto. Det skønnes, at når manden har fire koner, kan han således leve af at holde harem og avle afskum afkom (børnetilskud) på konerne. Hvis hver kone får 10 børn vil en familie på 45 være ret så velhavende.

Harem

Personligt ville jeg nu nok nære visse betænkeligheder ved udsigten til 4 svigermødre, men fristelsen er kun teoretisk da regeringens opfordring til polygami ikke omfatter vantro undermennesker som denne blogskribent. Skulle jeg alligevel forsøge mig er jeg som kuffar hjemfalden til fængselsstraf.

Læs mere på Gates of Vienna. -Jeg håber ikke Hodjas Blog læses af Birthe Rønn Hornbech. Hun skulle nødig få gode ideer….

4 april 2007

Dansk i hodet: Ubehagelige tall

Beskjeftigelsesfrekvensen blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere er litt under 50 % i Danmark.

Lidt over 50 % av alle fra ikke-vestlige lande mellom 16-65 år er arbejdsløse, på kontanthjælp eller førtidspensjon. (Danmarks Statistik 2005)

underskud.jpg

Ifølge Vælferdskommisjonen modtager en gennomsnitlig ikke-vestlig invandrer over sit livsforløb 2,6 millioner mere af det offentlige, end han indbetaler! Økonomisk betyder det, at denne gruppe leverer et stort, uopretteligt rødt tal på bundlinjen.

Kilde: Dokument.no

‘Vore 600 irakere’ = 1,56 milliarder kroner.

20 tolke                   = 52 millioner kroner

Det er bemærkelsesvædigt, at folketinget gerne kan diskutere lommepenge i en uendelighed, men hvis nogen nærmer sig dette emne, så er det ‘tonen’ i debatten, der er noget galt med.

Der er kun en til at betale: dig!